Web Programlama etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Web Programlama etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

2007-06-12

ASP'den Excel'e Aktarma

ASP sayfalarınızdaki bilgileri Excel dökumanı olarak kaydedip üzerinde dilediğiniz değişikliği yapmak için aşağıdaki kod bloğunu kullanabilirsiniz:

Response.Buffer = True
Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel"
Response.AddHeader "content-disposition", "inline; filename = DosyaAdi.xls"

Eminim bu kod birçok kişinin işine yaracaktır.

2007-02-15

Web Sayfanızda Icon

Sayfanızın tagı arasında aşağıdaki kodları yazmanız yeterli:
link href="Logonuz.ico" rel="SHORTCUT ICON"

2007-01-30

ASP'den Word'e Aktarma

ASP sayfalarınızdaki bilgileri Word dokumanı olarak kaydedip üzerinde dilediğiniz değişikliği yapmak için aşağıdaki kod bloğunu kullanabilirsiniz:

Response.Buffer = True
Response.ContentType = "application/vnd.ms-word"
Response.AddHeader "content-disposition", "inline; filename = DosyaAdi.doc"

2007-01-07

Ajax'a Giriş

AJAX(Asynchronous JavaScript And XML), İnternet sayfalarında JavaScript ve XMLHttpRequest kullanımı ile etkileşimli uygulamalar yaratan tekniğin adıdır. Ajax, ne bir dil, ne de bir kütüphanedir. Ajax, sadece bir yöntemin adıdır. Ajax ile sayfalarımızı post etmeden sadece sayfanın belirli bir kısmınında istediğimiz değişikliği yapmamıza izin veriyor. Ajax, hem web trafiğini azaltır, hem de hızı artırmaktadır.

AJAX'ın kullandığı teknolojiler:
 • HTML/CSS
 • DOM/JavaScript
 • XML/XSLT/XMLHttpRequest

Tarihi : 1997 yılından beri kullanılıyor. Asenkronize yöntemlerin ilk örneği XMLHttpRequest ortaya çıkmadan Microsoft tarafından yapılan ve Java applet benzeri bir yapı kullanan Remote Scripting'dir. 2002'de özgür yazılım değişikliğiyle AJAX ortaya çıktı.2003'te de bu teknoloji ASP.Net'e de eklendi.

Avantajları:

 • Uygulamalar kullanıcının bilgisayarında çalıştığı için network performansı etkilenmez.
 • Sunucu daha çok kullanıcıya cevap verebilir çünkü kullanıcı başına daha az istek cevaplamak zorunda kalır.
 • Sunucu işlemciyi daha az kullanır.
 • Tamamen HTML kullanan yapılara oranla ağ daha az kullanılır.
 • Taşınabilirlik.

Dezavantajları/Zorlukları:

 • Browser'daki geri tuşunun içeriğinin Ajax ile tutulması mümkün değil.
 • Tarayıcıya göre farklı DOM tanımlamak gerekir.
 • İyi seviyedeki JavaScript bilgisi gerektirir.
 • İyi seviyede DHTML bilmek gerekir.

2006-12-26

Web Servisleri

 • Web Servisleri web üzerinde değişik platformları birbiri ile konuşturmaya yarar.
 • WSDL, Servis tarafından istemciye sunulan anlaşma ve tanım bilgisidir.
 • WSDL (Web Services Description Language), XML tabanlıdır.
 • Web servis uygulamalarınızda 'soap header' kullanarak kimlik denetimi yapabilirsiniz.
 • Web Servislerinin olanaklarını daha iyi kullanabilmeniz için HTTP yerine SOAP kullanınız.
 • Web Servisinde bir değişiklik olduğunda buraya bağlanan programların da güncellenmesi gerekir.

ATLAS:AlwaysVisibleControl

Atlas ile birlikte gelen AlwaysVisibleControl aracı sayfanın içeriği değiştiğinde, yeniden boyutlanlandığında kaydırma çubukları ile sayfa kaydırıldığında sürekli belirlediğimiz yerde duran bir araçtır. Sayfa yüklenirken flash kontrolüne yakalanmamak için kontrolün pozisyonunu absolutely olarak belirlemeniz gerekir.

Özellikleri:
TargetControlID– Sürekli gösterilecek olan kontrolün ID’si
HorizontalOffset– Browserin yatay kenarından pixel olarak uzaklığı. Varsayılan olarak 0’dır.
HorizontalSide – Yatay olarak browser üzerindeki tarayıcının pozisyonunu belirler (Left, Center, yada Right) Varsayılanı Left’dir.
VerticalOffset– Browserin diket kenarından pixel olarak uzaklığı. Varsayılan olarak 0’dır.
VerticalSide– Dikey olarak browser üzerindeki tarayıcının pozisyonunu belirler (Top, Middle, yada Bottom) Varsayılanı Top’dır.
ScrollEffectDuration– Kontrolün pozisyonunun değiştiğinde scroll efektinin süresinin uzunluğu. Varsayılan olarak 1 saniyedir.

Örnek:
<ajaxToolkit:AlwaysVisibleControlExtender ID="ace" runat="server"
TargetControlID="timer"
VerticalSide="Top"
VerticalOffset="10"
HorizontalSide="Right"
HorizontalOffset="10"
ScrollEffectDuration=".1" />

2006-12-21

AJAX 2

Bilindiği gibi Web tabanlı uygulamalarda istemcide açılan bir sayfa için önce bu talep Web sunucusuna bildirilir. Bu talep neticesinde web sunucusunda sayfa nesnesinin oluşturulması, kodların çalıştırılması, HTML çıktı üretimi, sayfa için Dispose gibi adımlar gerçekleştirildikten sonra istemci tarafında görüntülenir.

AJAX ve ATLAS gibi teknolojik terimler web sayfalarında en çok karşılaştığımız post-back hareketlerinde sayfanın tamamını sunucuya göndermeden sayfanın belirli kesitlerini sunucuya gönderip sadece ilgili sonucu döndürmeye yönelik olarak tasarlanmışlardır.

ASP.NET 2.0 üstünde istemci tarafından geri bildirim için ICallbackEventHandler arayüzü kullanılır. Bu arayüz beraberinde iki metodu barındırır. Bunlar: GetCallbackResult ve RaiseCallbackEvent'tır.

RaiseCallbackEvent metodu string tipinde bir parametre alır.
GetCallbackResult metodu ise string tipinde bir değeri geriye döndürür.

Client Script Callback mimarisinde her ne kadar sayfanın tümü istemciden sunucuya gönderilmese de sayfaya ait Page_Init(), Page_Load() ve Page_Unload() gibi olaylar çalışmaktadır. Bununla birlikte PreRender, Render ve post-back olaylarına ait metodlar çalıştırılmamaktadır.

Client Script Callback Internet Explorer'da Activex kullanır. Mimarinin doğru şekilde çalışması için Activex ayarlarının açık olması lazım. Tarayıcınızda ClientCallback desteğinin olup olmadığını Request.Browser.SupportsCallback ile öğrenebilirsiniz.

2006-12-01

AJAX 1

İki gün önce AJAX ın Beta-2 sürümünü indirip AJAX'laşma yolunda ilk adımı attım. Bugün ise AJAX ile Tekofaks'ın Grup şirketlerini verileri post etmeden Listeye ekledim.

WEB sayfalarınızda AJAX kullanarak sayfanın belirli kısımlarındaki veri güncellemelerini sayfayı POST etmeden yapabilirsiniz. Beraber adım adım AJAX tabanlı bir sayfa yapalım. Bunun için File->New->Web Site adımından ASP.NET AJAX-Enableb Web Site(Atlas Web Site)'ı seçip AJAX tabalı web sayfamızı oluşturuyoruz. Ekran üzerinde ScriptManager'ın otomatik geldiğini görürsünüz.
Burda EnablePartialRendering=True değeri ile sayfayı kısmi olarak güncelleyeceğimizi yani AJAX'ı kullanacağımızı bildiriyoruz. Bu adımdan sonra AJAX eklentilerinde UpdatePanel'i ekleyip bu panalin üzerine 1 adet DropDrownList, 3 adet Label, 1 adet ListBox ekleyip bunları UpdatePanel in içine alalım.

Burdaki amacımız DropDrownList ten Tekofaks ın Grup Şirketlerinden seçtiğimizi şirketi sayfayı post etmeden listeye atıp listeye atılan şirket sayısını 1 artırmak. Update panelimiz içerine bileşenlerimizi ekleyip aşağıdaki gibi düzenlemeleri yapalım:

Mümessilik A.Ş.
Komünikasyon ve Sistem A.Ş.
Ses ve Görüntü A.Ş.
Kağıt A.Ş.
Servis Döküman A.Ş.
PANCOM A.Ş.
DropDrowList içerisinde grup şirketinden birisi seçilince oluşacak olayı yazalım.

protected void DropDownList1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{ int Sayi;
lblSecili.Text = "Seçilen Şirket Sayısı: ";
lstGrup.Items.Add(DropDownList1.SelectedValue);
Sayi=Convert.ToInt32(lblCount.Text) + 1;
lblCount.Text = Sayi.ToString();
}
.::YASAL UYARI::.

©2004-2024 Mehmet GÜZEL, www.mehmetguzel.net

Site içeriği kaynak gösterilmek koşuluyla yayınlanabilir. Yazılan yazı ve yorumlar sadece yazı ve yorum sahiplerini bağlar.