2007-06-10

Urfa Bozkırları

1. Proje Bilgileri : Önemli Doğa Alanı: Akçakale Bozkırları (GDA 008), Güney Fırat Vadisi ve Birecik Bozkırları (GDA 005).Öncelikli Türler: Ceylan, kelaynak, toy, çöl varanı, çizgili sırtlan.Proje Süresi: 24 ay.Projeyi Uygulayacak Kuruluş: Doğa Derneği, Çevre ve Orman Bakanlığı – Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü.Proje Ortakları: Şanlıurfa Valiliği, Harran Üniversitesi, Birecik Kaymakamlığı, Birecik Belediyesi, Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yöre Halkı (Köy heyetleri).Proje Bütçesi: 133.381 YTL
2. Projenin Hikayesi : Şanlıurfa bölgesi, Türkiye'nin en zengin biyolojik çeşitliliğine sahip bölgelerdendir. Doğal bozkırların hâkim olduğu bu nadir ve özel yaşam alanına uyum sağlamayı başarmış birçok büyüleyici canlı yaşamaktadır. Bölgedeki tür çeşitliliğinin önemli bir nedeni Fırat Nehri'dir. Ceylan bir zamanlar Güneydoğu Anadolu bozkırlarında yaygın bir türken, bugün nesli yok olma sınırına gelmiş durumdadır. Suriye sınırına yakın alanlarda 50 kadar ceylanının yaşadığı bilinmektedir. Çizgili sırtlan ise diğer bir nadir bozkır canlısıdır ve sayıları ancak onlu rakamlarla ifade edilebilecek kadardır. Dinozorların zamanından günümüze kalmış izlenimi veren çöl varanı boyu 1 metreyi aşabilen dev bir sürüngendir. Proje alanı Avrupa'nın tek ve son kelaynak kolonisinin yaşadığı bir bölgedir. Son 100 kelaynağın Birecik sınırları içerisinde yaşıyor olması, bölgeye kültürel ve sosyal yönden ayrı bir değer kattığı gibi kelaynakları görmeye gelen yerli ve yabancı turistler yöreye ekonomik girdi de sağlamaktadır. Doğal bozkırlarda rastlanan tüm bu canlı zenginliği halk ve ilgi sahipleri tarafından bilinmemekte ve dolayısıyla bozkırlar tahrip edilmektedir. Başta ceylanlar olmak üzere toy, kelaynak, çöl varanı ve çizgili sırtlanın yaşam alanlarının yöre halkı tarafından sahiplenilmesi ve bunu teşvik edici doğa turizmi imkânlarının geliştirilmesi önemlidir.
3. Beklenen Sonuç : Başta ceylanlar olmak üzere, nesli tükenme noktasına gelen canlıların ve bölge doğasının sahiplenilmesi için sürdürülebilir doğa turizmi altyapısının geliştirilmesi ve yöredeki kurum ve kuruluşlar ile yöre halkının yörenin doğal güzelliklerine sahip çıkarak bölgedeki doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi ve korunması amaçlanmaktadır.
4. Faaliyet Planı :
A. Bölgedeki Önemli Doğa Alanları için vizyon ve koruma önceliklerinin yer aldığı stratejik planın hazırlanması: Bölgedeki doğal kaynaklardan faydalanan tüm ilgi gruplarının katılımı ile Akçakale Bozkırları, Güney Fırat Vadisi ve Birecik Bozkırları ÖDA’ları için uzun vadeli koruma ve kullanma kararlarını içeren stratejik planın hazırlanması için çalıştaylar düzenlenmesi.
B. Bölgede doğa turizmi altyapısının oluşturulması:Ceylan, kelaynak, çöl varanı, çizgili sırtlan, çöl koşarı ve bozkırın önemini anlatan bir “bozkır safarisi” geliştirilmesi için bu canlıların rastlandığı alanlara yönelik bir rota hazırlanması; yöre halkının kazancının artırılması için bölgede doğa turizmi altyapısının oluşturulması ve kapasite artırımı çalışmalarının düzenlenmesi.
C. Ceylanların korunması:Ceylanların ve yaşam alanlarının son durumu ile ilgili yapılan çalışmalara destek olunması; yöre halkı ve karar vericilerine ceylanların önemini ve ceylan yavrularının kaçırılmasının zararlarını anlatmak amacıyla Akçakale Bozkırları ÖDA’sında yer alan kasabalarda yöre halkına ve ilköğretim çocuklarına yönelik bilinçlendirme çalışmaları düzenlenmesi; tanıtıcı broşür ve panoların hazırlanması; ceylanların doğal yaşamı ve halk kültürüne etkileri üzerine bir kısa belgesel yapımı.
D. Birecik ve kelaynaklar:Birecik bölgesindeki nadir türlerin son durumlarının araştırılması; Kelaynak Üretme İstasyonu’nda kapalı devre kamera sisteminin kurularak ziyaretçi merkezine gelen yerli ve yabancı turistlere kelaynaklar rahatsız edilmeden bilgi verilebilmesi. E. Tanıtım çalışmaları:Şanlıurfa Önemli Doğa Alanları’nın ve nadir türlerin tanıtımı için kısa filmler hazırlanması ve ulusal kanallarda gösterilmesinin sağlanması; Projenin tanıtımının yapılacağı bir açılış etkinliğinin Şanlıurfa’da düzenlenmesi; broşürler hazırlanması ve etkin olarak dağıtılması; projenin başarılarının medya yoluyla tüm Türkiye’ye duyurulması.
5. Doğa Ortağının Görünürlüğü: Projede üretilecek tüm tanıtım malzemelerinde sponsorun logosu veya logoları yer alacaktır. Doğa Evi’nde doğa ortağı sergiler, film ve diğer bilgilendirici pano gibi materyallerde logolarıyla görünürlük kazanacaktır. Bozkır safarisine yönelik geniş bir tanıtım stratejisi uygulanacak, ulusal ve uluslar arası platformlarda duyurulacaktır. Projede üretilen kısa film CNN Türk’te yayınlanacak ve Atlas Dergisi bölgede gerçekleştirilen koruma ve sürdürebilir turizm faaliyetlerini sponsor logosu veya logolarının da yer aldığı bir konu olarak işleyecektir.

Kaynak : CNNTURK

Hiç yorum yok:

.::YASAL UYARI::.

©2004-2024 Mehmet GÜZEL, www.mehmetguzel.net

Site içeriği kaynak gösterilmek koşuluyla yayınlanabilir. Yazılan yazı ve yorumlar sadece yazı ve yorum sahiplerini bağlar.