DAC etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
DAC etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

2013-01-01

SQL Server Portlarını Komut Satırından Nasıl Açabilirim?

Windows 2008 Server'da:
@echo =========  SQL Server Ports  ===================
@echo Enabling SQLServer default instance port 1433
netsh firewall set portopening TCP 1433 "SQLServer"
@echo Enabling Dedicated Admin Connection port 1434
netsh firewall set portopening TCP 1434 "SQL Admin Connection"
@echo Enabling conventional SQL Server Service Broker port 4022 
netsh firewall set portopening TCP 4022 "SQL Service Broker"
@echo Enabling Transact-SQL Debugger/RPC port 135
netsh firewall set portopening TCP 135 "SQL Debugger/RPC"
@echo =========  Analysis Services Ports  ==============
@echo Enabling SSAS Default Instance port 2383
netsh firewall set portopening TCP 2383 "Analysis Services"
@echo Enabling SQL Server Browser Service port 2382
netsh firewall set portopening TCP 2382 "SQL Browser"
@echo =========  Misc Applications  ==============
@echo Enabling port for SQL Server Browser Service's 'Browse' Button
netsh firewall set portopening UDP 1434 "SQL Browser"
@echo Allowing multicast broadcast response on UDP (Browser Service Enumerations OK)
netsh firewall set multicastbroadcastresponse ENABLE

Windows Server 2008 R2 ve Windows Server 2012 versiyonu:

@echo =========  SQL Server Ports  =================== 
@echo Enabling SQLServer default instance port 1433
 netsh advfirewall firewall add rule name="SQL Server" dir=in action=allow protocol=TCP localport=1433 @echo Enabling Dedicated Admin Connection port 1434
 netsh advfirewall firewall add rule name="SQL Admin Connection" dir=in action=allow protocol=TCP localport=1434
@echo Enabling Conventional SQL Server Service Broker port 4022
netsh advfirewall firewall add rule name="SQL Service Broker" dir=in action=allow protocol=TCP localport=4022
@echo Enabling Transact SQL/RPC port 135
netsh advfirewall firewall add rule name="SQL Debugger/RPC" dir=in action=allow protocol=TCP localport=135
@echo =========  Analysis Services Ports  ==============
@echo Enabling SSAS Default Instance port 2383
netsh advfirewall firewall add rule name="Analysis Services" dir=in action=allow protocol=TCP localport=2383
@echo Enabling SQL Server Browser Service port 2382
netsh advfirewall firewall add rule name="SQL Browser" dir=in action=allow protocol=TCP localport=2382 @echo Enabling port for SQL Server Browser Service's 'Browse' Button
netsh advfirewall firewall add rule name="SQL Browser" dir=in action=allow protocol=UDP localport=1434

Kaynak: Microsoft.com

2011-08-12

Dedicated Administrator Connection (DAC)

Dedicated Administrator Connection (DAC) SQL Server 2005 ile birlikte gelen güzel, kullanışlı ve çoğu zaman hayat kurtarıcı bir özelliktir(Bir DBA için DAC, zorda kaldığında kullanabileceği bir arka kapıdır.).

SQL Server veritabanı sisteminiz bir şekilde kaynak yetersizliğinden dolayı cevap veremez halde iken(veritabanı sistemi yeni bir bağlantı kabul etmiyorken ) Dedicated Administrator Connection (DAC) ile SQL Server'a erişebilirsiniz. Bu tür durumlarda DAC, çoğu zaman sorunu çözmek için hayat kurtarıcı olur. DAC a default olarak ilgili veritabanı sunucusu üzerinden erişilebilir. DAC a uzaktan erişmek için ise sp_configure' da "remote admin connections" özelliğini aşağıdaki gibi açmak gerekir:

sp_configure 'remote admin connections',1
reconfigure;

SQL Server'a DAC ile iki şekilde ulaşabilirsiniz:

 1. Query ekranında Change Connection ile Server name alanına ADMIN:ServerName şeklinde bilgileri girip erilebilirsiniz.
 2. DOS komut satırında SQLCMD ile -A (Administrator) parametresini vererek erişebilirsiniz.
  Örnek : sqlcmd -S ServerName -U UserName -P Password -A

DAC ile ilgili bilinmesi gerekenler:

 • Her bir SQL Server instance'ı için aynı anda sadece bir adet DAC erişimi yapılabilir.
 • DAC ile erişecek kullanıcının sysadmin rolüne sahip olması gerekir.
 • DAC ile kullanabileceğiniz komutlar sınırlıdır. Örneğin DAC ile RESTORE, BACKUP komutlarını kullanamazsınız.
 • DAC default 1434 nolu portu kullanır. DAC'ın hangi portu kullandığını SQL Server Error Log'undan öğrenebilirsiniz. SQL Server servisi başlatıldığında DAC ile ilgili olarak error log'a aşağıdaki gibi mesajı yazar:
  Dedicated admin connection support was established for listening locally on port 1434.
 • Express sürümünde 7806 nolu trace flag'ı kullanmadan DAC ı kullanamazsınız.

2010-12-25

SQL Server 2008 SP2 ile Gelen Yenilikler

SQL Server 2008 SP2 ile gelen yenilikler:

•Her tablo için 15.000 partition desteği. Bu destek SQL Server 2008'in Enterprise, Developer ve Evaluation sürümlerinde geçerli. 15.000 partition desteği enable edilerek kullanılabilir. Bu özelliği enable ettiğiniz veritabanının backup'ını SQL Server 2008 SP2 öncesi bir sunucu da restore edemezsiniz!

•Reporting Servis'in  SharePoint Integrated Mode desteği.

•SQL Server 2008 R2 uygulamalarını ve multi-server management özelliğini SQL Server 2008 ile birlikte kullanabilme(SQL Server 2008 R2 Utility Control Point  ve DAC desteği).

.::YASAL UYARI::.

©2004-2023 Mehmet GÜZEL, www.mehmetguzel.net

Site içeriği kaynak gösterilmek koşuluyla yayınlanabilir. Yazılan yazı ve yorumlar sadece yazı ve yorum sahiplerini bağlar.