2007-01-10

Add Linked Server

Dağıtık sorgular yazabilmek için SQL Serverlarınızı bir birbirine bağlayabilirsiniz. Bunun için sp_addlinkedserver sp'sini kullanabilirsiniz.

Söz dizimi:
sp_addlinkedserver [@server=] 'server' [, [@srvproduct=] 'product_name'] [, [@provider=] 'provider_name'] [, [@datasrc=] 'data_source'] [, [@location=] 'location'] [, [@provstr=] 'provider_string'] [, [@catalog=] 'catalog']

Örnek: CETURK adlı SQL Serverımızı kendi serverımıza link edelim:

USE master
EXEC sp_addlinkedserver 'CETURK', N'SQL Server'

Dipnot: Bu sp yi kullanabilmek için sysadmin ve setupadmin server rollerinizin olması lazım.

Hiç yorum yok:

.::YASAL UYARI::.

©2004-2024 Mehmet GÜZEL, www.mehmetguzel.net

Site içeriği kaynak gösterilmek koşuluyla yayınlanabilir. Yazılan yazı ve yorumlar sadece yazı ve yorum sahiplerini bağlar.