2007-02-28

Bir Veda

Bizim için her başlangıç yeni bir bitiş ve her bitiş yeni bir başlangıçtır. Her yerde gelip geçici ve faniyiz. Ve gitmeyi kafamıza koymuşsak; zamanı geldiğinde geldiğimiz gibi mutlu ve huzurlu bir şekilde itminanı kalp içinde arkamıza bakmadan gideceğiz. Vazifemizi tam hakkı ile eda edebiliyorsak ne gelmekten ne de gitmekten korkacağız. Korktuğumuz bir şey olacaksa o da acaba birilerini kırdık mı, üzdük mü; kırdıklarımızın ve üzdüklerimizin gönlünü alabildik mi olacak.

18 Mart 2004 tarihinde katıldığım Tekofaks ailesinden bu akşam üzeri ayrılacağım. Bu vesile ile tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder; çalışmalarında başarılar dilerim.

Sevgi, saygı ve muhabbetle.


Gideriz nur yolu izde gideriz
Taş bağırda sular dizde gideriz
Bir gün akşam olur biz de gideriz
Kalır dudaklarda şarkımız bizim.
N.Fazıl Kısakürek

2007-02-26

Güneşin Batışı-Doğusu

Hava kararmaya başlamışsa tepe ardından; yeni ufuklara yelken açmak lazım tanyeri ağarana dek!

Diğer bir ifade ile: Bir yerde hava kararmaya başlamışsa aydınlık bir yeri bulana dek yol almak lazım.

2007-02-24

Şanlıurfa Tanıtım Videosu

Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan video geçmişe ışık tutan bir kesit şeklinde.

2007-02-23

MSN Şifresini Geri Almak!

MSN Messenger'a ait şifrelerin çalınması çok sık duyduğum ve bana sıklıkla sorulan bir konu. Çoğu arkadaşı aşağıdaki şekilde yönlendirerek şifrelerini geri almasına yardımcı oldum. Şifrenizi geri almak için kullanabileceğiniz popüler yöntemler:
  1. Şifremi Unuttum kısmında güvenlik sorularınızı geçip şifrenizi sıfırlamak. Bu yöntem genellikle şifrenizi ele geçiren kişi güvenlik sorunuzu ve bilgilerinizi değiştirmemişse başarılı oluyor.
  2. Çalınan MSN adresi ve şifresi mail hesabınızın iyi tanınması şartıyla (Passport@css.one.microsoft.com) adresi aracılığıyla tekrar elde edilebillir. Microsoft size göndereceği formlarda doldurulan bilgilerin güvenirliği doğrultusunda e-posta hesabınızı tekrar iade edecektir.
MSN şifrenizin çalınmaması için bir kaç öneri:
  1. Tanımadığınız kişilerden dosya almayın gönderdiği linklere(bağlantılara) tıklamayın.
  2. Hesaplarınızı alırken 2.bir e-mail adresi verin. Şifreniz çalındığında şifrenizi o adrese isteyebilirsiniz. Şifrenizi ve güvenlik sorularınızı tahmin edilemeyecek şekilde zor olarak şeçiniz.
  3. Şifreler için karakter, sayı ve özel karakter karışımı şifreler kullanmaya özen gösterin.

2007-02-21

SQL Server 2000 de XML

SQL Server 2000 de yazdığınız sorguların sonuçlarını XML olarak ta alabilirsiniz. Bunun için mevcut sorgunuzun sonuna FOR XML [RAWAUTO[AUTO, ELEMENTS]] takısını eklemeniz gerekiyor.

RAW: XML çıktısının Attribute olarak üretilmesini sağlar.
AUTO: XML çıktısında satır isimlerinin tablo isimleriyle üretilmesini sağlar.
ELEMENTS: XML çıktısının Element oalrak üretilmesini sağlar. AUTO ile birlikte AUTO, ELEMENTS şeklinde kullanabilirsiniz.

Örnek:

SELECT c.CompanyName,
o.OrderID,
o.OrderDate,
p.ProductName,
p.Quantity,
p.UnitPrice,
p.total
FROM Customers AS c JOIN Orders AS o ON c.CustomerID = o.CustomerID
JOIN p ON o.OrderID = p.OrderID
FOR XML AUTO

2007-02-19

T-SQL:IDENTITY_INSERT

Tablomuzda Identity değerli alanımıza otomatik ardan değerin haricinde bir değer girebilmek için IDENTITY_INSERT TabloAdi ON komutunu kullanırız. Tabi Idendity değerini değitirdikten sonra IDENTITY_INSERT TabloAdi OFF komutu ile Idendity alanının değişebilirliğini kaldırmalıyız.

Syntax
SET IDENTITY_INSERT [ database. [ owner. ] ] { table } { ON OFF }

Örnek:

SET IDENTITY_INSERT Muhendis ON

INSERT INTO Muhendis(id,deger) values(1,'Mehmet GÜZEL')

SET IDENTITY_INSERT Muhendis OFF

2007-02-17

C#: VT Bağlantısı ve DataGridView

SIPARIS tablomuzda bulunan 11 kayıtı DataGridView ımızda kod ile gösterelim.

Bunun için yazacağımız kod:


string strSQL, strConn;

//Bağlantı Cümleciğimiz
strConn = "Data Source=CETURK;Initial Catalog=ithalat;uid=*;password=*";
//SQL cümleciğimiz
strSQL = "SELECT TOP 11 * FROM SIPARIS";

SqlConnection conn = new SqlConnection(strConn)

/*Bağlantımız ve SQL cümleciğimiz doğru ise bağlantıyı açıp tablomuzdan 11 kayıdı datagridview da göstersin aksi taktirde hata mesajını verecek ve en sonunda bağlantımızı kapatıyoruz.
*/
try
{
conn.Open();

SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(strSQL, conn);
DataSet ds = new DataSet();
da.Fill(ds, "SIPARIS");
dataGridView1.DataSource = ds;
dataGridView1.DataMember = "SIPARIS";
}
catch(Exception hata)
{
MessageBox.Show(hata.Message, "Hata", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
}
finally
{
conn.Close();
conn.Dispose();
}

2007-02-15

Web Sayfanızda Icon

Sayfanızın tagı arasında aşağıdaki kodları yazmanız yeterli:
link href="Logonuz.ico" rel="SHORTCUT ICON"

Günün Fikir Damlası

Dürüst olmayan insanla ücretli çalışacağına dürüst olan insanla ücretsiz çalış; daha çok kazanırsın.

Örnek SP


/*
Bu SP ile UrunAltSirket tablosundaki Alt Sirket kodlarını alıp PARCA tablosundaki
AltSirketKodu nu update edeceğiz.
*/
//Tanımlamalarımızı yapıyoruz.
DECLARE @parcano varchar(32)
DECLARE @AltSirket varchar(3)
DECLARE @var int
DECLARE @say int

//Cursorumuzu tanımlıyoruz

DECLARE crUrun CURSOR FOR

SELECT parcano, AltSirketKodu
FROM UrunAltSirket


//Cursorumuzu açıyoruz

OPEN crUrun
FETCH NEXT FROM crUrun INTO @parcano, @AltSirket

SET @say=0

//Cursorumuzdeki verileri döngüye sokup bu veriler üzerinden işlem yapıyoruz
WHILE @@FETCH_STATUS=0
BEGIN
//Ürünümüzün ürün tablosunda olup olmadığını kontrol ediyoruz
SET @var=(SELECT COUNT(parcano) FROM PARCA WHERE parcano=@parcano)
IF @VAR>0
BEGIN
SET @Say=@Say+1
PRINT @say

//Ürünün alt şirket kodunu update ediyoruz
UPDATE PARCA
SET AltSirketKodu=@AltSirket
WHERE parcano=@parcano
END

//Cursoru bir sonraki bloğa kaydırıyoruz
FETCH NEXT FROM crUrun INTO @parcano, @AltSirket
END

CLOSE crUrun //Cursorumuzu kapattık
DEALLOCATE crUrun //Cursorumuzu sildik

2007-02-14

İstanbul Şehir Rehberi

Rehberde, İstanbul’a ait yaklaşık 1,5 milyon bina, 80 bin sokak-cadde bilgisi yer alıyor. Rehberde, aranılan yerin hava fotoğraflarına adres girilerek ulaşılabiliyor.İstanbul’un önemli kültür, sanat ve spor merkezlerinin de belirtildiği sitede, yangın, trafik kazası, yol çalışması, doğalgaz arızası gibi olayların nerede meydana geldiği eşzamanlı olarak duyurulacak. Vatandaşlar da güncel olaylarla ilgili şikayetlerini bildirebilecek. Rehberdeki görüntüler, e-mail yoluyla paylaşılabiliyor.

Test yayın için: http://sehirrehberi.ibb.gov.tr

İstanbul Büyük Şehir Belediyesini kutluyor; hayatımıza katma değer katıp hayatımızı kolaylaştırıcı teknolojik çalışmalarında başarılar diliyorum.

2007-02-09

T-SQL:REPLACE

String ifademizin içinde belirli bir string ifadeyi başka bir string yada karakter ile değiştirmek için kullanırız. Kısaca bir şeyleri bir şeyler ile değiştirmek istiyorsak başvuracağımız T-SQL kodumuz REPLACE olacaktır.

Syntax
REPLACE ( 'string_expression1' , 'string_expression2' , 'string_expression3' )

Örnek: REPLACE('MG'''in Günlüğü','MG','Mehmet GÜZEL')
Sonuç: Mehmet GÜZEL'in Günlüğü


(Replaces all occurrences of a specified string value with another string value.

Arguments
string_expression1
Is the string expression to be searched. string_expression1 can be of a character or binary data type.

string_expression2
Is the substring to be found. string_expression2 can be of a character or binary data type.

string_expression3
Is the replacement string. string_expression3 can be of a character or binary data type.

Return Types
Returns nvarchar if one of the input arguments is of the nvarchar data type; otherwise, REPLACE returns varchar.
Returns NULL if any one of the arguments is NULL.

Remarks
REPLACE performs comparisons based on the collation of the input. To perform a comparison in a specified collation, you can use COLLATE to apply an explicit collation to the input.) Source:MSDN

Google-Coop ile Arama Keyfi

Günlüğümü arama motoru devi Google 'ın Google-Coop servisi ile entegre hale getirdim. Arama ile günlük içinde ve ülkemizdeki öncü yazılım sitelerinden www.ceturk.com, www.csharpnedir.com ve www.programlama.com da aradığınız konu ile ilgili sonuçlar alabilirsiniz.

Günlük sakinlerine hayırlı olması dileklerimle...

2007-02-08

Karakterlerin Tekrar Sayısı

Yine bana sıklıkla sorulan sorulardan birisinin çözümünü sizlerle paylaşacağım. Bu şekilde paylaşımı seviyorum. Çünkü bir kez yazıp çok kez soruyu soran arkadaşlara sadece link vererek sorunlarının çözümünde yardımcı oluyorum.

Bir text ifadenin içinde tekrarlanan karakterlerin sayısını aşağıdaki şekilde bulabiliriz.

Örnek: "mehmet,ahmet,ali,a,c,b" string ifademizdeki ,(virgül) sayısınının 5 olduğunu VB kodu ile bulalım

text="mehmet,ahmet,ali,a,c,b"
dizi = Split(text, ",")
VirgulSayisi= UBound(dizi)

Query Analyzer'da Debug

Zamanında yazdığım SP lerimde debug işlemi yapamadığımdan yakınmıştım. SQL Server 2000 içerisinde de debug yapabileceğini öğrendim ve bunu siz değerli günlük sakinlerimle paylaşayım dedim.

Debug işlemi için öncelikle Query Analyzer sayfasındaki Tools->Object Browser->Show/Hide yada kısayoldan F8 ile veritabanı nesnelerine ulaşabilirsiniz. Burdaki SP lerinizin üzerine gelip sağı tıklayıp Debug seçeneğini seçerseniz Debug Procedure'na ulaşırsınız. Debug Procedure ekranında SP nize ait giriş parametrelerini sizden istenir. Giriş parametrelerini girip Execute butonuna bastığınız zaman artık Debug ekranındasınız.

Debug ekranındaki kısayol tuşları ve anlamları şu şekildedir:
F5 : Çalışmayı bir sonraki durma imine kadar devam ettirir.
F9 : Durma işaretini yerleştirir.
Ctrl + Shift + F9 : Bütün durma işaretlerini kaldırır.
F11 : Satır satır ilerlememizi sağlar.
F10 : Fonksiyonların içine girmeyerek, direk olarak çalışır. Fonksiyonun görevini icra eder, fonksiyonun içine girmeden bir sonraki satırdan çalışmasına devam ettirmemizi sağlar.
Shift + F11 : Satır satır ilerlediğimiz bir fonksiyon için direk olarak çıkmamızı sağlar.
Ctrl + F10 : Debug işleminin, imlecin olduğu yere gelmesini ve ordan devam etmesini sağlar.
Ctrl + Shift + F5 : Debug işlemini yeniden başlatır.
Shift + F5 : Debug işlemini durdurur.
Auto Rollback : Aktif olması halinde, Debug işlemi sırasında meydana gelecek olan değişiklikleri veritabanından geri alınmasını sağlar. Pasif olduğunda, debug işlemi sırasında meydana gelen değişiklikler veritabanını etkiler.

2007-02-06

Yeni Şeyler Söylemek Lazım!

Her gün bir yerden göçmek ne iyi.
Her gün bir yere konmak ne güzel.
Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş.
Dünle beraber gitti, cancağzım
Ne kadar söz varsa düne ait.
Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.
Hz. Mevlana(r.a.)

.::YASAL UYARI::.

©2004-2024 Mehmet GÜZEL, www.mehmetguzel.net

Site içeriği kaynak gösterilmek koşuluyla yayınlanabilir. Yazılan yazı ve yorumlar sadece yazı ve yorum sahiplerini bağlar.