2008-03-03

Replikasyonu Silme

Replikasyonu sistem SP lerini kullanarak T-SQL ile silmek isterseniz aşağıdaki adımları izlemelisiniz:
  1. Tüm subscription'ları silin
  2. Tüm publication'ları silin
  3. Ardından distributor 'ü silin

Subscription Silme:
USE
GO
EXEC sp_dropsubscription @publication = N'', @article = N'all', @subscriber = N'all', @destination_db = N'all'

Publication Silme:
USE
GO
EXEC sp_droppublication @publication = N''

USE master
GO
EXEC sp_replicationdboption @dbname = N'', @optname = N'publish', @value = N'false'

Distributor Silme:
USE master
GO
EXEC sp_dropdistributor @no_checks = 1

Tüm bunların yanında replikasyon nesnelerinin tümünü aşağıdaki SP ile silebilirsiniz:

sp_removedbreplication ''

Not: Yukarıdaki silme işlemlerini Transactional Replikasyona göre yazdım. Diğer replikasyon türleri ve daha ayrıntılı bilgi için SQL Server Books Online kullanabilirsiniz.

Hiç yorum yok:

.::YASAL UYARI::.

©2004-2024 Mehmet GÜZEL, www.mehmetguzel.net

Site içeriği kaynak gösterilmek koşuluyla yayınlanabilir. Yazılan yazı ve yorumlar sadece yazı ve yorum sahiplerini bağlar.