2011-09-28

Bir Rolün Üyelerini Bulma (Find Role Members)

SQL Server'da bir rolün üyelerini aşağıdaki T-SQL ile bulabilirsiniz:

declare @RoleName sysname='db_datareader' --Bu değişken ataması SQL Server 2008 ve sonrasındaki sürümlerde geçerlidir

select dp.name
from sys.database_role_members drm
inner join sys.database_principals dp on drm.member_principal_id =dp.principal_id
where drm.role_principal_id =( select principal_id
from sys.database_principals
where name =@RoleName)

Hiç yorum yok:

.::YASAL UYARI::.

©2004-2023 Mehmet GÜZEL, www.mehmetguzel.net

Site içeriği kaynak gösterilmek koşuluyla yayınlanabilir. Yazılan yazı ve yorumlar sadece yazı ve yorum sahiplerini bağlar.