2022-02-09

Linked Server Kullanan Stored Procedure, View, Trigger, Function vs. Listesi

Veritabanı bazında linked server kullanan Stored Procedure, View, Trigger, Funtion vs bilgilere ve bunların kullandığı linked server, veritabanı adı, şema adı ve tablo adını aşağıdaki sorgu ile bulabilirsiniz:

SELECT DISTINCT 
DB_NAME() AS DatabaseName,
OBJECT_SCHEMA_NAME (ed.referencing_id) AS SchemaName,
OBJECT_NAME (ed.referencing_id) AS ObjectName,
ed.referenced_Server_name AS LinkedServerName,
ed.referenced_database_name AS LinkedServerDatabaseName,
ed.referenced_schema_name AS LinkedServerSchemaName,
ed.referenced_entity_name As LinkedServerTableName
FROM sys.sql_expression_dependencies ed WITH (NOLOCK)
WHERE referenced_database_name IS NOT NULL
AND  referenced_Server_name IS NOT NULL 

.::YASAL UYARI::.

©2004-2024 Mehmet GÜZEL, www.mehmetguzel.net

Site içeriği kaynak gösterilmek koşuluyla yayınlanabilir. Yazılan yazı ve yorumlar sadece yazı ve yorum sahiplerini bağlar.