2018-10-15

Tüm Kullanıcı Veritabanlarındaki sys.sql_modules Kod Satır Sayısını Bulma

Merhaba,

Tüm kullanıcı veritabanlarındaki  procedure, replication-filter-procedure, view, trigger, function, inline table-valued function, table-valued-function satır sayısınını aşağıdaki T-SQL ile bulabilirsiniz:declare @LineTotal table
(
  DatabaseName sysname,
  LineTotal bigint
)
insert into @LineTotal
exec sp_msforeachdb '
if db_id(''?'')>4
begin
use [?]
select ''?'' as DatabaseName,isnull(sum(len(definition) - len(replace(definition, char(10), ''''))),0)  as LineTotal
from    sys.sql_modules
end
'
select * from @LineTotal

Hiç yorum yok:

.::YASAL UYARI::.

©2004-2024 Mehmet GÜZEL, www.mehmetguzel.net

Site içeriği kaynak gösterilmek koşuluyla yayınlanabilir. Yazılan yazı ve yorumlar sadece yazı ve yorum sahiplerini bağlar.