2007-02-17

C#: VT Bağlantısı ve DataGridView

SIPARIS tablomuzda bulunan 11 kayıtı DataGridView ımızda kod ile gösterelim.

Bunun için yazacağımız kod:


string strSQL, strConn;

//Bağlantı Cümleciğimiz
strConn = "Data Source=CETURK;Initial Catalog=ithalat;uid=*;password=*";
//SQL cümleciğimiz
strSQL = "SELECT TOP 11 * FROM SIPARIS";

SqlConnection conn = new SqlConnection(strConn)

/*Bağlantımız ve SQL cümleciğimiz doğru ise bağlantıyı açıp tablomuzdan 11 kayıdı datagridview da göstersin aksi taktirde hata mesajını verecek ve en sonunda bağlantımızı kapatıyoruz.
*/
try
{
conn.Open();

SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(strSQL, conn);
DataSet ds = new DataSet();
da.Fill(ds, "SIPARIS");
dataGridView1.DataSource = ds;
dataGridView1.DataMember = "SIPARIS";
}
catch(Exception hata)
{
MessageBox.Show(hata.Message, "Hata", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
}
finally
{
conn.Close();
conn.Dispose();
}

Hiç yorum yok:

.::YASAL UYARI::.

©2004-2024 Mehmet GÜZEL, www.mehmetguzel.net

Site içeriği kaynak gösterilmek koşuluyla yayınlanabilir. Yazılan yazı ve yorumlar sadece yazı ve yorum sahiplerini bağlar.