2010-07-31

Last Update Index Statistics

Son 30 gündür istatistiği güncellenmeyen indexlerin istatistiğini güncelleyecek SQL kodu aşağıdaki gibidir:

select 'update statistics [' + object_schema_name(s.object_id) + '].[' + object_name(s.object_id) + '] '+ s.name
+ ' with fullscan --Rows:' + cast(p.rows as varchar) + ' Last Update:'+ convert(varchar(16),stats_date(s.object_id, s.stats_id) ,112)+ '
go'
from sys.stats s inner join sys.partitions p on s.object_id=p.object_id and s.stats_id=p.index_id
where stats_date(s.object_id, s.stats_id) < getdate()-30 and s.name not like '_WA%' and object_schema_name(s.object_id)<>'sys'
and p.rows>1000000
and p.partition_number=1
order by p.rows

Açıklama satırı olarak eklenen kayıt sayısı ve index istatistiğinin en son güncellendiği tarih bilgi vermek açısından yararlı olacaktır.

2010-07-28

Cross-Database Dependencies

select db_name() as current_db_name,
object_name(referencing_id) as object_name ,
upper(coalesce(sed.referenced_server_name, '')) as referenced_server_name,
sed.referenced_database_name,
sed.referenced_schema_name,
sed.referenced_entity_name
from sys.sql_expression_dependencies as sed
where referenced_database_name <> db_name()
and referenced_database_name <> 'msdb'
order by upper(referenced_server_name)

.::YASAL UYARI::.

©2004-2024 Mehmet GÜZEL, www.mehmetguzel.net

Site içeriği kaynak gösterilmek koşuluyla yayınlanabilir. Yazılan yazı ve yorumlar sadece yazı ve yorum sahiplerini bağlar.