2007-02-15

Örnek SP


/*
Bu SP ile UrunAltSirket tablosundaki Alt Sirket kodlarını alıp PARCA tablosundaki
AltSirketKodu nu update edeceğiz.
*/
//Tanımlamalarımızı yapıyoruz.
DECLARE @parcano varchar(32)
DECLARE @AltSirket varchar(3)
DECLARE @var int
DECLARE @say int

//Cursorumuzu tanımlıyoruz

DECLARE crUrun CURSOR FOR

SELECT parcano, AltSirketKodu
FROM UrunAltSirket


//Cursorumuzu açıyoruz

OPEN crUrun
FETCH NEXT FROM crUrun INTO @parcano, @AltSirket

SET @say=0

//Cursorumuzdeki verileri döngüye sokup bu veriler üzerinden işlem yapıyoruz
WHILE @@FETCH_STATUS=0
BEGIN
//Ürünümüzün ürün tablosunda olup olmadığını kontrol ediyoruz
SET @var=(SELECT COUNT(parcano) FROM PARCA WHERE parcano=@parcano)
IF @VAR>0
BEGIN
SET @Say=@Say+1
PRINT @say

//Ürünün alt şirket kodunu update ediyoruz
UPDATE PARCA
SET AltSirketKodu=@AltSirket
WHERE parcano=@parcano
END

//Cursoru bir sonraki bloğa kaydırıyoruz
FETCH NEXT FROM crUrun INTO @parcano, @AltSirket
END

CLOSE crUrun //Cursorumuzu kapattık
DEALLOCATE crUrun //Cursorumuzu sildik

Hiç yorum yok:

.::YASAL UYARI::.

©2004-2024 Mehmet GÜZEL, www.mehmetguzel.net

Site içeriği kaynak gösterilmek koşuluyla yayınlanabilir. Yazılan yazı ve yorumlar sadece yazı ve yorum sahiplerini bağlar.