2007-01-04

Tarih Farkı

/*
İki Tarih Arasindaki Farkı gün, saat ve dakika cinsinden bulur.
*/

CREATE PROCEDURE TarihFarki
@start AS SMALLDATETIME,
@end AS SMALLDATETIME

AS

DECLARE @sure BIGINT
DECLARE @dakika INT
DECLARE @saat INT
DECLARE @gun INT
DECLARE @MSG AS VARCHAR(64)

SET @gun=0
SET @sure=DATEDIFF(MINUTE,@start, @end)

IF (@sure>=1440)
BEGIN
SET @gun=CAST((@sure/1440) AS INT)
SET @sure=@sure-@gun*1440
END
SET @dakika=@sure%60
SET @saat=CAST((@sure/60) AS INT)
SET @MSG='İki tarih arasındaki fark ' + CAST(@gun AS VARCHAR(5)) +' gün ' + CAST(@saat AS VARCHAR(5)) + ' saat ' + cast(@dakika AS VARCHAR(5)) + ' dakika'

SELECT @MSG

Hiç yorum yok:

.::YASAL UYARI::.

©2004-2023 Mehmet GÜZEL, www.mehmetguzel.net

Site içeriği kaynak gösterilmek koşuluyla yayınlanabilir. Yazılan yazı ve yorumlar sadece yazı ve yorum sahiplerini bağlar.