2010-11-11

Index Fragmentation

Bir tablo yada view'daki index ve data fragmantasyonunu sys.dm_db_index_physical_stats DMV'si ile alabilirsiniz.

Örnek-1: Test adlı veritabanımızdaki musteri adlı tablomuzun fragmantasyonu aşağıdaki SQL kodu ile alabiliriz:

select * from sys.dm_db_index_physical_stats(db_id('Test'),object_id('musteri'),null,null,null)

Örnek-2: Test adlı veritabanımızdaki tüm tablo ve view'lerimizin fragmantasyonu aşağıdaki SQL kodu ile alabiliriz:

select * from sys.dm_db_index_physical_stats(db_id('Test'),null,null,null,null)

Örnek-3: Tüm veritabanlarımızdaki tüm tablo ve view'lerimizin fragmantasyonu aşağıdaki SQL kodu ile alabiliriz:

select * from sys.dm_db_index_physical_stats(null,null,,null,null,null)

Fragmente oranı %30 dan büyük olan indexlerinizi rebuild etmenizi; %10-%30 arasında olan indexlerinizi ise reorganize etmenizi tavsiye ederim.

Hiç yorum yok:

.::YASAL UYARI::.

©2004-2023 Mehmet GÜZEL, www.mehmetguzel.net

Site içeriği kaynak gösterilmek koşuluyla yayınlanabilir. Yazılan yazı ve yorumlar sadece yazı ve yorum sahiplerini bağlar.