2013-12-05

Veritabanında LDF Dosyası Olmadan MDF Dosyasını Attach Etme

Elinizde veritabanına ait MDF data dosyası var fakat LDF log dosyası yoksa yada LDF log dosyası bozuk ise aşağıdaki iki yöntem ile MDF dosyasından veritabanınızı oluşturabilirsiniz:Örnek olarak AdventureWorks2012 veritabanını iki yöntem ile oluşturalım:
1.

USE [master]
GO
CREATE DATABASE [AdventureWorks2012] ON
( FILENAME = N'D:\Microsoft SQL Server\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\AdventureWorks2012_Data.mdf' )
 FOR ATTACH_REBUILD_LOG

2.

USE [master]
GO
EXEC sp_attach_single_file_db @dbname='AdventureWorks2012',
@physname=N'D:\Microsoft SQL Server\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\AdventureWorks2012_Data.mdf'
GO

-- Her iki yöntemteki kodlar SQL Server 2012 SP1 ile test edildi.

Hiç yorum yok:

.::YASAL UYARI::.

©2004-2024 Mehmet GÜZEL, www.mehmetguzel.net

Site içeriği kaynak gösterilmek koşuluyla yayınlanabilir. Yazılan yazı ve yorumlar sadece yazı ve yorum sahiplerini bağlar.