2007-06-22

Beyoğlu'nda Ücretsiz İnternet

Beyoğlu Belediyesi, İstiklâl Caddesi boyunca her noktada mobil internet bağlantısı sağlayan, “Bağlan Beyoğlu Kesintisiz Kablosuz Erişim" projesini hayata geçirdi. Taksim Meydanı ile Tünel arasında yaklaşık 2 kilometrelik bir hat boyunca hizmete sunulan ücretsiz ve kablosuz internet erişimi, aynı anda bin kişi tarafından kullanabilecek ve 50 Mbps kapasiteli olarak hizmet verecek.

İstiklal Caddesine yolu düşen/düşeceklere hayırlı olsun. Darısı tüm diğer il/ilçe bedediyelerinin başına. Bizim belediye başkanımız sayın Ahmet Can'a da burdan böyle bir hizmet istediğimi iletiyorum.

2007-06-21

Ekran Görüntüsünü Kaydetme(Print Screen)

//Ekran görüntüsünü aşağıdaki C# kodu ile yakalayabilirsiniz.
Graphics grafik;
Bitmap EkranGoruntusu = new Bitmap(Screen.PrimaryScreen.Bounds.Width,screen.PrimaryScreen.Bounds.Height,PixelFormat.Format32bppPArgb);
grafik = Graphics.FromImage(EkranGoruntusu);
grafik.CopyFromScreen(Screen.PrimaryScreen.Bounds.X,Screen.PrimaryScreen.Bounds.Y,0, 0,Screen.PrimaryScreen.Bounds.Size,CopyPixelOperation.SourceCopy);
EkranGoruntusu.Save("C:\\EkranGoruntusu.jpg", System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg);

2007-06-19

CETURK Forum Değişiklikleri

Sevgili Günlük Sakinlerim,

Forumlarımızın daha etkin kullanımı için CETURK Genel Müdürü Mehmet ACA ile birlikte çeşitli değişiklik ve düzenlemeler yaptık. Bunlar:


  1. Daha önce tüm veri tabanlarını ilgilendiren konular Diğer kategorisindeki Veri Tabanları Forumu altındaydı. Veri Tabanları adında yeni bir kategori oluşturulup bu kategori altında SQL Server, Oracle, MySQL ve Diğer Veritabanları forumları oluşturuldu.
  2. Diğer kategorisinde bulunan Veri Madenciliği forumu Veri Tabanları kategorisine taşındı.
  3. Programalama kategorisi altında bugüne kadar pek kullanılmayan J# ve Assembly forumları Diğer Programlama Dilleri forumuna taşındı.
  4. Genel kategorisindeki forumlar Diğer kategorisine taşınıp Genel kategorisi silindi.
  5. Forum açıklamaları forumların okunabilirliği artırmak, erişimi kolaylaştırmak ve daha sade bir görünüm için kaldırıldı.
  6. Daha çok kullanılan forumlar daha üst sıralara kaydırıldı.

Saygılarımızla duyurulur.

Mehmet GÜZEL
CETURK Forum Koordinatörü

Adrese Dayalı Nüfus Kaydı Sorgusu

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi hane ziyaretleri tamamlanmış olup,askı süreci başlamıştır. TÜİK(Türkiye İstatistik Kurumu)' dan Adres bilgilerinizi kontrol edebilirsiniz.

2007-06-15

Maximum Capacity Limits

SQL Server 2005 Database Engine Object Maximum Values
Batch size 65,536 × Network Packet Size Bytes per short string column 8,000 Bytes per GROUP BY, ORDER BY 8,060 Bytes per index key 900 Bytes per foreign key 900 Bytes per primary key 900 Bytes per row 8,060 Bytes in source text of a stored procedure The lesser of batch size or 250 MB Bytes per varchar(max), varbinary(max), xml, text, or image column 2^31 – 1 Characters per ntext or nvarchar(max) column 2^30 – 1 Clustered indexes per table 1 Columns in GROUP BY, ORDER BY Limited only by number of bytes (see Bytes per GROUP BY, ORDER BY) Columns or expressions in a GROUP BY WITH CUBE or WITH ROLLUP statement 10 Columns per index key 16 Columns per foreign key 16 Columns per primary key 16 Columns per base table 1,024 Columns per SELECT statement 4,096 Columns per INSERT statement 1,024 Connections per client Maximum value of configured connections Database size 1,048,516 terabytes Databases per instance of SQL Server 32,767 Filegroups per database 32,767 Files per database 32,767 File size (data file) 16 terabytes File size (log file) 2 terabytes Foreign key table references per table 253 Identifier length (in characters) 128 Instances per computer 16 (50 for Enterprise Edition) Length of a string containing SQL statements (Batch size) 65,536 × network packet size Locks per connection Maximum locks per instance of SQL Server Locks per instance of SQL Server IA-32: up to 2,147,483,647 IA-64, ×64: limited only by memory Nested stored procedure levels 32 Nested subqueries 32 Nested trigger levels 32 Non clustered indexes per table 249 Parameters per stored procedure 2,100 Parameters per user-defined function 2,100 REFERENCES per table 253 Rows per table Limited only by available storage Tables per database Limited by number of objects in a database Partitions per partitioned table or index 1,000 Statistics on nonindexed columns 2,000 Tables per SELECT statement 256 Triggers per table Limited by number of objects in a database UNIQUE indexes or constraints per table 1 clustered and 249 nonclustered indexes XML indexes 249

2007-06-12

ASP'den Excel'e Aktarma

ASP sayfalarınızdaki bilgileri Excel dökumanı olarak kaydedip üzerinde dilediğiniz değişikliği yapmak için aşağıdaki kod bloğunu kullanabilirsiniz:

Response.Buffer = True
Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel"
Response.AddHeader "content-disposition", "inline; filename = DosyaAdi.xls"

Eminim bu kod birçok kişinin işine yaracaktır.

2007-06-10

Urfa Bozkırları

1. Proje Bilgileri : Önemli Doğa Alanı: Akçakale Bozkırları (GDA 008), Güney Fırat Vadisi ve Birecik Bozkırları (GDA 005).Öncelikli Türler: Ceylan, kelaynak, toy, çöl varanı, çizgili sırtlan.Proje Süresi: 24 ay.Projeyi Uygulayacak Kuruluş: Doğa Derneği, Çevre ve Orman Bakanlığı – Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü.Proje Ortakları: Şanlıurfa Valiliği, Harran Üniversitesi, Birecik Kaymakamlığı, Birecik Belediyesi, Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yöre Halkı (Köy heyetleri).Proje Bütçesi: 133.381 YTL
2. Projenin Hikayesi : Şanlıurfa bölgesi, Türkiye'nin en zengin biyolojik çeşitliliğine sahip bölgelerdendir. Doğal bozkırların hâkim olduğu bu nadir ve özel yaşam alanına uyum sağlamayı başarmış birçok büyüleyici canlı yaşamaktadır. Bölgedeki tür çeşitliliğinin önemli bir nedeni Fırat Nehri'dir. Ceylan bir zamanlar Güneydoğu Anadolu bozkırlarında yaygın bir türken, bugün nesli yok olma sınırına gelmiş durumdadır. Suriye sınırına yakın alanlarda 50 kadar ceylanının yaşadığı bilinmektedir. Çizgili sırtlan ise diğer bir nadir bozkır canlısıdır ve sayıları ancak onlu rakamlarla ifade edilebilecek kadardır. Dinozorların zamanından günümüze kalmış izlenimi veren çöl varanı boyu 1 metreyi aşabilen dev bir sürüngendir. Proje alanı Avrupa'nın tek ve son kelaynak kolonisinin yaşadığı bir bölgedir. Son 100 kelaynağın Birecik sınırları içerisinde yaşıyor olması, bölgeye kültürel ve sosyal yönden ayrı bir değer kattığı gibi kelaynakları görmeye gelen yerli ve yabancı turistler yöreye ekonomik girdi de sağlamaktadır. Doğal bozkırlarda rastlanan tüm bu canlı zenginliği halk ve ilgi sahipleri tarafından bilinmemekte ve dolayısıyla bozkırlar tahrip edilmektedir. Başta ceylanlar olmak üzere toy, kelaynak, çöl varanı ve çizgili sırtlanın yaşam alanlarının yöre halkı tarafından sahiplenilmesi ve bunu teşvik edici doğa turizmi imkânlarının geliştirilmesi önemlidir.
3. Beklenen Sonuç : Başta ceylanlar olmak üzere, nesli tükenme noktasına gelen canlıların ve bölge doğasının sahiplenilmesi için sürdürülebilir doğa turizmi altyapısının geliştirilmesi ve yöredeki kurum ve kuruluşlar ile yöre halkının yörenin doğal güzelliklerine sahip çıkarak bölgedeki doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi ve korunması amaçlanmaktadır.
4. Faaliyet Planı :
A. Bölgedeki Önemli Doğa Alanları için vizyon ve koruma önceliklerinin yer aldığı stratejik planın hazırlanması: Bölgedeki doğal kaynaklardan faydalanan tüm ilgi gruplarının katılımı ile Akçakale Bozkırları, Güney Fırat Vadisi ve Birecik Bozkırları ÖDA’ları için uzun vadeli koruma ve kullanma kararlarını içeren stratejik planın hazırlanması için çalıştaylar düzenlenmesi.
B. Bölgede doğa turizmi altyapısının oluşturulması:Ceylan, kelaynak, çöl varanı, çizgili sırtlan, çöl koşarı ve bozkırın önemini anlatan bir “bozkır safarisi” geliştirilmesi için bu canlıların rastlandığı alanlara yönelik bir rota hazırlanması; yöre halkının kazancının artırılması için bölgede doğa turizmi altyapısının oluşturulması ve kapasite artırımı çalışmalarının düzenlenmesi.
C. Ceylanların korunması:Ceylanların ve yaşam alanlarının son durumu ile ilgili yapılan çalışmalara destek olunması; yöre halkı ve karar vericilerine ceylanların önemini ve ceylan yavrularının kaçırılmasının zararlarını anlatmak amacıyla Akçakale Bozkırları ÖDA’sında yer alan kasabalarda yöre halkına ve ilköğretim çocuklarına yönelik bilinçlendirme çalışmaları düzenlenmesi; tanıtıcı broşür ve panoların hazırlanması; ceylanların doğal yaşamı ve halk kültürüne etkileri üzerine bir kısa belgesel yapımı.
D. Birecik ve kelaynaklar:Birecik bölgesindeki nadir türlerin son durumlarının araştırılması; Kelaynak Üretme İstasyonu’nda kapalı devre kamera sisteminin kurularak ziyaretçi merkezine gelen yerli ve yabancı turistlere kelaynaklar rahatsız edilmeden bilgi verilebilmesi. E. Tanıtım çalışmaları:Şanlıurfa Önemli Doğa Alanları’nın ve nadir türlerin tanıtımı için kısa filmler hazırlanması ve ulusal kanallarda gösterilmesinin sağlanması; Projenin tanıtımının yapılacağı bir açılış etkinliğinin Şanlıurfa’da düzenlenmesi; broşürler hazırlanması ve etkin olarak dağıtılması; projenin başarılarının medya yoluyla tüm Türkiye’ye duyurulması.
5. Doğa Ortağının Görünürlüğü: Projede üretilecek tüm tanıtım malzemelerinde sponsorun logosu veya logoları yer alacaktır. Doğa Evi’nde doğa ortağı sergiler, film ve diğer bilgilendirici pano gibi materyallerde logolarıyla görünürlük kazanacaktır. Bozkır safarisine yönelik geniş bir tanıtım stratejisi uygulanacak, ulusal ve uluslar arası platformlarda duyurulacaktır. Projede üretilen kısa film CNN Türk’te yayınlanacak ve Atlas Dergisi bölgede gerçekleştirilen koruma ve sürdürebilir turizm faaliyetlerini sponsor logosu veya logolarının da yer aldığı bir konu olarak işleyecektir.

Kaynak : CNNTURK

2007-06-09

.NET ve Mobil TeknolojilerHedef Kitle : .NET Platformu ile mobil uygulama geliştirmek isteyenler, Windos Mobile ürün ailesiyle tanışmak isteyeneler, mobil uygulamalara meraklı kişiler.
Kontenjan : 80
Etkinlik Tarihi - Saati : 16.06.2007 -- 13:00-15:00
Süre : 1 Gün
Eğitimi Veren : Eralp ERAT
Etkinlik Yeri : Microsoft Türkiye İletişim Bilgileri
ETKİNLİK İÇERİĞİ
Bilindiği üzere mobilite hepimizin hayatında çok önemli bir yere sahip.Geliştirdiğimiz çözümler içerisinde karşılaşılan sorunlara ve çözüm yollarına ışık tutulacak olan bu seminerde varolan teknolojik çözümler irdelenerek , katılımcılar eşliğinde ortak bir paydada buluşulması hedefleniyor.
Windows Mobile 6.0 ın içerdiği yeniliklerin anlatılacağı bu seminerde windows mobile 5.0 ve öncesi sürümlere de değinilecektir.
Ayrıca seminer sırasında farklı cihazlar arasında bağlantı kurularak bir demo gerçekleştirilecektir.

2007-06-07

Yazılım Tasarımı Türkiye Finali

Bu yıl beşincisi düzenlenen Imagine Cup öğrenci yarışmasındaki kategorilerden ‘Imagine Cup 2007 Yazılım Tasarımı Türkiye Finali ‘ 15 Haziran 2007 tarihinde gerçekleşiyor. Dünya çapında 100.000’den fazla öğrencinin, kendilerini uluslararası arenada ortaya koyabilmek ve düşüncelerini hayata geçirebilmek için mücadele edeceği bu yarışmada; Microsoft, yaratıcılığı ve yenilikçiliği temel alan vizyonu ile bireylerin her yerden, her türlü cihazla bilgiye erişmelerini mümkün kılan ürünler geliştirmeye ve bu sayede kişilerin yaşamını ve kurumların iş süreçlerini kolaylaştırmaya, potansiyellerini gerçekleştirmelerine olanak sağlamaya devam ediyor. Öğrencilerin de yeni teknolojileri kullanarak ve yaratıcılıklarını ortaya koyarak, kişisel potansiyellerini keşfedebilmelerine Imagine Cup ile olanak sağlanıyor. 15 Haziran 2007’de İstanbul'da Bahçeşehir Üniversitesi, Beşiktaş Kampüsünde gerçekleştirilecek ve finale kalmaya hak kazanan 10 finalist projenin yarışacağı ‘Imagine Cup 2007 Yazılım Tasarımı Türkiye Final‘ programı aşağıda yer almaktadır. Güney Kore’nin Seul kentinde yapılacak dünya finallerinde ülkemizi temsil etmeye aday olan finalist projeleri yakından görmek isteyen, gelecek yılki yarışmaya hazırlanmayı arzu edenler ve yarışmayı izlemek isteyen herkes bu büyük organizasyona davetlidir. İzleyici olarak yer almak için aşağıda belirtilen adresten kayıt olabilirsiniz.


Etkinlik Bilgileri
Yer : Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü
Tarih : 15 Haziran 2007, Cuma; 09:30 - 19:00
Program : 09:30 - 17:00 Finalist Sunumları 17:00 - 19:00 Kokteyl ve Ödül Töreni
Kayıt Olmak ve Detaylı Bilgi Almak için Tıklayınız

Günlüğümün Google Başarısı

Google'da "seçmen sandığı" nı aradığımda seçmen kaydı sorgulama ile ilgili vermiş olduğum haberin 548.000 sonuç arasında 1. olduğunu gördüm. Bu ilginçliği sizlerle paylaşmak istedim.Doğuştan Marka Şehir

Şanlıurfa Belediyesi’nin organize ettiği ‘ Doğuştan Marka Şehir Şanlıurfa Resim Sergisi’ o8-15 Haziran 2007 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Kültür Merkezinde açılacaktır.

Şanlıurfa'ya ilgi gösteren, merak eden herkesi bekliyorum.

2007-06-06

Web Sitenizin Değeri

Web sitenizin $ cinsinden fiyatını öğrenmek istiyorsanız: http://www.googlepagerankchecker.com tam size göre. Gerçekten ilginç.

2007-06-04

Kargo ile AKBİL Tamir Hizmeti

Kargo ile AKBİL Tamir Hizmeti 1 Haziran 2007 itibariyle başlamıştır.

Uygulamada AKBİL'i arızalı müşteriler AKBİL'lerini İSTANBUL içindeki herhangi bir MNG şubesine Arızalı AKBİL Teslim Formu ile teslim edecekler, arızalı AKBİL Müşteri Hizmetleri (Bakırköy) ‘nde en kısa zamanda tamir edilip kargo tarafından müşterinin adresine ÜCRETSİZ olarak teslim edilecektir.

Uygulama kapsamında fiziksel olarak müşteri hatasıyla zarar görmemiş ve geçerli hata mesajlarından birini verdiği halde arızalanan AKBİL'ler ÜCRETSİZ olarak yenisi ile değiştirilecektir. Ancak müşteri hatasıyla fiziksel olarak zarar görmüş ve arızalanmış AKBİL'ler değiştirilmez, içinde kontör varsa müşterinin kargo ile göndereceği yeni AKBİL'e bu miktar aktarılabilecektir.

2007-06-03

Seçmen Kaydı/Sandığı Sorgulama

22 Temmuz'da yapılacak 23.dönem miletvekili seçimi için oy verilecek yer ve sandık bilgileri belli oldu. Siz de oy vereceğiniz yeri ve sandığı sorgulamak için tıklayın.

2007-06-02

Kurumsal Yazılım 2007

7-9 Haziran 2007 tarihleri arasinda Bahçesehir Üniversitesi Besiktas Kampüsü 'nde düzenlenecek olan Istanbul Bilişim Kongresi : Kurumsal Yazilim 2007'ye katılabilmeniz için sponsorumuz IBM tarafindan 5 adet davetiye hediye edilmiştir.
IBM desteğiyle saglanan bu imkandan faydalanmak isteyen CETURK üyelerimiz istanbulbilisim sayfasindaki form ile basvuru yaparak çekilise hak kazanabilirler.
Kazanan talihli üyelerimizin isimleri 4 Haziran 2007 tarihinde CETURK 'te ilan edilecektir.

2007-06-01

AKBİL Kontör Sayısı

AKBİL kontör sayısını öğrenmek için turnike/validatore temas etmek zorundaydık. Bundan böyle Belbim ana sayfasından AKBİL'deki tahmini kontör sayımızı öğrenebiliriz.

.::YASAL UYARI::.

©2004-2024 Mehmet GÜZEL, www.mehmetguzel.net

Site içeriği kaynak gösterilmek koşuluyla yayınlanabilir. Yazılan yazı ve yorumlar sadece yazı ve yorum sahiplerini bağlar.