2013-06-20

Checkdb'nin En Son Yapıldığı Tarihi Bulma

Aşağıdaki sorguyu ilgili veritabanınızda çalıştırarak o veritabanında çalıştırılan Checkdb'nin en son yapıldığı tarihi bulabilirsiniz.
Aşağıdaki sorguyu tüm veritabanlarınız için genişletebilirsiniz. 

  declare @DBName sysname=db_name(), @SQL varchar(512); 

 create table #DBCC( ParentObject varchar(255),
 [Object] varchar(255), 
 Field varchar(255),
 [Value] varchar(255) ) 

 set @SQL = 'dbcc dbinfo([' + @DBName + ']) with tableresults;'

 insert into #DBCC 
exec(@SQL) 

 select top 1 cast(value as date) 
from #DBCC 
where Field = 'dbi_dbccLastKnownGood';

drop table #DBCC 

 --SQL Server 2008 SP3, SQL Server 2012 SP1 ve SQL Server 2014 CTP1 ile test edilmiştir.

Hiç yorum yok:

.::YASAL UYARI::.

©2004-2024 Mehmet GÜZEL, www.mehmetguzel.net

Site içeriği kaynak gösterilmek koşuluyla yayınlanabilir. Yazılan yazı ve yorumlar sadece yazı ve yorum sahiplerini bağlar.