2008-02-12

Luhn Algoritması

Kredi kartı numarası, sosyal güvenlik numarası gibi seri numaralar Luhn Algoritması ile oluşturuluyor. Bu numaralar bir süredir merak ettiğim bir konu idi. Benimle aynı merakı paylaşan arkadaşların merakını gidereyim dedim. Bu arada kontör kartı seri numalararı ve diğer seri numalararın hangi algoritmadan yola çıkılarak üretildiğini bilen arkadaşlar varsa bu bilgilerini paylaşırlarsa makbule geçer.

Luhn Algoritması ile ilgili işe yarar T-SQL kodlar:

CREATE FUNCTION dbo.fnIsLuhnValid
(
@Luhn VARCHAR(8000)
)
RETURNS BIT
AS

BEGIN
IF @Luhn LIKE '%[^0-9]%'
RETURN 0

DECLARE @Index SMALLINT,
@Multiplier TINYINT,
@Sum INT,
@Plus TINYINT

SELECT @Index = LEN(@Luhn),
@Multiplier = 1,
@Sum = 0

WHILE @Index >= 1
SELECT @Plus = @Multiplier * CAST(SUBSTRING(@Luhn, @Index, 1) AS TINYINT),
@Multiplier = 3 - @Multiplier,
@Sum = @Sum + @Plus / 10 + @Plus % 10,
@Index = @Index - 1

RETURN CASE WHEN @Sum % 10 = 0 THEN 1 ELSE 0 END
END


CREATE FUNCTION dbo.fnGetLuhn
(
@Luhn VARCHAR(7999)
)
RETURNS VARCHAR(8000)
AS

BEGIN
IF @Luhn LIKE '%[^0-9]%'
RETURN @Luhn

DECLARE @Index SMALLINT,
@Multiplier TINYINT,
@Sum INT,
@Plus TINYINT

SELECT @Index = LEN(@Luhn),
@Multiplier = 2,
@Sum = 0

WHILE @Index >= 1
SELECT @Plus = @Multiplier * CAST(SUBSTRING(@Luhn, @Index, 1) AS TINYINT),
@Multiplier = 3 - @Multiplier,
@Sum = @Sum + @Plus / 10 + @Plus % 10,
@Index = @Index - 1

RETURN @Luhn + CASE WHEN @Sum % 10 = 0 THEN '0' ELSE CAST(10 - @Sum % 10 AS CHAR) END
END

Peter Larsson
Helsingborg, Sweden

Hiç yorum yok:

.::YASAL UYARI::.

©2004-2024 Mehmet GÜZEL, www.mehmetguzel.net

Site içeriği kaynak gösterilmek koşuluyla yayınlanabilir. Yazılan yazı ve yorumlar sadece yazı ve yorum sahiplerini bağlar.