2011-08-24

SQL Server 2008 Service Pack 3 CTP Versiyonu Görücüye Çıktı

Microsoft, SQL Server 2008 Service Pack 3'ün CTP versiyonu yayınladı. SP3 CTP; SP2'den sonra çıkan Cumulative Updates 1, 2, 3 ve 4'ü içeriyor.

SQL Server 2008 SP3 CTP versiyonuna http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=27150 adresinden ulaşıp indirebilirsiniz. SQL Server 2008 SP3 CTP versiyonu ile düzeltilen hataların listesine http://support.microsoft.com/kb/2546945 adresinden ulaşbilirsiniz.

2011-08-18

Veritabanı Adını Değiştirme - Change Database Name

Bir çok yerde ismi değiştirilecek veritabanı önce single_user mode alınıp ardından isim değişikliği yapacak T-SQL kodlar paylaşılıyor. Evet, ismi değiştirilecek veritabanı adını single_user mode alıp değiştirebilirsiniz hatta SQL Server ile ilgili bir çok kaynakta Master veritabanını seçtirerek single_user moda alma şeklinde yapılmış. Fakat sakın ola master veritabanı seçili iken ismini değiştireceğiniz veritabanını single_user moda almayın; aşağıdaki gibi hata mesajları alırsınız:

Hata Mesajı-1:
“Msg 5064, Level 16, State 1, Line 1
Changes to the state or options of database 'databasename' cannot be made at this time. The database is in single-user mode, and a user is currently connected to it.
Msg 5069, Level 16, State 1, Line 1
ALTER DATABASE statement failed.”

Hata Mesajı-2:
"Msg 1205, Level 13, State 68, Line 1
Transaction (Process ID XXX) was deadlocked on lock resources with another process and has been chosen as the deadlock victim. Rerun the transaction.
Msg 5069, Level 16, State 1, Line 1
ALTER DATABASE statement failed."

Bu durumda ilgili veritabanına tüm erişimleri kesmeden veritabanı ismini değiştirip multi_user moda alamazsınız. Önce single_user  moda alıp veritabanını ismini değiştirecekseniz ilgili scriptinizi ismini değiştirmek istediğiniz veritabanını seçerek(USE) single_user mode alınız. Bu durumda single_user sizin mevcut bağlantınız olur. Bu tür sorunları ve sistem kesintisine mahal vermemek için aşağıdaki iki scripten dilediğinizi kullanıp uygulayabilirsiniz:

Script-1:

use [master]
go
-- set database to restricted_user mode
alter database [databasename] set restricted_user with rollback immediate

-- rename database name
alter database [databasename] modify name = [databasename_new]

--set database to multi-user mode
alter database [databasename] set multi_user with rollback immediate

Script-2:
use [databasename]
go

-- set database to restricted_user mode
alter database [databasename] set single_user with rollback immediate

-- rename database name
alter database [databasename] modify name = [databasename_new]
--set database to multi-user mode
alter database [databasename] set multi_user with rollback immediate


Not:  İlgili veritabanını kullanmaya çalışan session'ları aşağıdaki kod ile sonlandırabilirsiniz:

declare @tsql varchar(max)=''

select distinct @tsql = @tsql + 'kill ' + cast(request_session_id as varchar(16)) +';
'
from sys.dm_tran_locks
where resource_database_id=db_id('databasename')
group by request_session_id

exec(@tsql)

2011-08-12

Dedicated Administrator Connection (DAC)

Dedicated Administrator Connection (DAC) SQL Server 2005 ile birlikte gelen güzel, kullanışlı ve çoğu zaman hayat kurtarıcı bir özelliktir(Bir DBA için DAC, zorda kaldığında kullanabileceği bir arka kapıdır.).

SQL Server veritabanı sisteminiz bir şekilde kaynak yetersizliğinden dolayı cevap veremez halde iken(veritabanı sistemi yeni bir bağlantı kabul etmiyorken ) Dedicated Administrator Connection (DAC) ile SQL Server'a erişebilirsiniz. Bu tür durumlarda DAC, çoğu zaman sorunu çözmek için hayat kurtarıcı olur. DAC a default olarak ilgili veritabanı sunucusu üzerinden erişilebilir. DAC a uzaktan erişmek için ise sp_configure' da "remote admin connections" özelliğini aşağıdaki gibi açmak gerekir:

sp_configure 'remote admin connections',1
reconfigure;

SQL Server'a DAC ile iki şekilde ulaşabilirsiniz:

 1. Query ekranında Change Connection ile Server name alanına ADMIN:ServerName şeklinde bilgileri girip erilebilirsiniz.
 2. DOS komut satırında SQLCMD ile -A (Administrator) parametresini vererek erişebilirsiniz.
  Örnek : sqlcmd -S ServerName -U UserName -P Password -A

DAC ile ilgili bilinmesi gerekenler:

 • Her bir SQL Server instance'ı için aynı anda sadece bir adet DAC erişimi yapılabilir.
 • DAC ile erişecek kullanıcının sysadmin rolüne sahip olması gerekir.
 • DAC ile kullanabileceğiniz komutlar sınırlıdır. Örneğin DAC ile RESTORE, BACKUP komutlarını kullanamazsınız.
 • DAC default 1434 nolu portu kullanır. DAC'ın hangi portu kullandığını SQL Server Error Log'undan öğrenebilirsiniz. SQL Server servisi başlatıldığında DAC ile ilgili olarak error log'a aşağıdaki gibi mesajı yazar:
  Dedicated admin connection support was established for listening locally on port 1434.
 • Express sürümünde 7806 nolu trace flag'ı kullanmadan DAC ı kullanamazsınız.

2011-08-11

Bir Tablodaki Kümülatif Satır Toplamını Bulma

Yazılım geliştiren bir arkadaşın "Bir tablodaki kümülatif satır toplamı belli değerin altında olan kayıtları nasıl bulabilirim?" sorusuna cevap bulmak için aşağıdaki gibi bir test tablosu oluşturdum:

create table [dbo].[TableCumulative](
[id] [int] identity(1,1) not null,
[urunkodu] [varchar](16) null,
[adet] [int] null
) on [primary]


Oluşturduğumuz tablomuzdaki verilerimiz aşağıdaki gibi olsun:


TableCumulative tablosundaki  adet alanının kümülatif satır toplamlarını aşağıdaki SQL kodu ile bulabiliriz:

select id,
urunkodu,
adet,
select sum(x.adet) from tablecumulative as x where x.id <= s.id and x.urunkodu=s.urunkodu) as cumulativesum

from tablecumulative as s
order by id

Sorgu Sonucu:

Kümülatif satır toplamları 7'den küçük olan kayıtları bulalım:

select *
from(
select id,
urunkodu,
adet,

(select sum(x.adet) from tablecumulative as x where x.id <= s.id and x.urunkodu=s.urunkodu) as cumulativesum
from tablecumulative as s
)drv
where cumulativesum <=7

Sorgu Sonucu:

Habersiz

Günde bir taş-ı bina-yı ömrümün düşdi yire
Can yatar gafil binası oldı viran bi-haber

Dil bekası Hak fenası istedi mülk-i tenim
Bir devasız derde düştüm ah ki Lokman bi-haber

Bir ticaret kılamadım nakd-i ömür oldı heba
Yola geldum lakin göçmüş cümle karban bi-haber

Kös-i rihlet çaldı mevt amma henüz can bi-haber
Asker-i azaya lerze düşdi sultan bi-haber

Ağlayıp nalan edip düştün yola tenha garib
Dide giryan sine püryan akıl hayran bi-haber

Azığum yok yazığum çok,yolda dürlü korku var
Yolımu alursa n'ola ger div ü şeytan bi-haber

Yol erü yolda gerekdür çağ-u çıplak aç-u tok
Mısri'ye gel didi sana çünkü canan bi-haber

Niyazi Mısri

.::YASAL UYARI::.

©2004-2024 Mehmet GÜZEL, www.mehmetguzel.net

Site içeriği kaynak gösterilmek koşuluyla yayınlanabilir. Yazılan yazı ve yorumlar sadece yazı ve yorum sahiplerini bağlar.