2006-12-01

AJAX 1

İki gün önce AJAX ın Beta-2 sürümünü indirip AJAX'laşma yolunda ilk adımı attım. Bugün ise AJAX ile Tekofaks'ın Grup şirketlerini verileri post etmeden Listeye ekledim.

WEB sayfalarınızda AJAX kullanarak sayfanın belirli kısımlarındaki veri güncellemelerini sayfayı POST etmeden yapabilirsiniz. Beraber adım adım AJAX tabanlı bir sayfa yapalım. Bunun için File->New->Web Site adımından ASP.NET AJAX-Enableb Web Site(Atlas Web Site)'ı seçip AJAX tabalı web sayfamızı oluşturuyoruz. Ekran üzerinde ScriptManager'ın otomatik geldiğini görürsünüz.
Burda EnablePartialRendering=True değeri ile sayfayı kısmi olarak güncelleyeceğimizi yani AJAX'ı kullanacağımızı bildiriyoruz. Bu adımdan sonra AJAX eklentilerinde UpdatePanel'i ekleyip bu panalin üzerine 1 adet DropDrownList, 3 adet Label, 1 adet ListBox ekleyip bunları UpdatePanel in içine alalım.

Burdaki amacımız DropDrownList ten Tekofaks ın Grup Şirketlerinden seçtiğimizi şirketi sayfayı post etmeden listeye atıp listeye atılan şirket sayısını 1 artırmak. Update panelimiz içerine bileşenlerimizi ekleyip aşağıdaki gibi düzenlemeleri yapalım:

Mümessilik A.Ş.
Komünikasyon ve Sistem A.Ş.
Ses ve Görüntü A.Ş.
Kağıt A.Ş.
Servis Döküman A.Ş.
PANCOM A.Ş.
DropDrowList içerisinde grup şirketinden birisi seçilince oluşacak olayı yazalım.

protected void DropDownList1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{ int Sayi;
lblSecili.Text = "Seçilen Şirket Sayısı: ";
lstGrup.Items.Add(DropDownList1.SelectedValue);
Sayi=Convert.ToInt32(lblCount.Text) + 1;
lblCount.Text = Sayi.ToString();
}
Hiç yorum yok:

.::YASAL UYARI::.

©2004-2024 Mehmet GÜZEL, www.mehmetguzel.net

Site içeriği kaynak gösterilmek koşuluyla yayınlanabilir. Yazılan yazı ve yorumlar sadece yazı ve yorum sahiplerini bağlar.