2010-04-12

Delete Duplicate Rows

;WITH CTE (Field1,Field2,DuplicateCount)
AS
(
SELECT Field1,Field2,
ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY Field1,Field2 ORDER BY Field1) AS DuplicateCount
FROM TableName
)
DELETE
FROM CTE
WHERE DuplicateCount > 1
GO

--Not: SQL Server 2005/2008 versiyonlarında test edilmiştir.

Hiç yorum yok:

.::YASAL UYARI::.

©2004-2024 Mehmet GÜZEL, www.mehmetguzel.net

Site içeriği kaynak gösterilmek koşuluyla yayınlanabilir. Yazılan yazı ve yorumlar sadece yazı ve yorum sahiplerini bağlar.