2010-07-31

Last Update Index Statistics

Son 30 gündür istatistiği güncellenmeyen indexlerin istatistiğini güncelleyecek SQL kodu aşağıdaki gibidir:

select 'update statistics [' + object_schema_name(s.object_id) + '].[' + object_name(s.object_id) + '] '+ s.name
+ ' with fullscan --Rows:' + cast(p.rows as varchar) + ' Last Update:'+ convert(varchar(16),stats_date(s.object_id, s.stats_id) ,112)+ '
go'
from sys.stats s inner join sys.partitions p on s.object_id=p.object_id and s.stats_id=p.index_id
where stats_date(s.object_id, s.stats_id) < getdate()-30 and s.name not like '_WA%' and object_schema_name(s.object_id)<>'sys'
and p.rows>1000000
and p.partition_number=1
order by p.rows

Açıklama satırı olarak eklenen kayıt sayısı ve index istatistiğinin en son güncellendiği tarih bilgi vermek açısından yararlı olacaktır.

Hiç yorum yok:

.::YASAL UYARI::.

©2004-2020 Mehmet GÜZEL, http://www.mehmetguzel.net/ & http://www.mehmetguzel.com/

Site içeriği kaynak gösterilmek koşuluyla yayınlanabilir. Yazılan yazı ve yorumlar sadece yazı ve yorum sahiplerini bağlar.