2007-06-21

Ekran Görüntüsünü Kaydetme(Print Screen)

//Ekran görüntüsünü aşağıdaki C# kodu ile yakalayabilirsiniz.
Graphics grafik;
Bitmap EkranGoruntusu = new Bitmap(Screen.PrimaryScreen.Bounds.Width,screen.PrimaryScreen.Bounds.Height,PixelFormat.Format32bppPArgb);
grafik = Graphics.FromImage(EkranGoruntusu);
grafik.CopyFromScreen(Screen.PrimaryScreen.Bounds.X,Screen.PrimaryScreen.Bounds.Y,0, 0,Screen.PrimaryScreen.Bounds.Size,CopyPixelOperation.SourceCopy);
EkranGoruntusu.Save("C:\\EkranGoruntusu.jpg", System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg);

Hiç yorum yok:

.::YASAL UYARI::.

©2004-2024 Mehmet GÜZEL, www.mehmetguzel.net

Site içeriği kaynak gösterilmek koşuluyla yayınlanabilir. Yazılan yazı ve yorumlar sadece yazı ve yorum sahiplerini bağlar.