2008-03-02

SQL Server 2008 İle Gelen Kolaylıklar

Değişkeni Tanımlarken Başlangıç Değeri Atama

SQL Server 2008'den önceki sürümlerde değişken tanımlarken değişkene bir başlangıç değeri atayamıyorduk. SQL Server 2008 ile birlikte bu eksiklik giderildi. Daha önceleri değişken tanımlamayı ve bu değişkene bir değer atamayı aşağıdaki gibi yapardık:

DECLARE @Sayi1 INT, @Sayi2 INT
SET @Sayi1=34
SET @Sayi2=63

Veyahut SET lemeyi SELECT cümleciği içinde aşağıdaki gibi yapardık:

SELECT @Sayi1=34, @Sayi2=63

SQL Server 2008 ile birlikte değişkeni tanımlarken değişkene ilk değeri de atayabileceğiz:

DECLARE @Sayi1 INT=34, @Sayi2 INT =63


Çoklu Kayıt Ekleme

Bu güzelliğin yanında INSERT cümleciğinde aynı anda birden çok kayıtı tek SQL kodu ile ekleyebileceğiz:

DECLARE @Tablom TABLE(Sayi1 INT, Sayi2 INT)

INSERT INTO @Tablom VALUES(1,2), (2,3), (3,4), (4,5)

SQL Serverın daha önceki sürümlerinde aynı işi yapmak için her kayıt ekleme için ayrı ayrı INSERT cümlecikleri yazmamız gerekirdi.

Hiç yorum yok:

.::YASAL UYARI::.

©2004-2023 Mehmet GÜZEL, www.mehmetguzel.net

Site içeriği kaynak gösterilmek koşuluyla yayınlanabilir. Yazılan yazı ve yorumlar sadece yazı ve yorum sahiplerini bağlar.