2010-10-26

Logical/Physical CPU Sayısını Bulma

SQL Server 2008 ve SQL Server 2008 R2 sürümlerinde logical/physical cpu sayısını aşağıdaki sql kodu ile alabilirsiniz:

SELECT cpu_count AS [Logical CPU Count],
hyperthread_ratio AS [Hyperthread Ratio],
cpu_count/hyperthread_ratio AS [Physical CPU Count]
FROM sys.dm_os_sys_info;

2010-10-25

SQL Server Servis Account Adını Bulma

SQL Server'ı çalıştıran servis account'ını aşağıdaki gibi alıp öğrenebilirsiniz:

DECLARE @ServiceaccountName varchar(128)
EXECUTE master.dbo.xp_instance_regread
N'HKEY_LOCAL_MACHINE',
N'SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSSQLSERVER',
N'ObjectName',
@ServiceAccountName OUTPUT,
N'no_output'
SELECT @ServiceaccountName

SQL Server 2008 R2 SP1'den sonra gelen sys.dm_server_services DMV ile servisler ile ilgili bir çok bilgiye ulaşabilirsiniz. Benzer şekilde aşağıdaki T-SQL ile de servis account bilgisini alabilirsiniz:

select servicename, service_account
from sys.dm_server_services


2010-10-15

SQL Server'ın Başlatıldığı Zamanı Bulma

SQL Server'ın başlangıç zamanını SQL Server 2008 ile birlikte gelen sys.dm_os_sys_info DMV'i ile aşağıdaki gibi bulabilirsiniz:

SELECT sqlserver_start_time
FROM sys.dm_os_sys_info

SQL Server Error Log Dosyası Nerede?

SQL Server error log dosyasının adını ve dosyanın bulunduğu dizini aşağıdaki undocumented sql kodu ile alabilirsiniz:
SELECT SERVERPROPERTY('ErrorLogFileName')

.::YASAL UYARI::.

©2004-2023 Mehmet GÜZEL, www.mehmetguzel.net

Site içeriği kaynak gösterilmek koşuluyla yayınlanabilir. Yazılan yazı ve yorumlar sadece yazı ve yorum sahiplerini bağlar.