2013-04-30

Tempdb Veritabanına Çoklu Veri Dosyası Ekleme


Tempdb sistem veritabanına istediğiniz kadar veri dosyasını aşağıdaki T-SQL  script ile ekleyebilirsiniz:


declare      @FileCount smallint=24,                 --Tempdb de olmasını istediğiniz toplam data dosyası sayısı
             @i smallint=1,
             @Path varchar(128)='T:\',
             @FileSize varchar(16)='512MB',
             @FileGrowth varchar(16)='512MB',
             @SQL varchar(8000)=''

while @i < @FileCount
begin
       set @i=@i+1

       set @SQL='USE [master];
ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N''tempdev' + cast(@i as varchar(5)) + ''', FILENAME = N''' + @Path + 'tempdev'+ cast(@i as varchar(5))  + '.ndf'' , SIZE = ' + @FileSize + ' , FILEGROWTH = ' + @FileGrowth+ ' );'
       exec ( @SQL )
end

Hiç yorum yok:

.::YASAL UYARI::.

©2004-2024 Mehmet GÜZEL, www.mehmetguzel.net

Site içeriği kaynak gösterilmek koşuluyla yayınlanabilir. Yazılan yazı ve yorumlar sadece yazı ve yorum sahiplerini bağlar.