2008-01-03

Verilerin Merkezdeki Sunucuya Yazılması/Toplanması Yöntemleri

 • Verilerin Online olarak direk veritabanına yazılması
 • Verilerin replikasyon ile taşınması
 • Verilerin WCF üzerinden taşınması
 1. Dosyalarlar
  - Text Dosya
  - Binary Dosya
  - XML Dosya
 2. Datasetlerle

VERİLERİN ONLİNE OLARAK DİREK VERİTABANINA YAZILMASI

Sahadaki tüm bilgisayarlar LAN üzerinde bulunuyorsa; burda çalışan programlara servera yazma yetkisi verilerek tüm verilerin aynı anda merkezi veritabanına işlenmesi sağlanabilir.

Avantajları:

 1. Tüm kayıtların tek veritabanına yazılması/saklanması
  - Veritabanı yönetimini kolaylaştırır.
  i. Tüm istemcilerdeki veritabanlarının bozulması riskini taşımaz.
  ii. Tüm veritabanlarının yedeklenmesi/sevk ve idaresi külfetinden kurtarır.
  iii. İstemcilerdeki veritabanlarındaki verilerin merkez server a taşınması işlemlerine gerek kalmaz:
  * Verilerin taşınması için ek programlara ve bu programlarda yapılacak değişikliklere gerek kalmaz.
  * Taşınma sırasında oluşabilecek risklerden kurtarır.
  iv. Veritabanı yönetime ayrılması gereken zaman/personel tasarrufu sağlar.
  v. Parametre ve konfigürasyon bilgilerinin clientlarda güncellenmesi zahmetinden kurtarır.
  - Veritabanı başına alınması gereken lisans ücretlerinden kurtarır. Bu da şirketin yüz binlerce dolar($) tasarruf etmesini sağlar.
 2. Online raporlara olanak verir.
 3. Client bilgisayarlarının konfigürasyonun daha minimum olmasına vesile olup maliyetleri düşürür.

Dezavantajları:

 1. Off-line çalışmaya olanak vermemesi. Merkez server ile satış noktası arasında bağlantı olmadığında satışlar yapılamaz. Bu sorun satış noktalarına ayrılacak hatların iyi seçilmesi yada iyileştirilmesi sonucunda çözülebilir.
 2. Serverın iş yükünün daha da artmasına neden olur.

VERİLERİN REPLİKASYON İLE TAŞINMASI

Avantajları :

 1. Gerçek zamanlı(real time) veri aktarımı(10 sn de bir veriler gönderilebilir)
 2. Tasarımı oturmuş(zamanla değişikliğe uğramayan) veritabanları için ayarlarının bir kez yapılıp uzun süreli hat kopuklukları olmadığı sürece uzun yıllar herhangi bir ek işleme gerek kalmadan verilerin sağlıklı güvenli ve rahat bir şekilde merkez server a taşınması
 3. Yönetimsel olarak sorun ve sorunların kaynaklarını izleyip yakalayabilme(monitoring)

Dezavantajları :

 1. Verilerin entegrasyonu için en az MS SQL Server veritabanının Standart Edition ı gerektirir. Yüzlerce nokta için yüzlerce Standart Editon yüz binlerce dolar lisans maliyeti gerektirir.
 2. Uzun süreli hat kopukluklarında bir çok ayarı tekrardan yapmak zorunda kalmak
  Veritabanı tasarımdaki değişiklikler için ilgili değişiklikleri replikasyona yansıtmadaki güçlükler.
 3. Her nokta için oluşturulan tüm veritabanlarının yönetimi daha zor ve daha çok zaman/personel gücü gerektirir.
 4. Sahadaki bilgisayar ile merkezdeki server ın karşılıklı birbirlerini görmelerini gerekiyor yani ortak LAN da olmaları gerekiyor.


VERİLERİN WCF ÜZERİNDEN TAŞINMASI

Veriler bu yöntem üzerinden senkron ve asenkron olarak taşınabilir. Online iletim için senkron yapı daha uygunken offline uygulamar için ise asenkron yapı daha uygundur. Senkron mimaride tüm clientlar ile merkezdeki server arasındaki haberleşme sürekli ve kesintisizdir. Fazla konfigurasyon gereksinimi ve gereksiz yere bant genişliğini kullanması gibi dezavantajlardan dolayı pek kullanılmaz.

Mevcut ihtiyaçlarımıza göre asenkron veri iletimi bizim için daha uygundur. Asenkron mimariyi kullanarak verileri paketler yada mesajlar üzerinden iletilebiliriz. Her bir mesaj; bir veri kümesi, dosya yada dosyalar grubundan oluşan sıkıştırılmış bir dosya olabilir.

İletilecek dosyalar text, XML, binary vs dosya formatında olabilir. Dosya formatları dosya boyutu, kullanım kolaylığı, güvenlik, format değişikliklerine uyum kolaylıkları, kullanıcak hattın band geniliği vs gibi kriterlere göre değişkenlik gösterebilir. Dosyaların yanında WCF üzerinden dataset şeklinde de veriler merkez servera iletilebilir.

Hiç yorum yok:

.::YASAL UYARI::.

©2004-2023 Mehmet GÜZEL, www.mehmetguzel.net

Site içeriği kaynak gösterilmek koşuluyla yayınlanabilir. Yazılan yazı ve yorumlar sadece yazı ve yorum sahiplerini bağlar.