2015-01-21

Database Restore İşleminin Ne Kadarı Bitti, Daha Ne Kadar Sürecek?

SQL Server'da başlattığınız bir database restore işleminin yüzde kaçının bittiğini, ne zaman başladığını, tahminen ne zaman biteceğini, ne kadar süre geçtiğini ve  daha ne kadar süreceğini  aşağıdaki T-SQL kod ile bulabilirsiniz:


select

percent_complete PercentComplete
,start_time StartTime

,dateadd(second,estimated_completion_time/1000, getdate()) EstimatedCompletionTime
,datediff(minute, start_time, getdate()) as TakeMin
,estimated_completion_time/1000/60 as RemainingTimeMin
,(select text from sys.dm_exec_sql_text(sql_handle )) SQLText
from sys.dm_exec_requests r
inner join sys.sysdatabases d on r.database_id=d.dbid
where r.command LIKE '%RESTORE%'

-- Yukarıdaki kod SQL Server 2012 SP2 ile test edildi.

Hiç yorum yok:

.::YASAL UYARI::.

©2004-2024 Mehmet GÜZEL, www.mehmetguzel.net

Site içeriği kaynak gösterilmek koşuluyla yayınlanabilir. Yazılan yazı ve yorumlar sadece yazı ve yorum sahiplerini bağlar.