2010-10-25

SQL Server Servis Account Adını Bulma

SQL Server'ı çalıştıran servis account'ını aşağıdaki gibi alıp öğrenebilirsiniz:

DECLARE @ServiceaccountName varchar(128)
EXECUTE master.dbo.xp_instance_regread
N'HKEY_LOCAL_MACHINE',
N'SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSSQLSERVER',
N'ObjectName',
@ServiceAccountName OUTPUT,
N'no_output'
SELECT @ServiceaccountName

SQL Server 2008 R2 SP1'den sonra gelen sys.dm_server_services DMV ile servisler ile ilgili bir çok bilgiye ulaşabilirsiniz. Benzer şekilde aşağıdaki T-SQL ile de servis account bilgisini alabilirsiniz:

select servicename, service_account
from sys.dm_server_services


Hiç yorum yok:

.::YASAL UYARI::.

©2004-2024 Mehmet GÜZEL, www.mehmetguzel.net

Site içeriği kaynak gösterilmek koşuluyla yayınlanabilir. Yazılan yazı ve yorumlar sadece yazı ve yorum sahiplerini bağlar.