2010-09-30

MS SQL Server 2008 Service Pack 2 (SP2) Çıktı

Microsoft daha önce 2010 yılının 4.çeyreğinde çıkaracağını duyurduğu SQL Server 2008 SP2'yi yayınladı.
SQL Server 2008 Service Pack 2'yi http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=8fbfc1de-d25e-4790-88b5-7dda1f1d4e17&displaylang=en adresinden indirebilirsiniz.

SQL Server 2008 Service Pack 2'de giderilen hataların listesini http://support.microsoft.com/kb/2285068 adresinden detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

2010-09-16

Partition Tabloların Filegroup ve Diğer Bilgilerini Alma

Partition yapısındaki bir tablonun partition aralıklarını ve bu aralıkların hangi filegroup'ta tutulduğunu aşağıdaki sorgu ile alabilirsiniz:

select isnull(d.name,ps.name) FileGroupNameOrSchemeName
,isnull(d.type_desc , ps.type_desc ) FileGroupTypeOrSchemeType
,OBJECT_NAME(p.object_id) ObjectName
,p.rows
,p.data_compression_desc
,p.partition_id
,p.partition_number
,isnull(case when boundary_value_on_right =1 then '<' else '>' end + cast(minprv.value as varchar(100)),'~') + ' to '
+isnull( case when boundary_value_on_right =1 then '>='
else '<=' end + cast(prv.value as varchar(100)), '~') Criteria
,d2.name FilegroupName
from sys.partitions p join sys.indexes i on i.index_id = p.index_id and i.object_id = p.object_id
left join sys.data_spaces d on d.data_space_id = i.data_space_id
left join sys.partition_schemes ps on ps.data_space_id = i.data_space_id
left join sys.partition_functions pf on pf.function_id = ps.function_id
left join sys.partition_range_values prv on prv.function_id = ps.function_id and prv.boundary_id = p.partition_number
left join sys.partition_range_values minprv on minprv.function_id = ps.function_id and minprv.boundary_id = p.partition_number -1
left join sys.destination_data_spaces dds on dds.partition_scheme_id = ps.data_space_id and dds.destination_id = p.partition_number
left join sys.data_spaces d2 on d2.data_space_id = dds.data_space_id
where p.object_id=object_id('TabloAdi')

2010-09-12

Performans Counter'a Binlik Ayıracı Ekleme

Windows Vista'dan önceki işletim sistemlerinde perfmon'da binlik ayıracı default olarak yoktur ve bu eksiklik özellikle uzun sayıları okumamızda zorluk çıkartır. Perfmon'a binlik ayıracını aşağıdaki adımları uygulayarak ekleyebilirsiniz:
  1. Regedit'i çalıştırın.
  2. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\SystemMonitor\ sekmesini açın.
  3. Edit menu'de New deyip DWORD değeri seçin.
  4. Oluşturduğunuz yeni alana "DisplayThousandsSeparator" adını verin.
  5. "DisplayThousandsSeparator" değerini 1 olarak set edin.
  6. Perfmon'u yeniden başlatın.

.::YASAL UYARI::.

©2004-2024 Mehmet GÜZEL, www.mehmetguzel.net

Site içeriği kaynak gösterilmek koşuluyla yayınlanabilir. Yazılan yazı ve yorumlar sadece yazı ve yorum sahiplerini bağlar.