2010-08-24

Gmail'im Dışardan Mail Almaz Oldu, Tüm Maillerim Yolda Kaldı!

Sevgili dostlar,

Gmail'deki mail hesaplarına dünden beri mailler gelmiyor. Gmail'den başka bir adresteki mail hesaplarına mail gönderebiliyorsunuz fakat mail alamıyorsunuz. Bir süredir gmail'deki hesaba mail gönderdim hala gitmedi yada benim gibi gmail de mail beklediği halde maili gelmeyen arkadaşlara duyurulur.

2010-08-18

Veritabanı Yöneticileri Neler Yapar?

Bir DBA tipik olarak aşağıdaki konulardaki işlerle uğraşır:

- Veri Arşivleme
Verilerin boyutu zamanla artar. Bu artış disk üzerinde daha çok yer kaplamasına neden olup, performansı düşürüp yönetimi zorlaştırır. Bir DBA verinin boyutunu ve büyümesini izleyip gerekli yerlerde arşivleme yapmalıdır. Arşivleme işlemi için kullanılan yöntem aynı server üzerindeki farklı bir filegroup yada veritabanı olabileceği gibi farklı bir sunucu üzerindeki bir veritabanı da olabilir. Kullanılan yöntem kurum politikasına ve yasalara uygun olmalıdır.

- Toplantılara Katılma
Çoğu DBA toplantılardan nefret eder.Çünkü çalışmaya ve zamanla yarışmaya ihtiyacı vardır ve toplantıları zaman kaybı olarak görür. Toplantılar gerçek hayatın vazgeçilmezleri arasındadır. Bir DBA'nın diğer insanlarla ihtiyaçları konusundaki iletişimi ve çoğu kararı almasının ön adımı için toplantılara yeteri kadar vakit ayırması gerekir.

- Audit Yapma
Bir DBA için hangi kullanıcının nereye eriştiği, hangi kayıtı ekleyip, sildiği ve güncellediği hayati öneme haiz bir meseledir. Audit sadece belirli zaman dilimi, belirli kullanıcılar ve belirli veriler için olabileceği gibi tüm zamanlardaki tüm kullanıcılara ait hareketler de olabilir.

- Uygulama Entegrasyonu
Çoğu kurumda third party uygulamalar izole bir şekilde diğer uygulamalardan ayrı olarak çalışır. Bir DBA bu uygulamaların birbiriyle T-SQL veya SSIS paketleriyle konuşmasını sağlar.

- Backup ve Recovery
Bir DBA'nın en temel işlerinden birisi kurumun verilerini korumaktır. Bunu verilerin periyodik olarak yedeklenmesi şeklinde korur. Bunun için iyi bir geri dönüş planına ihtiyacı vardır. Bu planın yazılıp test edilmesi gerekir ve bir problem anında hızlı bir şekilde verilerin geri döndürülmesi gerekir. Bir DBA'nın en büyük hatalarından birisi aldığı backupları test etmemesidir! Çünkü alınan bir backup'ın restore edilebileceğinin bir garantisi yoktur. Bir DBA sadece backup almak yerine bu backuplarını başarılı bir şekilde restore da etmelidir.

- Business Intelligence/Data Warehousing
Business Intelligence(BI) ve Data Warehousing DBA'lığın en hızlı büyüyen alanlarından birisidir. Bu alan çok karışık olduğu için iyi disiplin altına alınmalı.

- Kapasite Planlama
Çoğu kurumda veritabanlarının sayısı ve büyüklüğü hızlı bir şekilde büyür. DBA veri büyümesini izlemeli ve büyümeye paralel planlar yapıp bu planları hayata geçirmeli. Bunu verileri arşivleyerek yapabildiği gibi mevcut storage'ı artırarak da yapabilir.

- Değişiklik Yönetimi
SQL Server konfigürasyonları, veritabanı şemaları, T-SQL kodlar ve diğer veritabanı bileşenleri zamanla değişir. DBA bu değişiklikleri önceden analiz edip gerekli testleri yaptıktan sonra hayata geçirmeli.

- Veritabanı Uygulaması Geliştirme
Bazı DBA'ler yönetim işlerini kolaylaştırmak için kendilerine özel uygulamalar geliştirirler.

- Veri Modelleme ve Veritabanı Tasarımı
Hızlı ve ölçeklenebilir veritabanlarını oluşturmak iyi veritabanı tasarımından geçer. Büyük kurumlarda işi sadece veritabanı tasarımı olan ve bu alanda uzmanlaşmış DBA'ler bulunur.

- Geliştirme ve Best Practice'leri Uygulama
İyi bir DBA proaktif olmak zorundadır. Proaktifliğin yolu ise best practice'leri uygulamaktan geçer. Bir kurumun best practice'leri yazılı olmalı ve bunlara uyulmalı.

- Yüksek Erişilebilirlik(HA)
Yüksek erişebilirlik clustering, mirroring, log shipping, replication vb gibi tekonolojilerle sağlabilir. Yüksek erişilebilirlik çok özel bilgi ve birikim gerektirir. Bu yüzden sırf bu alana yoğunlaşmış DBA'ler bulmak mümkündür.

- Kurulum, Konfigürasyon, Patch Geçişi ve SQL Server Yükseltme
Çok çok zaman alan DBA işlerinden birisidir. Patch geçme ve SQL Server sürüm yükseltme işlemleri karmaşık, riskli işlemlerdir. Bu işlerin iyi planlanıp iyice test edildikten sonra üretim ortamına alınması gerekir.

-Yük Dengeleme(Load Balancing)
Bir DBA server üzerindeki yükü izleyip gerektiğinde veritabanını çok yoğun bir sunucudan daha az yoğun olan bir sunucuya alabilir. Yük dengeleme için bir başka çözüm ise veritabanlarını konsolide etme veya sanallaştırmadır.

- Yapılan İşleri Dökümante Etme
Bir DBA için en sıkıcı işlerden birisi döküman yazmaktır. Fakat döküman yazmaktan korkmayın. Zira yazdığınız dökümanlar yeni DBA leri çin yol gösterici olabilir yada sizin işinizi kolaylaştırabilir.
- Yöneticileri Yönetme
Bir DBA hem kendi yöneticisi ile hem de diğer yöneticilerle iyi geçinmek zorundadır. Yöneticinize belirli periyotlarda yaptığınız işlerle ilgili düzenli raporlar sunup destek gereken noktalarda yöneticinizin desteğini almalısınız. Yaptığınız işin kritiktiğini ve yönettiğiniz verilerin değerini yöneticinize iyi anlatacak şekilde rehberlik etmelisiniz.

- Test Ortamlarını Yönetme
Büyük ölçekli kurumlarda test ortamını üretim ortamından oluşturmak ve test ortamlarını yönetimini yapmak DBA işidir.

- İzleme(Monitoring)
İzleme geniş kapsamlı bir iş olup performans izleme, log izleme, jobların düzgün çalıştığını izleme, error logları izleme vs izleme işlemlerini kapsar.

- Performans Tuning
Bir DBA performansı izleyip veritabanı performansını artırmanın yolları bulup uygular. Bir DBA'nın en önemli işlerinden birisi olup oldukça kapsamı geniş bir konudur. Sırf bu alanda uzmanlaşan DBA'ler bulunmaktadır.

- Proje Yönetme
Bir DBA iyi proje yönetme yeteneklerine haiz olmalıdır.

- Verilerin Korunmasını Sağlama
DBA ler bir kurum verilerin tutarlı ve doğru olmasını sağlamak için uğraşır.

- Veriyi Replike Etme
Bir DBA özel verileri(bir yada birden çok tablo olabilir) bir sunucudan diğer sunuculara belirli periyotlarla replike ederek taşır ve bu replikasyonu yönetir .

- Rapor Oluşturma
Verileri T-SQL sritpleri ile çekip reporting service üzerinde kullanıcıların kullanabileceği formatlı bir şekildeki raporları oluşturur. Bu alanda da uzmanlaşan DBA ler bulunmaktadır.

- Çalışan Joblar
Bir DBA bir sunucu üzerinde ihtiyacı olan SQL jobları oluşturup bu jobları yönetir. Bu job bir index rebuild, istatistik update, transaction log backup vs maintence plan olabilir.

- Security
Bir DBA SQL Server loginlerinin oluşturulması, bu loginlerin başka sunuculara taşınması ve bunların yönetiminden sorumludur.

- Scripting
Bir DBA kendi işine yarayacak T-SQL kod yazıp bunları geliştirir.

- SSIS/ETL
Bir DBA verilerin bir yerden başka bir yere taşınması için sıklıkla SSIS paketi kullanır.

- Test Yapma
Bir DBA veritabanı testleri, yönetim araçlarının testlerini yapar.

- Kullanıcıların Eğitilmesi
Bir DBA bilgilerini diğer DBA ler, yazılım geliştiriciler ve son kullanıcılarla paylaşır. Bu bilgi aktarımı bire bir aktarım şeklinde olabildiği gibi grup şeklinde eğitim sınıfı ayarlayarak ta sağlanabilir.

- Hata Bulma ve Giderme(Troubleshooting)
Bir DBA neredeyse her gün hata ayıklamayla uğraşır. Zaman zaman tüm işini bırakıp mevcut hata üzerinde odaklandığı zamanlar olur.

- Takım Arkadaşıyla Çalışma
Bir DBA nadiren yalnız başına çalışır. Bir DBA çoğu zaman yazılım geliştiricilerle, storage uzmanlarıyla, network uzmanlarıyla, test ekibiyle, dış kaynaklı firma elemanlarıyla, sistem uzmanlarıyla iletişim halindedir.

Yararlanılan Kaynak: How to Become an Exceptional DBA, Brad M McGehee, 2009

Makalenin görsel eklenmiş haline Çözümpark'tan ulaşabilirsiniz.

2010-08-15

SQL Server Servislerinin Durumunu Kontrol Etme

SQL Server servislerinizin durumunu  xp_servicecontrol stored procedure'ü ile öğrenebilirsiniz. SQL Server'a ait servislerin çalışma durumuna aşağıdaki şekilde öğrenebilirsiniz:

EXEC xp_servicecontrol N'querystate',N'MSSQLServer'
EXEC xp_servicecontrol N'querystate',N'SQLServerAGENT'
EXEC xp_servicecontrol N'querystate',N'msdtc'
EXEC xp_servicecontrol N'querystate',N'sqlbrowser'
EXEC xp_servicecontrol N'querystate',N'MSSQLServerOLAPService'
EXEC xp_servicecontrol N'querystate',N'ReportServer'

2010-08-09

Pegasus Havayollarının Biletleme Sistemi Transactional Çalışmıyor

Pegasus havayollarının internet sayfasından bilet alamadığım halde kredi kartı provizyonuna bilet tutarı kadar harcama yansıyan mağdurlardan birisi de benim. Biletleme sistemlerindeki ana sorun işlem sonucu ile ödemenin aynı TRANSACTION içerisinde yapılmaması(Burdaki ayrıntılı sorun ise reservasyon timeout süresi gibi bir iş kuralının ödeme onayı alındıktan kontrol edilmesi olarak göze çarpıyor. Halbuki ödeme onayı yapılmadan önce bu iş kuralı da kontrol edilip bu süre timeout olmamışsa ödeme adımına geçilmeli aksi takdirde ödeme alınıp biletleme işlemi yapılamıyor). Biletleme ile ödemeyi yapan transactionlar birbirinden bağımsız ve biri diğerini beklemeden oluştuğu için hatalara açık kapı bırakıyor. Pegasus havayolu firmasının biletleme sisteminde yapması gereken tek şey biletme ile ödeme sisteminin aynı transaction bloğu içerisinde gerçekleştirmesi. Böylelikle bir işlem ya başarılı olup COMMIT olur yada başarısız olup ROLLBACK olur. Benim gibi bileti oluşmadığı halde bilet ücreti kendisinden alan mağdurlar da kapınızı çalıp hem kendisini hem de sizi meşgul etmemiş olur. Ayrıca müşteri memnuniyetsizliğini de yaşatmamış olursunuz. Biletleme ve ödeme sisteminizin bir an önce TRANSACTIONAL yapıya geçmesi dileğiyle...

2010-08-08

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından Şanlıurfa'ya Uçmanın Vakti Gelmedi mi?

Evet, bilimum ortamlardaki(mail, iletişim sayfaları, sosyal medya,telefon vs.) girişimlerimiz sonucu Pegasus Havayolları 2 Nisan 2012  tarihinden itibaren İstanbul S.Gökçen-Şanlıurfa GAP karşılıklı seferlerini başlatma kararı aldı. Kararın alınmasında emeği geçen herkese ve Pegasus Havayollarına teşekkürler. 


Pegasus Havayollarının konu ile ilgili haberi aşağıdadır:51. Uçuş Noktamız Şanlıurfa!

2012 yılında da misafirlerine yeni destinasyonlar sunmaya devam eden Pegasus Hava Yolları, Güneydoğu Anadolu’nun tarihi güzelliklerine ev sahipliği yapan Şanlıurfa seferlerine Nisan ayında başlıyor 

Uçuş ağını yurt içinde de  genişletmeye devam eden Pegasus Hava Yolları’nın Nisan ayından itibaren başlayacak Şanlıurfa seferlerinin biletleri 16 Şubat’da, vergiler dahil 59,99 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
Pegasus’un toplamda 51. destinasyonu olan ve 2 Nisan 2012 tarihinde başlayacak Şanlıurfa uçuşları, Pazartesi, Perşembe ve Cumartesi günleri saat 05.35’de ve Salı günleri 20.10’da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gerçekleşecek. Şanlıurfa’dan İstanbul’a uçmak isteyen misafirler için ise Pazartesi, Perşembe ve Cumartesi günleri saat 07.30’da ve Salı günleri 22.05’de seferler düzenlecek.
Pegasus misafirleri, İstanbul’ aktarmalı olarak Şanlıurfa’dan Amsterdam, Basel, Brüksel, Bükreş, Düsseldorf, Kopenhag, Lefkoşa, Londra, Milano, Münih, Paris, Priştine, Roma, St. Etienne, Stokholm, Stuttgart, Üsküp, Viyana ve Zürih’e uçabilecekler.
Tarihi güzelliklerle dolu şehirde geçmişe doğru unutulmayacak bir gezi!
Güneydoğu’nun eşsiz yapısı içerisinde tarihin derinliklerine bir gezi hayal edenler için, Pegasus, 2 Nisan’da başlayan Şanlıurfa seferleri ile uygun fiyatlı bir alternatif sunuyor.
Pegasus, Urfa Kalesi’nin, Balıklı Göl’ün, Harran’nın ve renkli çarşılarının  oluşturduğu etkileyici atmosfer ile tanışmamış olanları veya bu eşsiz toprakların tadına doyamamış gezginleri  16 Şubat 2012’den itibaren vergiler dahil 59,99 TL’den başlayan fiyatlarla bilet almaya davet ediyor.

Sabiha Gökçen Havaalanından Şanlıurfa'ya Pegasus hava yollarının uçmasını istiyorsanız:
Pegasus ile İst.Sabiha Gökçen'den Ş.urfaya direk uçmak isteyenler aşağıdaki adresi tıklayın:
https://book.flypgs.com/Common/QMessageNewEntry.jsp?activateLanguage=TR


Çıkan sayfada zorunlu olan AD,SOYAD ve E-MAIL bilgilerinizi girin.
KONU kısmında PEGASUS u seçin.MESAJ kısmında ise aşağıdaki mesajı yazıp DEVAM butonuna tıklayın:


MESAJ: İstanbul Sabiha Gökçen-Ş.urfa GAP uçuşlarınız ne zaman başlayacak?


Sevgili dostlar,


İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından Şanlıurfa'ya aktarmasız uçmaya nail olan ender kişilerden birisi olarak addediyorum kendimi. Çünkü halihazırda bilimum havayolları(THY, Pegasus, OnurAir, SunExpress, AnadoluJet, BoraJet vs.) şirketlerinin hiçbirisi Sabiha Gökçen Havalimanından Şanlıurfa'ya direk uçmuyor. THY kısıtlı bir zaman diliminde(17 Mayıs-31 Temmuz 2010 tarihleri arasında) göstermelik te olsa Atatürk Havalimanındaki iki seferinden birisini Sabiha Gökçen'e taşıyarak direk uçuşlar gerçekleştirdi. Bu direk uçuşlar çok makbule geçti mateessüf tekrarı gelmedi. Sabiha Gökçen uçuşlarının tekrar Atatürk Havalimanına alınmasını Temmuz ortasında fark ettim ve THY ile iletişime geçtim. THY müşteri hizmetlerinin cevap maili aşağıdaki gibidir:


"Sayın Mehmet GÜZEL,

11 Temmuz 2010 tarihli e-mail mesajınız ünitemize ulaşmıştır.

Mesajınıza konu olan hususa ilişkin olarak, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Şanlıurfa seferleri Atatürk Havalimanı'ndan yapılacak olup, Atatürk Havalimanı'ndaki pist bakımı çalışmaları nedeniyle bu şekilde planlanmış olduğu ve bakım bittiğinde tekrar Atatürk Havaliman'ndan seferlerin icra edileceği bilgisi ilgili ünitemizden alınmıştır.

Türk Hava Yolları olarak amacımız, hizmetin her kademesinde siz yolcularımıza daima en iyi hizmeti vermektir. Bu amacımıza, bizlere ilettiğiniz yapıcı eleştiri ve olumlu/olumsuz görüşleriniz büyük katkı sağlamaktadır.

Bilgilerinizi rica eder, saygılar sunarız.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ"Bu işin arkasını bırakmayarak hava yolu firmalarından Pegasus, OnurAir, SunExpress, AnadoluJet müşteri hizmetleri kanalıyla Sabiha Gökçen-Şanlıurfa direk uçuşlarının ne zaman başlatacaklarını sordum. Cevabi maillerde mealen bu yıl içerisinde böyle bir planları olmamakla birlikte filolarındaki uçak sayısının artması ile birlikte teklifimi düşüneceklerini ilettiler.


Bakalım Sabiha Gökçen-Şanlıurfa direk uçuşlarını kim ne zaman başlatacak? Tabi ben havayolu firması kurmak zorunda kalıp direk uçuşları başlatmadan önce birileri bunu gerçekleştirirse iyi olacak:)


Direk uçuşların olmamasını ihtiyaç sahiplerinin sesini çıkarmamasına ve gerekli girişimlerde bulunmamasına bağlıyorum. Bu konuda bir tek benim sesim ve nefesim bile kalsa direk uçuşların yapılmasını sağlayacağım i.allah. 1.5 milyon nüfusuyla, kültür ve inanç turizmiyle, önemli ticaret hacmiyle, GAP'ın merkezi olması hasebiyle Sabiha Gökçen'den direk uçuşun olmamasını yurtiçi havayolu taşımacılığı yapan tüm firmaların eksikliği olarak görüyorum. Bakalım bu eksikliklerini ne zaman giderecekler?


Havayolu ile Gaziantep yada Diyarbakır üzerinden Şanlıurfa'ya gitmek zorunda kalan herkesi bu konuya destek olmaya davet ediyorum.


Ek: Konu ile ilgili diğer hava yolu firmalarının cevapları:


"Sayin Mehmet GUZEL,

gondermis oldugunuz e-posta icin tesekkur ederiz. Ilgili guzergah icin henuz spesifik bir tarih belirlenmemistir. Belirlendigi takdirde kamuoyu ile paylasilacaktir.


Saygilarimizla,

SunExpress

Musteri Iliskileri"
   
 
"Sayın MEHMET GÜZEL,


Uçuş ağımızın genişletilmesi çalışmaları devam etmektedir . Potansiyel bulunan tüm noktalar dikkate alınmaktadır . İlginize teşekkür ederiz.


Saygılarımızla ,


Pegasus Havayolları Misafir İlişkileri"
   
 
"Sayın YOLCUMUZ,


22.07.2010 tarihli mesajınız ünitemize intikal etmiştir.


Tarife planlama biriminden alınan bilgilerden, yaz tarifemizi icra eden sınırlı sayıdaki uçağımızdan dolayı Sabiha Gökçen - Şanlıurfa karşılıklı seferleri yaz dönemi için mümkün değildir.Fakat kış tarifesinde talebiniz değerlendirmeye alınacaktır.


Bilgilerinizi rica eder, saygılar sunarız.


ANADOLUJET
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ"
"Sayin Mehmet GUZEL,

gondermis oldugunuz e-posta icin tesekkur ederiz.
Ic hat ucuslarinda hizla buyumeyi hedefleyen, bu dogrultuda atilimlar yapan sirketimiz ulkemizin potansiyellerinden haberdar olmakta ve uygun goruldugu takdirde yeni guzergalarda ucuslar gerceklestirmektedir.

Yolcularimizdan gelen taleplerin yogunlugu da bu surecte etkili olmakta ve ayrica degerlendirilmektedir.

Bu noktada talebinizi bizim ile paylastiginiz icin tesekkur ederiz.

Yeni ucuslarimizda gorusmek dilegimizle,

Saygilarimizla,

SunExpress

Musteri Iliskileri"

2010-08-07

Yararlı DBCC Komutları - Clear SQL Cache

-- SQL deki procedure cache'lerini silme
DBCC FREEPROCCACHE;

-- Cache'den özel bir sql plan silme
DBCC FREEPROCCACHE (0x060006001ECA270EC0215D05000000000000000000000000);
/*
Bir sql plan bozulduğunda ve başınızı ağrıttığında tüm cache silmeden ilgili bozuk cache silmek oldukça işinize yarayacaktır. Saniyede 1000 transaction alan bir sql planınızın bozulduğunu düşünün. Veritabanı sisteminiz alt üst olmadan ve tüm cache sıfırlamadan terayağından kıl çeker gibi işi zahmetsizce yapabileceğiniz yararlı bir dbcc komutu.
*/

-- Ad-hoc SQL planlarını silme
DBCC FREESYSTEMCACHE('SQL Plans');

2010-08-03

Tüm Kullanıcı Veritabanlarının Full Backup'ını Alma

/*
Tüm kullanıcı veritabanlarınızın full ve compress backup'ını tek seferde aşağıdaki T-SQL kodu ile alabilirsiniz.
*/

use master
go
declare @db_name nvarchar(128),
@stmt varchar(8000)

declare crdatabase insensitive cursor for
select name from sys.databases
where database_id>4

open crdatabase fetch from crdatabase into @db_name
while (@@fetch_status =0)
begin
set @stmt= 'BACKUP DATABASE ['+ @db_name +'] TO DISK = N''D:\' + @db_name + '.bak'' WITH NOFORMAT, INIT, NAME = N''Full Database Backup'', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD,COMPRESSION, STATS = 10'
exec(@stmt)

fetch next from crdatabase into @db_name
end
close crdatabase
deallocate crdatabase

--Not: Kodlar SQL Server 2008 ile test edilmiştir.

.::YASAL UYARI::.

©2004-2023 Mehmet GÜZEL, www.mehmetguzel.net

Site içeriği kaynak gösterilmek koşuluyla yayınlanabilir. Yazılan yazı ve yorumlar sadece yazı ve yorum sahiplerini bağlar.