2011-03-08

SQL Server Üzerinde Denetim ve Güvenlik Semineri

17 Mart 2011 Perşembe günü 10:00-11:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek web seminerinde SQL Server üzerinde, özellikle veritabanı yöneticileri için denetim ve güvenlik yöntemlerinin ele alınacağı, SQL Server’in güvenlik mekanizması, loglama mekanizması, server ve veritabanı denetimi yöntemlerinin ayrıntılı bir biçimde incelenecektir. Osman ÇOKAKOĞLU'nun sunacağı web seminerine katılmak isteyenler Microsoft'un Canlı Web Yayınları Etkinlikleri sayfasından kayıt olabilirler.

2011-03-05

Tempdb Veritabanını Taşıma

Moving Tempdb
Sistem veritabanlarından tempdb veritabanı SQL Server servisi her start olduğunda tekrardan oluşur. Tempdb'yi taşımak için:
  1. tempdb veritabanının data ve log dosyalarının lokasyonunu değiştirmek gerekir
  2. SQL Server servisinin restart edilmesi gerekir.
Örneğin:  tempdb veritabanını D:\MSSQL dizinine taşımak için aşağıdaki SQL kodlarını çalıştırıp, SQL Server servisini restart etmek gerekir:

use master
go
alter database tempdb modify file (name = tempdev, filename = 'D:\MSSQL\tempdb.mdf')
go
alter database tempdb modify file (name = templog, filename = 'D:\MSSQL\templog.ldf')
go

2011-03-03

Password'u Boş Olan SQL Kullanıcılarını Bulma

SQL Server 2005/2008 de password u boş olan SQL kullanıcılarını aşağıdaki SQL ile bulabilirsiniz:

select name
from sys.sql_logins
where pwdcompare('', password_hash) = 1


Yine aynı şekilde şifresi abc olan SQL kullanıcıların listesini aşağıdaki SQL ile alabilirsiniz:

declare @password sysname
set @password ='abc'
select name
from sys.sql_logins
where pwdcompare(@password, password_hash) = 1

@password değişkenini zayıf şifreleri içerecek şekilde genişletirseniz sisteminizde zayıf/tamin edilebilir şifreleri olan SQL kullanıcıların listesini alıp bu şifrelerin güçlü şifreler ile değiştirilmesini sağlayabilirsiniz.

Güvenlik için veritabanı sunucularınızda bulunan tüm SQL kullanıcılarınız için password policy uygulamayı unutmayın!

2011-02-27

Sistem View'lerinin Kodunu Alma

SQL Server'da bulunan sistem view'lerinin kodlarını OBJECT_DEFINITION() function'ı ile alabilirsiniz. Örneğin sys.databases system view ının içeriğini aşağıdaki kod ile alabilirsiniz:

SELECT OBJECT_DEFINITION(OBJECT_ID('sys.databases'));

2011-02-20

Tüm Kullanıcı Veritabanlarında Kullanıcı Oluşturma

Benim gibi var olan bir logini tüm kullanıcı veritabanlarında oluşturma ihtiyacınız olmuşsa aşağıdaki t-sql kod işinize yarayacaktır:

declare @username nvarchar(128)='SQLUser',
@SQLcommand varchar(8000)

set @SQLcommand =
'if db_id(''?'')>4
begin
USE ?
if not exists(select 1 from sys.sysusers where name=''' + @username + ''' ) create user [' + @username + '] for login [' + @username + ']
end
'
exec sp_msforeachdb @SQLcommand

2011-02-19

Microsoft Türkiye Bilişim Zirvesi 2011

Microsoft Türkiye Bilişim Zirvesi, 11 Mart 2011 Cuma günü İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Etkinliğe Microsoft Türkiye Bilişim Zirvesi 2011 sayfası üzerinden kayıt olabilirsiniz. Etkinliğe ait ajanda aşağıdaki gibidir:

2011-02-03

Tüm Veritabanlardaki db_owner Yetkisine Sahip Kullanıcıların Listesi

Tüm veritabanlardaki db_owner'a sahip olan kullanıcıların listesini aşağıdaki tek satırlık kod ile alabilirsiniz:

exec sp_msforeachdb 'use ? exec sys.sp_helprolemember ''db_owner'''

2011-01-26

SQL Server Servisinin Başlangıç Tarihini Bulma

SQL Server servisi her start olduğunda tempdb yeniden oluşturulur. Bu yüzden tempdb veritabanının oluşma tarihi bize SQL Server servisinin başlama tarihini verir. SQL Server servisim ne zamandan beri açık diye merak edenler aşağıdaki sorgu ile cevaplarını bulabilirler:

select create_date
from sys.databases
where name = 'tempdb'

Aynı sonuca dm_os_sys_info DMV'sini kullanarak aşağıdaki kod ile de  ulaşabilirsiniz:

select sqlserver_start_time
from sys.dm_os_sys_info

2011-01-22

Error Log Dosya Sayısını Değiştirme

SQL Server'da  default olarak bir adet Current ve 6 adet Archive Error Log dosyası tutulur. Archive logların sayısının yetmediği durumlarda bu sayıyı artırabilirsiniz.

SSMS kullanarak Management altından SQL Server Log'da mouse'ın sağ tuşunu tıklayıp aşağıdaki gibi Archive log dosya sayısını 6-99 arasında istediğiniz bir sayı verebilirsiniz. Ben bu sayıyı 11 olarak aşağıdaki gibi verdim:SSMS GUI arayüzünü kullanmadan aşağıdaki kod ile de aynı işlemi yapabilirsiniz:

USE [master]
GO
EXEC xp_instance_regwrite N'HKEY_LOCAL_MACHINE', N'Software\Microsoft\MSSQLServer\MSSQLServer', N'NumErrorLogs', REG_DWORD, 11
GO

2011-01-19

Tüm Kullanıcı Veritabanların Backup'ını Alma(sp_msforeachdb)

Daha önce de tüm kullanıcı veritabanların full backup'ını değişik yöntemlerle alacak kodları paylaşmıştım(Bkz.Tüm Kullanıcı Veritabanlarının Full Backup'ını Alma). Şimdi ise daha önce paylaşmış olduğum kodlardan daha kısa bir kod ile tüm kullanıcı veritabanların full backup'ını alacak kodu aşağıdaki gibi paylaşıyorum:

exec sp_msforeachdb 'if db_id(''?'')>4 backup database [?] to disk = ''c:\?.bak'' with init, compression;'

sp_msforeachdb undocumented stored procedure'ı oldukça yararlı ve çoğu yerde işimizi kolaylaştıran bir sp. Tüm veritabanlarında yapacağınız işlemleri bu sp ile halledebilirsiniz.

2011-01-17

Aktif Tüm SQL Joblarını Disable Etme

Geçenlerde bir veritabanı sunucusunda bulunan tüm aktif jobları pasif yapma ihtiyacım oldu. Bu ihtiyacımı aşağıdaki gibi T-SQL kodu yazarak giderdim:
declare @cmd varchar(max)=''

select @cmd=@cmd + 'exec msdb.dbo.sp_update_job @job_id=N' + '''' + cast(job_id as varchar(36)) + '''' + ', @enabled=0' + char(13)+char(10)+ 'go' + char(13) + char(10)
from msdb.dbo.sysjobs
where enabled=1

exec(@cmd)

Umarım bu T-SQL kodu sizin de işinize yarar.

-- Kodlar SQL Server 2008  ile test edilmiştir. Koddaki değişken atamaları SQL Server 2008 ve sonrası sürümleri gerektirir.

.::YASAL UYARI::.

©2004-2023 Mehmet GÜZEL, www.mehmetguzel.net

Site içeriği kaynak gösterilmek koşuluyla yayınlanabilir. Yazılan yazı ve yorumlar sadece yazı ve yorum sahiplerini bağlar.