2008-01-29

MS SQL Server 2008 Gecikecek!

Bilindiği gibi Microsoft 27 Şubatta 3 server ürünü(SQL Server 2008, Visual Studio 2008 ve Windows Server 2008 ) için kutlama yapacak. Bugün aldığım bir habere göre MS SQL Server 2008 ancak bu yıl sonuna yetişebicekmiş. Her ne kadar SQL Server 2008'in release sürümü geç çıkacak olsa da Şubat ayındaki kutlamada yine yerini alacak. Artık hep birlikte yıl sonunu bekleyeceğiz. MS SQL Server 2008'i bekleyenlere duyurulur.

Altın Oran: Hiçbir Şey Tesadüfi Değildir!

M.Ö. 500'lü yıllarda yaşamış olan Pisagor, "Bir insanın bütün vücudu ile göbeğine kadar olan yüksekliğin oranı ile, bir dikdörtgenin uzun ve kısa kenarlarının oranı birbirine eşittir. Çünkü, bütünün büyük parçaya oranı, büyük parçanın küçük parçaya oranına eşittir" demiş.
Pisagor'un Sözünü ettiği oran ALTIN ORAN'dır. Ve sadece insan vücudunda değil, gözümüzün görebildiği hemen her şeyde ve her yerde bu oran vardır. Hiçbir şey, başı boş, gelişi güzel, plânsız, programsız, rastgele, ölçüsüz ve tartısız değildir. İlerleyen satırlarda en çarpıcı örneklerde göreceğiniz gibi, her şeyin bir oranı, daha doğrusu, ALTIN ORAN'ı vardır.

Ortaçağ'ın büyük Matematikçisi, Fibanocci'nin bulduğu sayı dizisinin, her biri kendinden önce gelen sayının toplamından oluşan bir diziliş mantığı vardır. Yani:
0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,610.... gibi.
Bu sayıları kendinden önce gelen sayıya böldüğünüzde, birbirlerine oldukça yakın değerler elde dersiniz. Özellikle 13. sırada yer alan 233 sayısından sonra, bu değer neredeyse sabitlenir.
233/144=1,6180556
377/233=1,6180258......
Küsuratı hariç bırakılarak alınan bu 1,618 sayısı ALTIN ORAN'ın sayısıdır. Sanatlı bir eser yapmak istiyorsanız—insanların hoşuna giden, dengeli ve güzel görünen bir eser—bu bir heykel de olabilir, bir mabet de, bir tablo da, bir çikolata kutusu da... mutlaka bu oranı göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Çünkü ALTIN ORAN, yeryüzünün sanat ve güzellik ölçüsüdür.

İNSAN VÜCUDU ve ALTIN ORAN
İNSAN BEDENİ, her şeyiyle, şu kâinat içinde yaratılmış olan en güzel şeydir. Çağlar boyunca, ressamlar, heykeltraşlar, mimarlar ve tasarımcılar, bir ürün tasarlarken, insan bedeninden ilham ve ders almışlardır. Bu, dün nasılsa, bugün de öyledir. İnsanın eliyle ürettikleri, eliyle kıyaslandığında son derece kaba ve ilkel kalır. Bu harikulade eser, estetik ve fonksiyonel kıvrımları arasında ALTIN ORAN'a sayısız örnekler saklar.
Pisagor, bir insanın bütün vücudu ile göbeğine kadar olan kısmın oranına dikkat çekiyordu. Evet, göbek ile ayaklar arasındaki mesafeyi 1 birim sayarsanız, insanın boyu 1,618'e denk gelir. Ve bu oran hiç değişmez.
Göbek ile başın en üst noktası arasındaki mesafe ile, omuz ve baş ucu arasındaki mesafenin birbirine olan oranı da 1,618'dir.
Göbek-diz arası, diz-ayak ucu arasındaki mesafeden, yine 1,618 oranında büyüktür.

ELLER
DURUN! Okumayı bırakın ve işaret parmağınıza bakın. Her zaman kendisi dışında bir şeylere işaret eden bu "işaret parmağı" bu sefer kendisine işaret etsin.
İşaret parmağı 3 boğumludur. Parmağın tam boyunun ilk iki boğuma oranı ALTIN ORAN'dır.
Orta parmağın, serçe parmağa oranı da ALTIN ORAN’dır.
İşin bir garip yanı da şudur: 2 elin, bütün parmakları 3 boğumludur. Her elde 5 parmak vardır. Ancak bunlardan sadece 8 tanesi ALTIN ORAN'A göre yaratılmıştır. 2,3,5,8 ise, Fibanocci sayı dizisidir.

YÜZ
İDEAL bir insan yüzünün ölçüleri, hem bilim adamları tarafından, hem de sanatkârlar tarafından belirlenmiştir. Kişiden kişiye, değişen genetik farklılıklara rağmen, genel olarak insan yüzünde, ALTIN ORAN kendini gösterir.
Yüzün boyu ile genişliği,
Ağız boyu ile burun genişliği,
Gözbebeklerinin arası ile kaşlar arasıdaki mesafe,
Üst çenedeki ön iki dişin enlerinin boylarına olan oranı, hep ALTIN ORAN'ı veren değerlerdedir.

AKCİĞERLER
AMERİKALI bir fizikçi ile bir doktorun 80'li yılların sonlarına doğru yaptıkları bir araştırmanın sonucu, ALTIN ORAN’ın ciğerlerimizin en küçük köşesine kadar geçerli olduğunu gösterdi.
B.J. West ve A.L. Goldberger adındaki bu iki bilim adamı, akciğerleri oluşturan bronş ağacının ilk bakışta görülen asimetrik yapısının rastgele olmadığını gördüler.
Soluk borusu akciğerlere doğru iki ana kola ayrılmaktadır. Bu kollardan soldaki sağdakinden daha kısadır. Bilmem söylemeye gerek var mı? Bu iki dalın birbirine oranı ALTIN ORAN'dır. Dahası, bütün bir akciğer yapısı içinde bu dallanma en küçük odacığa kadar sürer gider ve her bölünme ALTIN ORAN'a göredir. Tesadüf yoktur!

ALTIN DİKDÖRTGEN VE ALTIN SPİRALLER
UZUN kenarı 1,618 birim kısa kenarı ise 1 birim olan dikdörtgene ALTIN DİKDÖRTGEN denir. Şimdi böyle bir dikdörtgen çizelim:
Bu altın dik dörtgenin içine, kısa kenarlarından birini kenar olarak kulanacağımız bir KARE yerleştirelim. Ve karenin iki köşesini birleştirecek bir çeyrek çember çizelim.
Dikdörtgenin içindeki karenin dışında kalan dik dikdörtgen de bir ALTIN DİKDÖRTGENDİR. Şimdi Onun içine de kısa kenarı, kenar olarak kullanan bir kare çizelim ve köşelerini çember parçası ile birleştirelim.
En baştaki altın dikdörtgenimizin boş kalan yeri de bir ALTIN DİKDÖRTGEN dir.
Aynı işlemi o bölgede de yapalım ve içine kısa kenarı kenar olarak kullanan bir kare çizelim. Aynı işlemi kalan altın dikdörtgen için de yapalım. Teorik olarak bu işlem sonsuza kadar devam edebilir, ama biz, iyisi mi burada keselim.
Son olarak bu yeni karelerin köşelerini, ilk karemizin köşelerini birleştiren çeyrek çember gibi çember parçalarıyla birleştirelim. Bu çemberleri aynı yönde çizdiğimizde ortaya, yeryüzünde görülebilecek şekillerin en güzeli çıkar: SARMAL.
Temelinde müthiş bir ALTIN ORAN disiplini yatan sarmallar , İngiliz estetikçi William Charlton’un ifadesiyle, “İnsanların hoşuna gider. Çünkü, bir sarmalı izlemek kolaydır.”
19. yy doğa bilimcisi Alfred Ruseal ise, bir salyangozun kabuğunu örnek göstererek, “Bu şekil var olan en güzel eğridir” demekten kendini alamaz.
Thedore Cook adındaki bir başka doğa bilimcisi ise, bu konuda oturup Yaşamın Kavisleri adında bir kitap yazmıştır. Cook, kitabında "Bu olağanüstü güzel şekilleri bakıp da göremediğimiz hiçbir yer yoktur" der.
Altın oran sarmalları gerçekten de gözümüzün gördüğü, hatta göremediği her yerdedir. Ayçiçekleri, kozalaklar, salyangozlar, DNA zinciri, Natilus başta olmak üzere denizlerde yaşayan pek çok yumuşakçanın kabukları... herbirinde altın orana göre yaratılmışlardır ve altın sarmal formunu asla bozmadan büyürler.
Az önce en basit bir sarmalı bile doğru düzgün çizmek için geçilmesi gereken aşamaları gördünüz. Sizce bir salyangozun bu tür hesaplamalarla kabuğunu inşa etme ihtimali var mıdır?
Yumuşakça da olsa salyangoz bir canlıdır. Hadi onu geçelim, ya tesadüflerin! Taş, toprak, su, elementler, ısı.. gibi sebeblere ne dersiniz! Altın oranı bilirler mi? Bir sarmal çizebilirler mi? Bir salyangoza kabuk örebilirler mi peki?

"Rabbim, ilim bakımından herşeyi kuşatmıştır. Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz" (Enam,80)

Kaynak: Zafer Dergisi

2008-01-25

Veri Şifreleme

Data Encryption on MS SQL Server

MS SQL Server'da veri şifrelemek için HashBytes( Algoritma, SifrelenecekVeri) fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Algoritma için MD2 MD4 MD5 SHA SHA1 den herhangi birisini kullanabilirsiniz.

Örnek: SELECT HASHBYTES('MD5','www.mehmetguzel.net')
Sonuç: 0xE969E5BEAFE58D8C7FBEBD65957A68FF

Sanal Karne Uygulaması Yayında!

MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen İlköğretim Veli Bilgilendirme Sistemi hizmete açıldı.

Okul hayatımda karneyi genelde verildiği gün değil bir sonraki dönem başında alırdım:) Çünkü karnelerin dağıtıldığu gün okula gitmeyi vakit kaybı olarak görürdüm. O günü daha farklı bir şekilde değerlendirirdim.

MEB'nın bu uygulaması sayesinde okula gidemeyen tüm veliler çocuklarının yada yakınlarının not durumlarını öğrenebilecek. Sanal karne uygulamasını tüm veli ve öğrenciler için hayırlı olmasını diliyorum.

2008-01-23

Şirketler İçin Veri Madenciliği ve İş Zekası

Bugün Microsoft'un düzenleyeceği "Şirketler İçin veri Madenciliği ve İş Zekası" etkinliğine katılacağım. Konuşmacı Project Botticelli Ltd firmasından Rafal Lukawiecki olacak.

Gündem Konuları:
 1. Veri madenciliğine giriş
 2. Veri madenciliği ile çalışmak
 3. BT sistemlerinde veri madenciliği kullanmak(Bölüm1)
 4. BT sistemlerinde veri madenciliği kullanmak(Bölüm2)

2008-01-22

2007 Yılında Günlüğüme Hangi Adreslerden Gelindi?

Günlüğümü 2007 yılında 30.055 tekil kişi ziyaret etti. Günlüğüme uğrayanların erişim için kullandıkları adreslerin ilk 11'lisi aşağıdaki gibidir:

 1. http://www.google.com/ 22.968 76,42%
 2. http://www.mehmetguzel.net/ 4.783 15,91% (direk erişim)
 3. http://www.blogger.com/ 691 2,30%
 4. http://www.ceturk.com/ 639 2,12%
 5. http://www.limk.com/ 122 0,41%
 6. http://www.sumerkent.com/ 83 0,28%
 7. http://www.arama.mynet.com/ 66 0,22%
 8. http://www.sanliurfa.com/ 65 0,22%
 9. http://www.seyfettinguzel.com/ 63 0,21%
 10. http://aydinunlu.blogspot.com/ 59 0,20%
 11. http://www.live.com/ 52 0,17%

ve diğer kaynaklardan toplam 464 tekil ziyaret ve 1,54% bir yüzde oranıyla günlüğüme erişilmiş. Günlüğümü sitelerinde link veren/verecek, destekleyen/destekleyecek; bir kısmını burda zikrettiğim yada zikretmediğim herkese teşekkürü bir borç biliyorum. Özellikle tek başına 76,42% bir oran ile siteme ziyaretçi gönderen Google'ın yeri bir başka.

Not: Bu arada bir süredir günlüğümün linkini kendi sayfalarında yayınlayan bilgi dostu arkadaşları Günlük Kardeşliği bölümü altına ekliyorum. Günlüğümü sitesine ekleyenler mail aracılığıyla beni haberdar ederlerse(web sayfaları uygun görüldüğü takdirde) Günlük Kardeşliği bölümü altına isimlerini hemen ekleyeceğim. Günlük Kardeşliği uygulamamdan haberi olmayanlara duyurulur.

MS SQL Server 2008 - Yeni Tarih Veri Tipleri

SQL Server'ın daha önceki sürümlerinde tarih ve zaman veri tiplerinin eksikliğini yaşardık. Hatta bu eksikliği gidermek için tarih veri tiplerini çeşitli dönüşümlerden geçirip kendi veri tipimizi oluşturma yoluna giderdik. Microsoft geçte olsa bu eksikliğin farkına varıp MS SQL Server 2008 ile birlikte bu tarih veri tiplerinin eksikliğini giderdi. MS SQL Server 2008 ile birlikte mevcut tarih veri tiplerine(smalldatetime, datetime) ek olarak date, time, datetime2, datetimeoffset yeni tarih tipleri geliyor. Şimdi yeni gelen bu tarih veri tiplerinin ne oduğunu incelemeye başlayalım:

TIME : Günün saat, dakika, saniye ve salise bilgilerini 24 saat esasına tutar. SQL Server 2008 Saliseyi 7 digitlik hassasiyette tutuyor. SQL Server 2005 te bunu 3 digit olarak alırdık. Alabileceği değerler 00:00:00.0000000 ile 23:59:59.9999999 arasındadır.

Örnek: Şu anki zamanı TIME cinsinden alalım.
DECLARE @Zaman TIME
SET @Zaman=GETDATE()
SELECT @Zaman
10:48:27.1234567

TIME için herhangi bir hassasiyet belirtmediğimiz için salise kısmını 7 digit olarak gösteriyor. Eğer TIME’ın hassasiyetini 3 digit olarak göstermek istersek aşağıdaki gibi yapabiliriz:

DECLARE @Zaman TIME(3)
SET @Zaman=GETDATE()
SELECT @Zaman
10:48:27.123


DATE : Sadece tarihi tutarak içerisinde gün ay yıl bilgilerini barındırır. Alabileceği değerler 01-01-01 ile 9999-12-31 arasındadır.

Örnek:
DECLARE @Tarih DATE
SET @ Tarih =GETDATE()
SELECT @ Tarih
2008-01-22

DATETIME2 : DATE ve TIME veri tiplerinin bir araya gelmesiyle oluşur. SQL Server 2005 te kullandığımız DATETIME dan iki farkı var. Bunlar salise hanesinin 7 digit hassasiyetinde tutulması ve tarih değerinin 01-01-01 ilk değerini alabilmesi.

Örnek:
DECLARE @Tarih DATETIME2
SET @ Tarih =GETDATE()
SELECT @ Tarih
2008-01-22 10:48:27.1234567

Örnek: Salisenin hassasiyetini 3 digite çekelim.
DECLARE @Tarih DATETIME2(3)
SET @ Tarih =GETDATE()
SELECT @ Tarih
2008-01-22 10:48:27.123

DATETIMEOFFSET : Bu veri tipi ile birlikte tarih alanlarımızda saat dilimini de saklayabileceğiz. Bu tarih tipi özellikle farklı saat dilimlerindeki kayıtlarımız üzerinde ekleme çıkarma vs gibi işlemler yapıyorsak çok işimize yarayacak.

Örnek:
SELECT CAST(‘2008-01-22 10:48:27.1234567 +2:00’ AS DATETIMEOFFSET(7))

2008-01-22 10:48:27.1234567 +2:00

2008-01-21

MS SQL Server 2008 İle Birlikte Gelen Yenilikler-1

Veri Koruma Sistemi geliyor

 1. Veri Şifreleme Metodları
  * Transparent Data Encryption
  - Veritabanı seviyesinde şifreleme yapar
  - Veritabanının data ve log dosyalarını disk üzerinde şifreler ve okumak için hafızaya bu verileri aldığında deşifre yapar.
  - ALTER DATABASE VeritabaniAdi SET ENCRYPTION [ON OFF] şeklinde veritabanlarınızı şifreleyip/şifrelerini kaldırabilirsiniz.
  * Backup Encryption
  *External Key Management
 2. Güvenliğin Denetim Altına Alınması
  * System or Data Auditing(Sistem ve Verinin Denetimi)
  - Herhangi bir kullanıcının yapmış olduğu değişiklikleri ve başarısız ataklarını kontrol altına alabilirsiniz(Bunu SQL’in daha eski versiyonlarında Profiler yada trigger ile yakalamaya çalışırdık)
  * Data Protection(Veri Koruma)
  - Sadece yetkili kişileri backup ve restore yetkisi verilebilir.

MS SQL Server 2008 ile personel tablomuzda 20.000 YTL nin üzerindeki maaş değişikliklerini izlemeye almaya çalışalım:
AUDIT UPDATE(Maas) ON Personel TO DenetimKlasorum WHERE Maas>20000 AUDIT LOGON TO DenetimKlasorum

 

2008-01-18

Suspect Moddaki SQL Server Veritabanını Kurtarma

Restore SQL Server 2005 Suspect Database

Birkaç gün önce suspect olmuş bir SQL Server 2005 veritabanını kurtarmak için epey uğraştım. Kurtarmaya çalıştığım veritabanı replikasyon için oluşturulan Distribution veritabanı idi. Ne veritananına erieşbiliyordum ne de üzerinde birazdan bahsettiğim komutları çalıştırabiliyordum. Data dosyası CRC hataları ile doluydu ve tüm uğraşlarım sonucu replikasyon ayarlarını uçurup yeniden yapmak zorunda kaldım:( Benzer durumlar ile karşılaşacak arkadaşlar aşağıdaki komutları denemeden veritabanınızı gözden çıkarmayın.

Suspect durumuna düşmüş bir SQL Server veritabanınızı; veri kayıplarını da gözönüne alarak aşağıdaki komutları ard arda çalıştırarak kurtarabilirsiniz:

EXEC SP_RESETSTATUS 'VeritabaniAdi';

ALTER DATABASE VeritabaniAdi SET EMERGENCY

DBCC CHECKDB(
'VeritabaniAdi')

ALTER DATABASE VeritabaniAdi SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE

DBCC CHECKDB ('VeritabaniAdi', REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)

ALTER DATABASE VeritabaniAdi SET MULTI_USER

T-SQL Kod Kaynağı: CodeProject

2008-01-13

2008 Microsoft Vizyonu ve Yeni Teknolojileri Semineri Gerçekleşti

CETURK olarak Microsoft ve INETA sponsorluğunda Microsoft İstanbul ofisinde aynı gün içerisinde üç seminer düzenlendik. Seminerlere başta CETURK ekibinden ben, değerli ekip arkadaşlarım Mehmet ACA , İbrahim DEMİR ile birlikte CETURK üyelerimizden geniş bir katılım vardı. Seminerleri M.Nuri ÇANKAYA, E.Altuğ Yılmaz, Daron YÖNDEM ve Eralp ERAT Microsoft'un 2008 vizyonu, Expression Web, Design, Blend, WPF, Silverlight, C#3.0 ve LINQ konularında sundular. Oldukça bilgilendirici ve zevkli bir seminerdi. Başta seminerleri sunan M.Nuri ÇANKAYA, E.Altuğ YILMAZ, Daron YÖNDEM, Eralp ERAT ile birlikte semirlere katılan CETURK üyelerimize teşekkür ediyorum.

Seminer Dökümanları:

 • Daron YÖNDEM Silverlight ve WPF ile ilgili seminer dökümanlarını hiç üşenmeden aynı gece 2 civarında sitesine eklemiş.

 • E.Altuğ YILMAZ'ın seminerde kullandığı Expression Web ve Design ile ilgili sunumlarını indirip inceleyebilirsiniz.

CETURK olarak yeni bir etkinlikte buluşmak dileğiyle...

Seminerden Görüntüler:


2008-01-11

Hakkında

Dağları bayırları aşarak günlüğüme yolu düşüp; günlüğümde bir yol molası verip kod tadında bir çay keyfi sürmek isteyenler ile günlük sakinlerimin uzun zamandır çokça sordukları gazeteciliğin esası olan 5N+1K sorularına bir nebze olsun cevap verebilmek için yazılmıştır.

Yazar Hakkında:
1996 yılında liseyi birincilikle bitirdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden 2000 yılında mezun oldu. Sırasıyla Şuredaş, Geosoft, Panasonic Türkiye, Belbim A.Ş. firmalarında Yazılım Geliştirme Uzmanı; Türkiye Finans Katılım Bankası'nda Veritabanı Mimarı olarak çalışan Güzel halen özel bir teknoloji firmasında Kıdemli Veritabanı Yöneticisi olarak profesyonel iş hayatına devam ediyor. Hali hazırda 600'ün üzerinde veritabanını yönetiyor. Okul hayatında Pascal, Assembly, C, HTML, Unix kabuk shell, Delphi gibi programlama dillerini kullanan Güzel profesyonel iş hayatında Delphi, Visual Basic, ASP, ASP.NET, C# programlama dilleri ile birlikte Paradox, Access, Oracle, MS SQL Server veritabanlarını kullandı. İş hayatı ile birlikte danışmanlık hizmeti ve MS SQL Server eğitimleri verdi. Bilginin paylaştıkça arttığına inanan Güzel 1996 yılından beri başta kendi kişisel sayfası olmak üzere çeşitli platformlarda binlerce kişiyle bilgilerini paylaştı ve paylaşmaya da devam ediyor. 2004-2008 yılları arasında gönüllü olarak CETURK(Computer Engineering TURK) Geliştirme Ekibinde bulundu. CETURK Veritabanları, Visual Basic forumlarını uzun süre yönetti. 1 yıl gönüllü olarak CETURK Forum Koordinatörlüğü görevini yürütttü.

MS SQL Server konusunda zamanında aşağıdaki teknik sitelerde bilgi paylaşımında bulundu:
 1. Microsoft TechNet Wiki 
 2. SQL Server Öncüleri
 3. CETURK
 4. C#Nedir?
 5. Yaz Geliştir
 6. Yazılım Uzmanı
Verdiğim Webcastler ve Webcast Videoları:
 1. SQL Server – Performance Tuning & Optimization, 14/09/2011
 2. SQL Server 2008 R2 Failover Cluster, 29/02/2012
 3. SQL Server 2012 Yenilikleri, 27/04/2012
 4. SQL Server – Performance Tuning & Optimization, 07/06/2012
Katıldığım Bazı Workshop/Eğitimler


Eğitim Türü
Eğitim Adı
Kurum Adı
Başl. Tarihi
Bitiş Tarihi
Süresi
Bilgi Sistemleri
Information Storage and Management V2.
EMC
15.10.2012
19.10.2012
30 saat
Bilgi Sistemleri
IBM Guardium
IBM
03.10.2012
05.10.2012
18 saat
Bilgi Sistemleri
Oracle Database 11g Administration Workshop II DBA Release 2
Oracle University
17.09.2012
21.09.2012
30 saat
Bilgi Sistemleri
SQL Server 2012 for Administrators
Microsoft
04.09.2012
07.09.2012
24 saat
Bilgi Sistemleri
Oracle Database 11g: RAC and  Grid Infrastructure Administration Accelerated
Oracle University
25.06.2012
29.06.2012
30 saat
Bilgi Sistemleri
Oracle Database 11g Administration Workshop I DBA Release 2
Oracle University
04.06.2012
08.06.2012
30 saat
Bilgi Sistemleri
Oracle Database Program With PL/SQL
Oracle University
19.04.2012
21.04.2012
21 saat
Bilgi Sistemleri
PCI DSS - Veri Güvenliği Standardı
Biznet
16.11.2011
17.11.2011
14 saat
Yönetim Becerileri ve Kişisel Gelişim
Performans Koçluğu
Kurumiçi
20.06.2011
21.06.2011
14 saat
Bilgi sistemleri
HP PPM
Kurumiçi
30.03.2011
30.03.2011
3 saat
Yönetim Becerileri ve Kişisel Gelişim
Atılımı Yaşatanlar
Kurumiçi
26.10.2010
27.10.2010
14 saat
Bilgi Sistemleri
Problem Yönetim Süreç ve Kullanımı
Kurumiçi
29.07.2010
29.07.2010
3 saat
Bilgi Sistemleri
Implementing and Managing Windows Server 2008 Clustering
BilgeAdam
31.03.2010
02.04.2010
18 saat
Bilgi Sistemleri
Windows Powershell Workshop
Microsoft
04.03.2010
05.03.2010
14 saat
Bilgi Sistemleri
Fundamentals of Windows Server 2008 Network and Applications Infrastructure
BilgeAdam
15.02.2010
19.02.2010
30 saat
Bilgi Sistemleri
50022A TCP/IP Foundamentals for Microsoft Windows
BilgeAdam
07.09.2009
11.09.2009
30 saat
Bilgi Sistemleri
Olağanüstü Durumda İş Sürekliliği
Kurumiçi
07.02.2009
07.02.2009
6 saat
Bankacılık/Finans
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Mevzuatı
Kurumiçi
07.01.2009
07.01.2009
1 saat

Site Hakkında:

Yazar 1996 yılından bu yana kişisel web sayfasına sahip. Mevcut site yazarın değişik platformlardaki bilgi paylaşımlarını tek çatı altında toplamak düşüncesiyle 2004 yılında kuruldu. Site mesleki bilgilerin yanında bilgi değerinin olduğuna inanılan güncel-teknolojik haberleri de barındırıyor.

Abonelik : Site içeriğine FeedBurner yada Google üzerinden abone olabilirsiniz.

2008-01-07

HTML Tagları Temizlemek

string WebSayfasi= KaynakAl(http://www.mehmetguzel.net);
string WebSayfasiIcerigi= HtmlSil(WebSayfasi);

//RemoveHtml Gökhan BAĞCI'nın Web Sayfasından alınmıştır.
private string RemoveHtml(string Html)
{
return Regex.Replace(temp, @"<(.\n)*?>", string.Empty);
}

//KaynakAl CSharpnedir.com'dan alınmıştır.
private string KaynakAl(string adres)
{
// "Siteye Bağlanıyor...";
WebResponse benimResponse = null;
try
{
WebRequest benimWebRequest = WebRequest.Create(adres);
benimResponse = benimWebRequest.GetResponse();
}
// Eğer internet bağlantısı yoksa yada site adresi yanlış ise :
catch (WebException e)
{
// "Siteye Bağlanamıyor.";
return null;
}
// Site içeriği stream olarak alınıyor :
Stream str = benimResponse.GetResponseStream();
StreamReader reader = new StreamReader(str);
string kaynak = reader.ReadToEnd();
// Tüm içerik küçük harfle döndürülüyor.
//Daha fazla kontrol yapmamak için bir önlem
return kaynak.ToLower();
}


Not: Yukarıdaki kodları programınızda kullanırken hata ile karşılaşmamak için aşağıdaki name spaceleri kullanın:
using System.Text.RegularExpressions ;
using System.Net;
using System.IO;

Mutluluk Nerede?

"Uzun bir süredir tam da yaşamak istediğin hayatını yaşamaya başlayacağını düşünegeldin. Fakat bunun için önünde hep bir engel oldu; önce yapılması gereken bir şey, bitirilmesi gereken bir iş, çalışılması gereken bir süre, ödenmesi gereken borçlar. Bunlarin hepsi bittikten sonra hayatının başlayacağını düşündün. Fakat bu arada hayat kendi hızıyla akıp gitti. Hala daha o engelleri aşmaya çalıştığın bugünlerde bir de baktın ki, engellerle yaşadığın geçmişin hayatın ta kendisiymiş. Yoksa onları da tatlı bir nostalji duygusuyla anıyor ya da anlatıyor olamazdın. O halde şimdi hayatına bak. Engelleriyle, yapılmasi gereken işlerle, ödenmesi gereken borçlarla yıllar sonra tatlı bir nostalji olacak bir hayat yaşıyorsun. Hayatın tâ kendisidir şimdi yaşadığın. Engeller, borçlar, bitmemiş işler, telaşlar, sıkışıklıklar... hepsi hayatın kendisi. Mutluluğu erteleyip durma. Mutluluğun varılacak bir yer değil; yürüdüğün yol olduğunu unutma. Unutma ki, zaman kimseyi beklemez. Ne okulun bitmesini, ne hiç borcunun kalmamasını, ne bir ev sahibi olmayı, ne çocuklarının büyümesini, ne emekli olmayı, ne baharın gelmesini bekle! Mutlu olmak için şimdiki zamandan daha uygun bir zaman yok! "

Senai Demirci

2008-01-03

Verilerin Merkezdeki Sunucuya Yazılması/Toplanması Yöntemleri

 • Verilerin Online olarak direk veritabanına yazılması
 • Verilerin replikasyon ile taşınması
 • Verilerin WCF üzerinden taşınması
 1. Dosyalarlar
  - Text Dosya
  - Binary Dosya
  - XML Dosya
 2. Datasetlerle

VERİLERİN ONLİNE OLARAK DİREK VERİTABANINA YAZILMASI

Sahadaki tüm bilgisayarlar LAN üzerinde bulunuyorsa; burda çalışan programlara servera yazma yetkisi verilerek tüm verilerin aynı anda merkezi veritabanına işlenmesi sağlanabilir.

Avantajları:

 1. Tüm kayıtların tek veritabanına yazılması/saklanması
  - Veritabanı yönetimini kolaylaştırır.
  i. Tüm istemcilerdeki veritabanlarının bozulması riskini taşımaz.
  ii. Tüm veritabanlarının yedeklenmesi/sevk ve idaresi külfetinden kurtarır.
  iii. İstemcilerdeki veritabanlarındaki verilerin merkez server a taşınması işlemlerine gerek kalmaz:
  * Verilerin taşınması için ek programlara ve bu programlarda yapılacak değişikliklere gerek kalmaz.
  * Taşınma sırasında oluşabilecek risklerden kurtarır.
  iv. Veritabanı yönetime ayrılması gereken zaman/personel tasarrufu sağlar.
  v. Parametre ve konfigürasyon bilgilerinin clientlarda güncellenmesi zahmetinden kurtarır.
  - Veritabanı başına alınması gereken lisans ücretlerinden kurtarır. Bu da şirketin yüz binlerce dolar($) tasarruf etmesini sağlar.
 2. Online raporlara olanak verir.
 3. Client bilgisayarlarının konfigürasyonun daha minimum olmasına vesile olup maliyetleri düşürür.

Dezavantajları:

 1. Off-line çalışmaya olanak vermemesi. Merkez server ile satış noktası arasında bağlantı olmadığında satışlar yapılamaz. Bu sorun satış noktalarına ayrılacak hatların iyi seçilmesi yada iyileştirilmesi sonucunda çözülebilir.
 2. Serverın iş yükünün daha da artmasına neden olur.

VERİLERİN REPLİKASYON İLE TAŞINMASI

Avantajları :

 1. Gerçek zamanlı(real time) veri aktarımı(10 sn de bir veriler gönderilebilir)
 2. Tasarımı oturmuş(zamanla değişikliğe uğramayan) veritabanları için ayarlarının bir kez yapılıp uzun süreli hat kopuklukları olmadığı sürece uzun yıllar herhangi bir ek işleme gerek kalmadan verilerin sağlıklı güvenli ve rahat bir şekilde merkez server a taşınması
 3. Yönetimsel olarak sorun ve sorunların kaynaklarını izleyip yakalayabilme(monitoring)

Dezavantajları :

 1. Verilerin entegrasyonu için en az MS SQL Server veritabanının Standart Edition ı gerektirir. Yüzlerce nokta için yüzlerce Standart Editon yüz binlerce dolar lisans maliyeti gerektirir.
 2. Uzun süreli hat kopukluklarında bir çok ayarı tekrardan yapmak zorunda kalmak
  Veritabanı tasarımdaki değişiklikler için ilgili değişiklikleri replikasyona yansıtmadaki güçlükler.
 3. Her nokta için oluşturulan tüm veritabanlarının yönetimi daha zor ve daha çok zaman/personel gücü gerektirir.
 4. Sahadaki bilgisayar ile merkezdeki server ın karşılıklı birbirlerini görmelerini gerekiyor yani ortak LAN da olmaları gerekiyor.


VERİLERİN WCF ÜZERİNDEN TAŞINMASI

Veriler bu yöntem üzerinden senkron ve asenkron olarak taşınabilir. Online iletim için senkron yapı daha uygunken offline uygulamar için ise asenkron yapı daha uygundur. Senkron mimaride tüm clientlar ile merkezdeki server arasındaki haberleşme sürekli ve kesintisizdir. Fazla konfigurasyon gereksinimi ve gereksiz yere bant genişliğini kullanması gibi dezavantajlardan dolayı pek kullanılmaz.

Mevcut ihtiyaçlarımıza göre asenkron veri iletimi bizim için daha uygundur. Asenkron mimariyi kullanarak verileri paketler yada mesajlar üzerinden iletilebiliriz. Her bir mesaj; bir veri kümesi, dosya yada dosyalar grubundan oluşan sıkıştırılmış bir dosya olabilir.

İletilecek dosyalar text, XML, binary vs dosya formatında olabilir. Dosya formatları dosya boyutu, kullanım kolaylığı, güvenlik, format değişikliklerine uyum kolaylıkları, kullanıcak hattın band geniliği vs gibi kriterlere göre değişkenlik gösterebilir. Dosyaların yanında WCF üzerinden dataset şeklinde de veriler merkez servera iletilebilir.

2008 Microsoft Vizyonu ve Yeni Teknolojileri Semineri


.::YASAL UYARI::.

©2004-2024 Mehmet GÜZEL, www.mehmetguzel.net

Site içeriği kaynak gösterilmek koşuluyla yayınlanabilir. Yazılan yazı ve yorumlar sadece yazı ve yorum sahiplerini bağlar.