2008-02-26

T-SQL ile Kullanıcıya Yetki Verme

MS SQL Server'da yetkilendirme GRANT komutu yapılır. GRANT komutunun temel yapısı:

GRANT VerilecekYetkiler ON NesneAdi TO KullaniciAdi

Örnek : Mehmet kullanıcısına Kullanici tablosunda SELECT yetkisi verelim.
GRANT SELECT ON Kullanici TO Mehmet

Şayet yetkiyi Windows Authentication için verecekseniz domain ve kullanıcı adını iki köşeli parantez arasında yazmalısınız[]:

GRANT SELECT ON Kullanici TO [GUZEL\Mehmet]

Bir kullanıcıya birden çok yetki vereceksiniz yetkileri virgül(,) ile ayrıp dileğiniz kadar yetki çeşidini yazabilirsiniz:

GRANT SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE ON Kullanici TO Mehmet

Bir kullanıcıya tüm yetkileri vermek için tek tek yetki isimleri yazmak yerine ALL deyimini kullanabilirsiniz:

GRANT ALL ON Kullanici TO Mehmet

Birden çok kullanıcıya aynı yetkileri vermek istiyorsanız aynı kodları her kullanıcı için tekrar yazmanıza gerek yok; sadece kullanıcılar arasına virgül(,) ekleyip dileğiniz kadar kullanıcıya yetki verebilirsiniz:

GRANT SELECT ON Kullanici TO Mehmet, Ahmet, Mustafa, Seyfettin


Merak edenler için GRANT komutunun söz dizimi:

GRANT [ ,...n ] ON
[ OBJECT :: ][ schema_name ]. object_name [ ( column [ ,...n ] ) ]
TO [ ,...n ]
[ WITH GRANT OPTION ]
[ AS ]
::=
ALL [ PRIVILEGES ] permission [ ( column [ ,...n ] ) ]
::=
Database_user
Database_role
Application_role
Database_user_mapped_to_Windows_User
Database_user_mapped_to_Windows_Group
Database_user_mapped_to_certificate
Database_user_mapped_to_asymmetric_key
Database_user_with_no_login

2008-02-23

SQL Eğitimleri Tamamlandı

Belbim A.Ş. OSM(Otomatik Satış Makineleri) Saha Ekibine iki grup şeklinde iki hafta boyunca verdiğim eğitimleri tamamladım. İtiraf etmek gerekirse eğitime katılım ve ilgi beklentimin üzerindeydi. Tüm arkadaşlar anlattığım konularla son derece ilgiliydiler. Benim için eğitim çok güzel geçti ve anlatmaktan çok zevk aldım. Her iki gruba da aşağıdaki konular aktarıldı:
  • Veritabanı Bilgileri
  • MS SQL Server 2005'in Kurulumu
  • Temel SQL Konuları
  • Replikasyon Teknolojisi ve Uygulama Alanları

2008-02-17

Trigger İle Insert, Update, Delete Yakalama

/*
Trigger içerisinde aşağıdaki T-SQL kod ile bir kaydın Insert, Update, Delete olduğunu yakalayabilirsiniz.
*/

DECLARE @IfDelete VARCHAR (1), @IfInsert VARCHAR (1)

SET @IfDelete =
(CASE WHEN EXISTS(SELECT * FROM inserted) THEN 'O' -- (O)ld record in update
ELSE 'D' -- (D)eleted record
END)

SET @IfInsert =
(CASE WHEN EXISTS(SELECT * FROM deleted) THEN 'N' -- (N)ew record in update
ELSE 'I' -- (I)nserted record
END)

Seneler önce yazılan bu kodun daha optimize edilmiş hali değerli arkadaşım Levent YILDIZ'dan geldi:

if exists (select * from inserted) and exists (select * from deleted)
select @type = 'U'
else if exists (select * from inserted)
select @type = 'I'
else
select @type = 'D'

2008-02-15

SQL Server 2005'te CLR Enable

SQL Server 2005 e CLR default olarak OFF gelir. Aşağıdaki T-SQL kodu ile CLR'ı enable yapabilirsiniz:

EXEC sp_configure 'clr enabled', 1;
RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
GO


Aynı şekide CLR yetkisini tekrardan OFF konuma getirmek için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz:

EXEC sp_configure 'clr enabled', 0;
RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
GO


Tüm bu değişiklikleri görsel olarak ta Başlat-> Programlar-> MS SQL 2005->Configuration Tools ->SQL Surface Area Configuration adımından da değiştirebilirsiniz(MSSQLServer->Database Engine->CLR Integration).

2008-02-14

Günlük Kardeşliği Anketi


Ankete ilgili gösteren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Günlük Kardeşliğime katılmak isteyenler kendi web sayfalarına günlüğümü ekledikten(Mehmet GÜZEL) sonra iletişim bölümündeki mail adresim aracılığıyla benimle irtibata geçebilirler.

2008-02-13

SQL'de Tarih Sorunlarını Gidermek

Bugüne kadar bir çok kişiden SQL Server 2005'te tarih ile ilgili sorunlarını dinledim ve sorunlarına bulduğum çözümleri sundum. Benden yardım isteyenlerin büyük kısmının istediği tarih formatlarından birisi de sadece yıl/ay/gün bilgisini alabilmek yada diğer bir ifadeyle zaman bilgisini sorgularında sıfırlamak(00:00:00) istemeleri. Yani bugünün tarihini şöyle almak istiyorlardı. 2008-02-13 00:00:00

Bu sonuca ulaşacak iki farklı SQL çözümüm var:

Çözüm-1:
SELECT CAST(FLOOR(CAST(GETDATE() AS FLOAT)) AS SMALLDATETIME)

Çözüm-2:
SELECT CAST(CAST(GETDATE() AS VARCHAR(12)) AS SMALLDATETIME)

MS SQL Server 2005 karşılaşılan bu vb sorunları MS SQL Server 2008 de çözmüşler. Dileyenler konu ile ilgili yazmış olduğum MS SQL Server 2008 - Yeni Tarih Veri Tipleri'ni okuyabilir.

2008-02-12

Beyin Kontrolü


Luhn Algoritması

Kredi kartı numarası, sosyal güvenlik numarası gibi seri numaralar Luhn Algoritması ile oluşturuluyor. Bu numaralar bir süredir merak ettiğim bir konu idi. Benimle aynı merakı paylaşan arkadaşların merakını gidereyim dedim. Bu arada kontör kartı seri numalararı ve diğer seri numalararın hangi algoritmadan yola çıkılarak üretildiğini bilen arkadaşlar varsa bu bilgilerini paylaşırlarsa makbule geçer.

Luhn Algoritması ile ilgili işe yarar T-SQL kodlar:

CREATE FUNCTION dbo.fnIsLuhnValid
(
@Luhn VARCHAR(8000)
)
RETURNS BIT
AS

BEGIN
IF @Luhn LIKE '%[^0-9]%'
RETURN 0

DECLARE @Index SMALLINT,
@Multiplier TINYINT,
@Sum INT,
@Plus TINYINT

SELECT @Index = LEN(@Luhn),
@Multiplier = 1,
@Sum = 0

WHILE @Index >= 1
SELECT @Plus = @Multiplier * CAST(SUBSTRING(@Luhn, @Index, 1) AS TINYINT),
@Multiplier = 3 - @Multiplier,
@Sum = @Sum + @Plus / 10 + @Plus % 10,
@Index = @Index - 1

RETURN CASE WHEN @Sum % 10 = 0 THEN 1 ELSE 0 END
END


CREATE FUNCTION dbo.fnGetLuhn
(
@Luhn VARCHAR(7999)
)
RETURNS VARCHAR(8000)
AS

BEGIN
IF @Luhn LIKE '%[^0-9]%'
RETURN @Luhn

DECLARE @Index SMALLINT,
@Multiplier TINYINT,
@Sum INT,
@Plus TINYINT

SELECT @Index = LEN(@Luhn),
@Multiplier = 2,
@Sum = 0

WHILE @Index >= 1
SELECT @Plus = @Multiplier * CAST(SUBSTRING(@Luhn, @Index, 1) AS TINYINT),
@Multiplier = 3 - @Multiplier,
@Sum = @Sum + @Plus / 10 + @Plus % 10,
@Index = @Index - 1

RETURN @Luhn + CASE WHEN @Sum % 10 = 0 THEN '0' ELSE CAST(10 - @Sum % 10 AS CHAR) END
END

Peter Larsson
Helsingborg, Sweden

Bir Hata ve Birkaç Öneri

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server error '80004005'

The transaction log for database 'ceturkdb' is full. To find out why space in the log cannot be reused, see the log_reuse_wait_desc column in sys.databases

Hatalar:


  1. Hatada database ismi vermek güvenlik nedeniyle sakıncalı
  2. Database yada programsal hataların üyelere yansıtılması sakıncalı

Öneriler:

  1. Genel hatalar için error sayfaları düzenlenip kullanıcılara hatayla ilgili genel bilgiler verilebilir. Böylelikle hem hatayı gören kişiler sizi basite almamış olur hem de sisteminiz hakkında hatadan bir şey yakalama imkanı bulmaz.
  2. SQL Server ile ilgili Auto Shrink yapılabilir yada database boyu kısıtlı ise Transation Log a maximum size verilebilir. Yada tüm bunların yerine gecenin bir saatinde çalışan joblar düzenlenebilir. Bu joblar shrink te yapabilir yada dosya size ı belli bir seviyeye ulaşmışsa e-mail, cep telefonu vb iletişim aracılığıyla yönetici uyarılabilir. Bunu yapmadığınız zaman siz hatayı görene kadar saatler geçebilir sitenizi ziyaret eden ziyaretçiler çoktan sıkılmış ve kaçmış olabilir.

Hatayı bazen dostlar "post" eder, bazen yöneticiyi tanıyan üyeler. Tüm bu ücretsiz kaynaklarınız yoksa bilin ki bu size belli bir "cost" eder. Siz siz olun birileri tarafından hatalarınız için uyarılmayı beklemeyin; hatalarınızdan herkesten önce siz haberdar olun ve hemen müdahale edin. Hatta öyle bir zamanlama ve düzen ile müdahale edin ki kimsenin ruhu duymasın, sesi çıkmasın.

Hatalar hepimizin başına gelebilir fakat hatalardan ders alıp hatanın neresinden dönersek kardır. Siz siz olun hatalardan uzak durun. Hata sizi çok sıkıştırdığında; ha bre size yakınlaşmak istediğinde en fazla onu hata sayfasına yönlendirip hataya haddini bildirin! Hataya haddini bildiremiyorsanız bilin ki hata size haddinizi bildiriyordur.

2008-02-10

CETURK Forum Sorumluları Belirlendi

Merhaba Değerli Arkadaşlar,

Uzun süren bir görüşme trafiğinin ardından nihayet forum sorumlularını belirledim.
Forum Koordinatörlüğü görevini birkaç gün önce bıraktığım bir kısmınızın malumu. Artık malumu olmayanlar da bu vesile ile öğrenmiş oldular. CETURK Forum Koordinatörü iken üzerimde yük olarak duran bu son görevi de yerine getirmek istiyorum. Bu görevde iken
forumlarda beraber çalışmayı düşündüğüm arkadaşlar aşağıdaki gibidir:Forum Adı


Sorumlu

ASP


Ali S. KAN


Genel- Güncel


Aycan AYHAN


Delphi / Kylix


Bahadır EKİCİ


Network


Barış İÇEN


PHP


Bünyamin KOPDUR


SQL Server


Emre ÇALIŞIR


Üniversitelerden


Hasan Erdem YANT


Diğer Programlama Dilleri


Hayriye TANYILDIZ


Proje Havuzu


Hüseyin Fatih KARAKOÇ


Diğer .NET Teknolojileri


İbrahim ERSOY


Windows


Kadir BOZKURTOĞLU


Visual Basic


Kurtman ÇELİK


MySQL


Levent MENEKŞE


Java


Mehmet ÖZCAN


XML - XHTML


Mehmet Zahir SOLAK


Pascal


Merve GENCER


Oyun Programlama


Mesut GÜLER


Diğer Veritabanları


Mustafa DEMİRBİLEK


Faydalı Linkler


Mustafa ŞAHİN


Elektronik / Donanım


Mustafa YAZAR


Photoshop-PaintshopPro-Fireworks


Mustafa ZENGİN


VB.NET


Nazmi DUMAN


HTML/ DHTML CSS Scripts


Nedim ŞAHİN


Güvenlik - Virüs


Olcay KÜK


C / C++

Oya ŞİMŞEK


CGI / PERL


Ömer GÖK


3D Modelleme / Animasyon


Özgür AL


C#


Sadullah KELEŞ


Yapay Zeka


Sedat GOLGİYAZ


Veri Madenciliği


Serdar GÖREGEN


Web Editörleri


Serkan ÖNCE


Oracle


Tonguç YILMAZ


Unix / Linux


Tutku DALMAZ


Flash


Yağmur MERAL


ASP.NET


Yavuz ÇOŞAR


Kariyer ve İnsan Kaynakları


Yıldırım ÖZSUBAŞI


Proje Tanıtımı


Yücel DAĞLAR


Multimedia


Yüksel Berk YAVUZ


Algoritma


Zafer YAVUZ


Şu an Forum Koordinatörlüğünü bıraktığım için bu arkadaşları ilgili forumlara atama yetkisi yeni kurulacak yönetimde olup bu seçtiğim ekibin de yeni yönetimle çalışıp çalışmayacağı kendi şahsi kararlarına bağlıdır.

Sevgi ve saygı ile duyurulur.

2008-02-08

Replikasyon İçin Olması Gereken Role?

Bir kullanıcının Replikasyon konfigürasyonunu yapabilmesi için minimum sysadmin server rolünde olması gerekir.

Replikasyon(Replication) için kullanılan Agent'larda ise minimum aşağıdaki roller olmalı:
Snapshot Agent: distrubition database, publication database için db_owner olmalı

Log Reader Agent: distrubition database, publication database için db_owner olmalı

Distribution Agent for a push subscription: distrubition database için db_owner olmalı, snapshot paylaşımına erişim yetkisi olmalı. Bunun yanında Subscriber a erişmek için en az db_owner olmalı

Distribution Agent for a pull subscription: subscription database için db_owner olmalı, snapshot paylaşımına erişim yetkisi olmalı.

Merge Agent for a push subscription: distrubition database için db_owner olmalı, snapshot paylaşımına erişim yetkisi olmalı

Merge Agent for a pull subscription: subscription database için db_owner olmalı, snapshot paylaşımına erişim yetkisi olmalı.

Queue Reader Agent : Distrubition, publication ve subscription databaseler için db_owner olmalı

Siber Savaş Provası mı?

Kuzey Afrika ve Ortadoğuyu içeren geniş bir bölgenin internet çıkışını sağlayan deniz altındaki fiber obtik kabloların ard arda kesilmesi sabotaj yada geniş çaplı bir tatbikatı akıllara getirdi. Bunlar arasında en çok zikredilen komplolar "3.Dünya Savaşı" ve "İran'a karşı bir operasyon" oldu.

İlk başta olayın bir kaza olduğu bildirildi fakat Mısır hükümeti olayın meydana geldiği yerde deniz trafiğinin olmadığını söyledi. Bunun üzerine bölgedeki bir depremin kablolara zarar verdiği iddia edildi fakat geçen hafta kabloların koptuğu bölgelerde herhangi bir deprem kaydedilmedi.

Konu ile ilgili açıklama yapan uzmanlar terör örgütlerinin denizin yüzlerce metre altındaki kablolara sabotaj yapacak donanımlarının olmadığını söylüyor. Savaş karşıtı internet sitelerinde geçen yorumlarda , geçtiğimiz günlerde Pentagon'a ait gizli bir belgede "internetin düşman silahı" olarak görülmesi gerektiği kaydediliyor. ABD yönetiminin olası geniş çaplı bir savaşta internetin bloke edilmesi ile ilgili bir tatbikat yapmış olabileceği dile getiriliyor.

Konuyu Türkiye'de ilk defa Yenişafak gazetesinin Ortadoğu ve Güvenlik Uzmanı İbrahim KARAGÜL Denizlerde neler oluyor? İnternet kabusa dönecek! başlığıyla dile getirdi. Aynı konu dünya basınında geniş yankı buldu.

2008-02-06

CETURK Forum Koordinatörlüğünü Noktalama Zamanı!

Dört yıldır yönetim ekibinde olduğum CETURK'teki görevimi(Forum Koordinatörlüğü) bugün itibasiyle noktalıyorum. Bundan böyle bana ulaşmak isteyen arkadaşlar kendi kişisel sitem(www.mehmetguzel.net) üzerinden ulaşabilirler.

Dört kişilik ekip üyelerine; özellikle son bir senedir beraber omuz omuza verdiğimiz, düzenlediği etkinlikleriyle herkesin gönlünde taht kuran İbrahim DEMİR'e sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Belki beraber bir yıl çalıştık ama benim için dört yıla bedel bir yıldı. Bu arada değerli dostum İbrahim de Etkinlik ve Tanıtım Koordinatörlüğü görevine son noktayı koydu. Kendisine iş hayatında başarılar diliyorum.

Forumlarda 4 sene boyunca toplamda 1541; günde ortalama 1.12 mesaj yazmışım. Bu süre zarfından forumlar dışında da yardımcı olmaya çalıştığım insan sayısını hatırlamıyorum. İ.allah bundan sonra da kendi sitem üzerinden vakit buldukça bildiğim ve ilgilendiğim konularda ihtiyacı olan arkadaşlara yardımcı olmaya devam edeceğim.

Bizler inandığımız için, inandığımız yerde vardık. Belki ailemizden, eşimizden, çoluk çocuğumuzdan zamanı çalıp inandığımız uğurda fedarkarlıklar yaptık. Artık inandığımız yerlerde ülkemizdeki bilişim dünyasına elimizden geldiğince katkı yapmaya çalışacağız. Bizi izlemeye ve bizimle olmaya devam edin.

Beni izleyen, dinleyen, o yada bu şekilde benimle yolları bir yerde keşişen, yardımcı olduğum yada olamadığım, beni seven yada sevmeyen, sayan yada saymayan, manen destek olan herkese sevgi ve saygı ile duyurulur.

2008-02-04

NAND ile Diskler Hızlanıyor!

NAND bellekleri Dr. Fujio Masuoka 1984 yılında Toshiba'da çalışırken keşfetmiş. Günümüzde ise Intel ve Micron'un ortak çalışmasıyla üretilen ve müşterek girişimleri olan IM Flash Technolgies tarafından üretimi yapılan yeni nesil teknolojiye sahip NAND flash belleklerin performansı oldukça iyi. Yapılan açıklamada, üzerinde çalışılan yeni nesil NAND flash bellekler, 200 MB/s'ye kadar okuma ve 100 MB/s hızına kadar da yazma performansı verebiliyor. Şu anki mevcut hard disklerin okuma/yazma hızları ise tek bir modülün 40 MB/s okuma ve 20 MB/s civarında da yazma ile sınırlı. En son okuduğum kadarıyla NAND flash belleklerin şu an en büyük kapasiteleri 640 GB fakat TB 'lık NAND bellekler üzerinde çalışıldığını biliyorum. Bir dezavatajları şu an ki fiyatları epey yüksek fakat seri üretime geçtikleri zaman fiyatlarının herkesin alabileceği makul değerleri ineceğini düşünüyorum.

Diskleri hızlı okuyup/yazmak; diski kullanan tüm işlemlerimize hız getirecektir. Veritabanları açısından baktığımda ise uzun süren I/O sürelerinin kısalmasına vesile olup sorgularımızın daha hızlı bitmesine vesile olacaktır. Hadi bakalım NAND flash bellekleri ne zaman kullanmaya başlayacağız.

2008-02-02

Fibonacci’nin Tavşanları ve Apaçların Yaprakları

“Mankafa” Fibanocci’nin tavşan problemi
SÖYLENTİLERE bakılırsa komşularının gözünde o tam bir Bigolloneé imiş. Bigolloneé, yani mankafa! Ama bugün, aklı başında olan hiç kimse, Leonardo Fibonacci’nin mankafa olduğunu söyleyemez.
Ortaçağın en büyük Matematikçilerinden biri olan Fibonacci, 1170’li yıllarda İtalya’nın Pissa şehrinde doğmuş. Ancak babasının işi nedeniyle, Kuzey Afrika’ya, gitmiş ve Cezayir’de Müslüman Matematikçilerden ders almak gibi bir şans yakalamış. Fibonacci, kendi ülkesinde kullanılan baş belası ve hantal Roma rakamları’nın yanında, yeni öğrendiği Arap rakamlarının pratikliğini derhal kavrayıvermiş. Sonrasında Müslümanların kullandığı 0’lı bu ondalık sistem hakkında pek çok Arapça kitabı da okuma fırsatı bulmuş.
Müslümanlardan öğrendiği bilgileri kendi ülkesine taşımak gayretiyle 1201 yılında, henüz 27 yaşındayken Liber Abaci (Cebir Kitabı) adında bir eser yazmış.
İçinde o zamanın en önemli Aritmetik ve Cebir bilgilerinin bulunduğu bu kitap, ilk zamanlar pek kimsenin dikkatini çekmediyse de, kısa bir zaman sonra, ondalık Arap sayı sistemi, Avrupa’ya bu kitap yoluyla girmiş olmuş.
Ancak, Fibonacci’yi 19. yy. başlarında tekrar meşhur eden ve o tarihlerden bugünlere kadar şöhretine şöhret katan, Batı bilimine yaptığı bu olağanüstü kıyak değildir. (Aslında asıl kıyağı yapanlar, Fibonacci’ye ders veren Müslüman bilim adamları idi.) Bir arkadaşının sorduğu sıradan bir tavşan problemini çözeyim derken, farkına varmadan keşfettiği esrarengiz sayı dizisi oldu.
Bu esrarengiz sayılara geçmeden önce, şu tavşan problemi neymiş ona bir bakalım:
Fibonacci’nin dostlarından biri, günlerden bir gün kendisine gelerek şöyle bir soru sormuş:
“Sevgili Fibo! Diyelim bir çift yavru tavşanım var. Bunlar bir ay sonra yavrulayacak hâle gelse ve bir çift tavşan yavrulasa ve bu yavru çift tavşan da bir ay sonra yavrulayacak kadar büyüse ve onlarda diğerleriyle beraber ayda bir çift tavşan yavrulasa, ancak tavşanlarım hiç ölmese 100 ay sonra kaç tavşanım olur?”
Soruyu anladınız mı? Tavşanlar çabuk çoğalır bilirsiniz. Bir çift yavru tavşanımız var. Bunlar bir ay sonra bir çift tavşan dünyaya getiriyorlar. Bir sonraki ay bu ilk çift tavşan bir çift tavşan daha dünyaya getiriyor. Üçüncü ayda ise, hem ilk çift tavşan hem de ikinci çift tavşan dünyaya yeni bir çift tavşan getiriyor ve bu böyle devam edip gidiyor! Olay çok basit yani!
Şimdi bu tavşan çiftlerini aylara göre sayılarla gösterelim:
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144...
İşte böyle tavşanlar çoğalır durur; bu sayı dizisi de uzar gider. Ve bu uzayıp giden sayı dizisine Fibonacci Sayıları denir. Ama dikkat ettiyseniz, bu dizide bir tuhafık vardır? İlk ikisi dışında, her sayı kendisinden önce gelen iki sayının toplamından oluşuyor! Yani bir sonraki sayıyı bulmak isteyene, ondan önce gelen iki sayıyı toplamak yeterlidir!
Merak edenler için 100. Ayda kaç tavşan olduğunu hemen söyleyeyim:
354.224.848.179.261.915.075 Cevap bu, boşuna kendinizi telef etmeyin.
İlginç bir gerçek:
Bu sayılar her yerde!
FIBONACCI sayıları neden esrarengizdir? Çünkü basit bir tavşan hesabından çok daha fazla şey ifade eder. Bu sayı dizisi, Allah’ın yeryüzünde var ettiği pek çok eserde kendini gösterir. Özellikle de bitkiler âleminde “tesadüf” kelimesini en hafif anlamıyla bile kapı dışarıya koyacak kadar çok görülür.
ETRAFINIZDAKİ ağaçlara ve öteki bitkilere baktığınızda, ama sadece baktığınızda ilk gördüğümüz şey; bir gövdenin orasından burasından gelişi güzel göğermiş dallar ve yine o dalların sağından solundan fırlayan daha ince dallar ve bütün bu dal karmaşasının üzerine adeta pilavın üzerine karabiber serpiştirmek gibi serpiştirilmiş binlerce yaprak, çiçek ve meyvedir. Ama görünüş sizi aldatmasın. Bu manzaranın en küçük parçacığında bile ne bir karmaşa, ne de bir gelişi güzellik vardır. Her dal, her yaprak ve her meyve olması gerektiği yerde olması gerektiği gibidir.
Hangi dalın ağacın neresinden çıkacağı bellidir. Hangi dalda kaç yaprak olacağı da bellidir. Hangi yaprağın, dalın hangi istikametine doğru, hangi açıyla uzanıvereceği de bellidir. Bütün bunlar sonsuz bir ilmin hesabı ile hesap edilmiştir.
Her ağacın ve her bitkinin kendine göre bir şekli şemali ve büyüme tarzı vardır. Biz o tarz farklılıklarına bakarak onları sınıflandırır ve birbirinden ayırırız.
Allah her ağaç için ayrı bir formül belirlemiştir ve her ağaç, kendine ait formülün zerre dışına çıkamaz. Bu, İstanbul’daki bir çam ağacı için nasılsa, Pekin’deki bir çam ağacı için de öyledir. Her iki çam ağacı da, bir çam ağacının uyması gereken kuralların dışına çıkamaz. Neticede ortaya çıkan güzellik, işte Rabbimizin bu sonsuz ilminin sonsuz hesaplamalarının sonucudur. Her şey hesap edilmiştir.
Fibonacci sayılarının bütün bu anlattıklarımızla ne alâkası var, şimdi ona gelelim.
Eğer yapraklı bir bitkiyi elinize alıp incelerseniz biraz sonra ilk farkedeceğiniz şey, yaprakların birbirlerinin üzerini—belli bir mesafeye kadar—örtmeyecek şekilde dalın veya sapın etrafında dizildiği olacaktır. Böylece üsteki yaprak altakinin güneş ışığı ile önünü kesmez. Yağmur yağdığında ise, yaprakların tamamı, rahmetten nasibini eksiksiz alır.
Bir sap üzerindeki yapraklardan birini seçelim ve ona 1 numarasını verelim. Sonra 1 numara ile aynı yönde olan öteki yaprağa doğru gidelim. Saat yönünde 3 tur attıktan sonra 1 numara ile aynı hizadaki ilk yaprağa ulaşmış oluruz. Ve bu sırada tam 5 yaprak sayarız. Bu işlemi saat yönünün tersine yaparsak 2 tur atarız. Böylece 2, 3, 5 rakamlarına ulaşırız ki, bunlar ardışık Fibonacci sayılarıdır. Bu sayılar, bitkiden bitkiye göre değişse de, bazen saat yönünde, bazen de tersi istikamette olsa da her zaman Fibonacci sayısıdır.
Mesela, bir meşe, yahut elma ya da kiraz ağacının dallarını inceleyecek olursak, seçtiğimiz başlangıç yaprağının hizasındaki bir sonraki yaprak için saat yönünde 2 tur atmamız gerekir. Bu esnada tam 5 yaprak sayarız. Bu hesap hiç şaşmaz. Fibonacci’nin tavşan hesabı yaparken bulduğu bu sayı dizisi, bitkiler âleminindeki sonsuz ince hesapları görmemiz açısından son derece ilginçtir.
İyi Matematik bilgisine sahip olanlar buradan istedikleri sonucu çıkarsınlar, ama benim gibi Matematik özürlüsü olanların bile ilk çıkarması gereken sonuç, Allah’ın izni olmadan düşmeyen o yaprakların, elbette O’nun izni olmadan da dallarında gelişi güzel ve kendi kendine yeşermiyor olduğudur. Evet, her şeyin bir ölçüsü, sayısı ve miktarı vardır. Tesadüf ise yoktur.
(Bir sonraki ay: Fibonacci dizisi ve Altın oran mucizesi)
Bir sap üzerindeki yapraklardan birini seçelim ve ona 1 numarasını verelim. Sonra 1 numara ile aynı yönde olan öteki yaprağa doğru gidelim. Saat yönünde 3 tur attıktan sonra 1 numara ile aynı hizadaki ilk yaprağa ulaşmış oluruz. Ve bu sırada tam 5 yaprak sayarız. Bu işlemi saat yönünün tersine yaparsak 2 tur atarız. Böylece 2, 3, 5 rakamlarına ulaşırız ki, bunlar ardışık Fibonacci sayılarıdır. Bu sayılar, bitkiden bitkiye göre değişse de, bazen saat yönünde, bazen de tersi istikamette olsa da her zaman Fibonacci sayısıdır.
Çiçekler, tohumlar ve kozalaklar…
FIBONACCI sayılarının yeryüzünde görünmesi yapraklardan ibaret değildir. Pek çok çiçeğin taç yapraklarının sayısı Fibonacci sayısıdır. Yoncalar 3, papatyalar, düğün çiçekleri, sardunyalar ve menekşeler 5 yapraklıdır…
Yapraklar, çiçekler derken, çiçeklerin tohumlarında da Fibonacci sayılarını okursunuz. Mesela ayçiçeklerinin ilginç sarmallarını saat yönünde olanlar ve olmayanlar diye sayarsanız ardışık Fibonacci sayılarını bulursunuz.
Bu ilginç durum, papatyaların altın kalplerinde, çam kozalaklarında, ananas meyvesinde ve soğanın kat kat tabakalarında da görülür.
Çam kozalakları bu konuda çok iyi örneklerdir. Kozalağın üzerindeki taneler, kozalağın alt kısmındaki sabit bir noktadan başlayarak tepedeki sabit bir noktaya kadar eğriler çize çize gelişir. Bu gelişme sonunda, taneleri soldan sağa ve sağdan sola doğru sayarsanız Fibonacci dizisi elde dersiniz. Bitkiler âleminde her şey, belli bir sırada ve sayıdadır. Tıpkı bütün kâinattaki, bütün âlemlerde olduğu gibi.
Çünkü: “Allah, herşey için bir ölçü kılmıştır.” (Talak Suresi, âyet,3)

Tarık Uslu

Cember.net'i Protesto Ediyorum ve Herkesi Üyeliğini İptal Ettirmeye Davet Ediyorum!

1.5 yıldır üyesi olduğum ve birçok kişiyi üyesi yaptığım Cember.net ile dün açmış olduğum bir konunun profesyonelliğe yakışmayacak şekilde kilit vurulması/sansüre uğratılması neticesinde yol ayrımına geldim. Anladım ki ülke olarak daha çok fırınla ekmek yememiz gerekiyor. Birbirimizin fikirlerine -belirli bir seviyede olduğu sürece- saygı duymamız gerektiğini öğrenmemiz için daha çok yol katetmeliyiz.

Profesyonel kurum, kuruluş ve siteler kişilerin ırk, din, dil, renk vs gibi kriterlerine bakmaz. Ama maalesef ülkemizdeki kimi kurum ve kuruluşlar, Cember.net gibi siteler hala belirli grup ve fikirlerin misyonu altında faaliyet gösterip karşı fikirlerin barınmasına, bir şeyler yazmasına, fikirlerini açıklamasına izin verilmiyor. Fikir özgürlüğün olmadığı yerde benim ve benim gibi düşünen insanların durmaması gerekir. Bu konuda ki dusturum "Ekmeksiz yaşarım ama hürriyetsiz asla!"'dır.

Forum kurallarıa uymayan bir konu olursa silinebilir, cevaplar verilmeden silinebilir. Fakat bir konu yüzlerce cevap yazıldıktıktan sonra forum kurallarına uymayan bir mesaj var diye kilitlenemez. Eğer forum kurallarına uymayan bir mesaj varsa o ilgili mesaj silinmeli; bu mesajın tekrarında ilgili kişi uyarılmalı; uyarı dikkate alınmayıp aynı hata devam edildiğinde ilgili kişinin forum üyeliği askıya alınmalıdır. Bir forum böyle yada daha güzel bir profesyonellik ve ciddiyette yönetilmelidir. Yoksa herkes keyfi ve hoşuna gitmeyen mesaj yada konuları silip kilitlerse o forumun ne düzeni kalır ne de orda insanlar bir daha yazar. İşte cember.net bu profesyonelliği gösteremedi.

Demek 4.4 milyon Euro ya yabancı bir şirkete de satılsan profesyonel olmadıktan sonra benim için bir değer ifade etmiyorsun. Aslında bu ve benzeri yerlerin networking bahanesiyle insanları toplayıp ardından bu insanların sayısı ve etkinlikleri üzerinden para kazandığı değişmez bir gerçek. Artık yabancılara satıldığına göre ben ve benim gibi düşünenlerin cember.net yöneticileri için bir anlam ifade etmiyor. Zira bizim üzerimizden çoktan para kazanmışlardır, bizler de bir ticaretin metaı çoktan olmuşuzdur.

Bu ve benzeri yerlerin ucuz ve özgürlük dışı hareketlerini kınıyor, benim gibi düşünenleri cember.net'ten üyeliklerini iptal ettirmeye davet ediyorum.

Tüm günlük okuyucularıma saygı ile duyurulur.

Kilitlenen/Sansürlenen konu : Üniversitede Özgürlük
Cember.net yönetimine yazdığım şikayet : Cember.net Forumlarının Yönetimi Bu Kadar Basitse Üyeliğimi İptal Ettireceğim!

Yazılan yazıların hepsi doğru mu yada fikirlerime uyuyor mu? Hayır ama medeni insanlar birbirlerini medeni bir şekilde dinler. Karşıt fikir de olsa karşılıklı sevgi ve saygıdan ödün vermez.

Üyeliğimi iptal ettirmek için başvuruda bulundum; girişimi engellediler ama hala bilgilerim duruyor. Umarım böyle bir sitede tüm bilgilerim en kısa zamanda silinir.
Bu ve benzeri yerlerin ucuz ve özgürlük dışı hareketlerini kınıyor, benim gibi düşünenleri cember.net'ten üyeliklerini iptal ettirmeye davet ediyorum.

Bu konuda merakı olanlar soru ile bana ulaşabilir. Konu ile ilgili başta ilgili forum yöneticisine, ardından site yöneticilerine şikayette bulundum, derdimi anlattım. Derdimi anlattığım halde sorunun çözülmediğini; burası benim çöplüğüm istediğimi yaparım havası beni üyeliğimi iptal ettirmeye yönelti. Bazıları gitmek çözüm değil savaşmalıydın diyebilir. Bence ben gereken savaşı verdim. İnsanlar anlamayacaksa, sürekli mesajlarım sansürlenecekse, beni destekleyen yazılar moderatorler tarafından silinecekse kalmamın ne alemi var ki!

Bu konuda herkesi bilgilendirmek istedim.

Saygı ve sevgiler.

2008-02-01

Yazılım Savaşları

İlk gördüğümde senelerdir oynamadığım Age Of Empires aklıma geldi. Krallıkların savaşı yazılım dünyasında da devam ediyor.

CETURK üyelerimizden virs'e paylaşımı için teşekkürler.

Windows Vista SP1 Geliyor

Microsoft, Windows Vista SP1 çıkış tarihini beklenenden öne alarak, 4 Şubat 2008 Pazartesi olarak duyurdu.

Windows Vista SP1 ile
- Şu ana kadar çıkmış tüm yamalar
- Bir çok performans ve kararlılık geliştirmeleri
- Yeni donanımlar için destek ve standartlara uyumluluk
- ve de Vista crack metodu OEM BIOS ve Sınırsız süre kullanımı tarihe karışıyor.

.::YASAL UYARI::.

©2004-2023 Mehmet GÜZEL, www.mehmetguzel.net

Site içeriği kaynak gösterilmek koşuluyla yayınlanabilir. Yazılan yazı ve yorumlar sadece yazı ve yorum sahiplerini bağlar.