2008-05-28

Bu Bildirinin Altına İmzamı Atıyorum

Sayıları binleri geçen ve başını akademisyenlerin çektiği aşağıdaki bildiriyi ben de imzalıyorum.

"Saygıdeğer Yargıçlar;
21 Mayıs 2008 günü, “adına yargı yetkisi kullanmaktan onur duyduğu Yüce Milletiyle paylaşmak gereğini duyduğunuz” bir bildiri yayınladınız. Adına yargı yetkisi kullandığınız bu milletin bir bireyi olarak, kullandığınız yetki ve sorumluluğunuzun çerçevesini hatırlatma ihtiyacı hissettim.
“Demokratik, lâik ve sosyal hukuk devleti” idealine bağlı, Cumhuriyetin temel niteliklerini benimsemiş bir birey olarak;
Toplumun çözüm bekleyen sorunlarının başında gelen yargısal sorunların çözümünde hiç bir katkı yapmayacaksanız,
İşgal ettiğiniz makamlarınızı siyasal görüşlerinize alet edecekseniz,
Toplumdan “anayasayı değiştireceğim” vaadiyle oy alan bir partinin yeni anayasa yapma girişimini ve Meclis’in Anayasa yapma yetkisini engellemeye kalkacaksanız,
Ve bunu millet adına karar verme yetkinizi kullanarak yapacaksanız,
Yayınladığınız bildiriyle halen Anayasa Mahkemesi’nde dava konusu olan, Anayasa maddeleri değişiklikleri hakkındaki davanın seyrini etkiyelecek şekilde doğrudan yargıya müdahale edecekseniz,
Ve hatta, Anayasa maddelerini değiştirmek gibi asli yetkisini kullanan yasama organını hedef gösterecekseniz,
Avrupa Birliği müzakereleri sürecinde öncelikli olarak yapılması gereken yargı reformuna pozitif katkı yapmak bir yana, sırf AB sürecini baltalamak için reformlara karşı çıkacaksanız,
Bireyi, devlet dahil her türlü otoritenin baskısına karşı koruyup, onun haklarını temin edecek bir hukuk anlayışını benimsemeyecek; devleti, bireyin ve milletin önünde ve üstünde tutacak ve kararlarınızı buna göre verecekseniz,
Benim adıma karar vermeyin.

Yukaridaki metni benimsiyorsaniz lutfen
Adinizi Soyadinizi yazip `bu bildiriye katiliyorum` ibareli bir emaili
benimadimakararvermeyin@gmail.com
adresine gonderiniz...
Benim Adima Karar Verme Platformu "

2008-05-24

sp_helptext

Merhaba Değerli Okuyucular,

Bugün SQL Server'ı kullanırken işimize çok yaracak bir SP ye değineceğim: sp_helptext. sp_helptext ile bir rule, default, unencrypted stored procedure(sp), user defined function(udf), trigger, veya view'ın text içeriğini görüntüleyebilirsiniz. Böyle yararlı bir sp olmadığı zaman tek tek ilgili nesneleri bulup scriptlerini almak ne kadar zahmetli olduğunu yaşayan arkadaşlara anlatmama gerek yok ama yaşamayan arkadaşlar zorluğu yaşadıktan sonra bana hak vereceklerdir.

sp_helptext in syntax'ı aşağıdaki gibidir:

sp_helptext [ @objname = ] 'name'

Şimdi bir örnek ile olayı daha iyi kavrayalım. spKonuyaPuanVer sp sinin içeriğini görüntülemek için

sp_helptext 'spKonuyaPuanVer '

yazmamış yeterli olacak. Bu komutun sonucunda ilgili SP nin text içeriği ekrana dökülür. SQL Server'da bir nesnenin SQL kodunu mu merak ediyorsunuz buyrun size sp_helptext. Tabi bu sp ile SQL Server'ın system sp, view ve diğer bileşenlerinin kodunu da görüntüleyebilirsiniz. Böylelikle merak ettiğiniz herhangi bir nesnenin nasıl kodlanğını görme şansınız olacak.

Geçen haftalarda sorduğum sorunun cevabı olan sp_databases SP nin kodunu böylelikle vermiş olayım:) Bunun için

sp_helptext 'sp_databases'

kodunu yazmamız yeterli olacak. Bu scriptin sonucundan sp_databases sp nin içeriğini aşağıdaki gibi alırız.

create proc sp_databases
as
set nocount on
declare @name sysname
declare @SQL nvarchar(600)
/* Use temporary table to sum up database size w/o using group by */
create table #databases (
DATABASE_NAME sysname NOT NULL,
size int NOT NULL
)

declare c1 cursor for
select name from master.dbo.sysdatabases
where has_dbaccess(name) = 1 -- Only look at databases to which we have access

open c1
fetch c1 into @name

while @@fetch_status >= 0
begin
select @SQL = 'insert into #databases
select N'''+ @name + ''', sum(size)
from ' + QuoteName(@name) + '.dbo.sysfiles'
/* Insert row for each database */
execute (@SQL) fetch c1 into @name
end
deallocate c1

select DATABASE_NAME,
DATABASE_SIZE = size*8,/* Convert from 8192 byte pages to K */
REMARKS = convert(varchar(254),null) /* Remarks are NULL */
from #databases
order by 1

2008-05-14

Bilgeliği Kimden Öğrendin?

Lokman Hekim'e "Bilgeliği kimden öğrendin?" diye sorduklarında ondan şu cevabı almışlar:
Körlerden öğrendim. Çünkü onlar elindeki değnekle tam araştırmadan adım atmazlar. Basacakları yerin sağlam olduğundan emin olduktan sonra adım atarlar... Bundan dolayı ben de bir şey yapacağım zaman düşünür, faydalı ise konuşur, yararlı ise yaparım... Faydasız ise bırakmayı ve susmayı tercih ederim.

Kaynak: Zafer

Bugün sabah servisi beklerden gözleri görmeyen birisinin yolda yürüşünü, karşıdan karşıya geçişini, ardından otobüs durağına gidip otobüse binişini hayret içerisinde izledim. Yolu bulması, durakta durması ve bineceği otobüsü bilmesi beni şaşırttı. Demek ki Allah herkese yolunu bulacak bir yöntem yada kalp gözü bahşediyor.

"SQL Server 2005'te Veritabanı İsimleri ve Fiziksel Büyüklükleri" Sorusunun Cevabı

Sevgili okuyucu SQL Server 2005 ile ilgili bu sorumun ağır olduğunu itiraf etmek zorundayım. Zira her üç cevap şıkkı da birbirine oldukça yakındı ve tüm şıklar itina ile seçilmişti.

Sorduğum sorunun doğru cevabı EXEC sp_databases olacaktı. Soruyu cevaplayan okuyucularımın %43 ancak doğru cevabı bilebildi. Doğru cevabı veren tüm okuyucularımı tebrik ediyorum ve diğer katılımcı arkadaşlara da katılımları için teşekkür ediyorum.

Cevap şıklarının arasındaki ince farkları görebilmek için kodları test etmenizi öneririm. Bir sonraki soru ve cevaplarda buluşuncaya dek bol SQL i günler diliyorum.

2008-05-13

SQL Server 2008'e Merhaba Dedik

print 'Merhaba SQL Server 2008 CTP ' --"Merhaba Dünya" vazgeçilmezimizden esinlenerek:)

Birkaç gün önce SQL Server 2008'in February 2008 CTP sini kurdum. SQL Server 2008 çıkmadan bir inceleyip test edeyim dedim. İlk ihtiyacım olan backup/restore ı test ettim. Yaklaşık 22 GB lık bir veritabanımın sıkıştırılmış backup'ı yaklaşık 10 dakika sürdü. Ve backup dosyamın boyutu 2 GB civarındaydı:) Aynı şekilde bu sefer backup'tan restore ettim; restore işlemi yaklaşık 8 dakika sürdü. Backup compress hem hız hem de yer bakımından SQL Server'a artı bir özellik katmış. Özellikle backup dosya boyutlarından dolayı yer sıkıntısı yaşan okuyuculara kullanmalarını tavsiye edebilirim.

.::YASAL UYARI::.

©2004-2024 Mehmet GÜZEL, www.mehmetguzel.net

Site içeriği kaynak gösterilmek koşuluyla yayınlanabilir. Yazılan yazı ve yorumlar sadece yazı ve yorum sahiplerini bağlar.